Preskočiť navigáciu

Postup sanácie fasád

Fasádu je potrebné sanovať odborne. Sanácia je možná len vtedy, ak je zaplesnená len povrchová vrstva a spodné vrstvy vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov sú neporušené.

V prvom rade je nevyhnutné mechanicky odstrániť samotné znečistenie. Plesne by mali byť odstraňované len za mokra, tlakovou vodou. Odstránením viditeľných častí ale práca nekončí, pretože plesne sú často prerastené aj do podkladu. Preto je potrebné podklad nechať vyschnúť a ošetriť prostriedkom pre odstraňovanie plesní Capatoxom. Capatox je bezoplachový, vďaka čomu sa nemusíte trápiť s narábaním s nebezpečnými odpadovým vodami. Capatox sa aplikuje na vysušenú fasádu, pretože vyschnu-tá pleseň ochotne nasiakne vodu, a s ňou aj účinnú látku. Po zaschnutí Capatoxu je nutné dať fasáde nový ochranný kabát. Na fasáde totiž aj naďalej zostávajú drobné poruchy a existujúca povrchová úprava už preukázala, že so svojimi vlastnosťami nie je schopná vzdorovať ďalšiemu znečiste-niu. Sanáciu fasády je preto potrebné dokončiť novým náte-rom, ktorý zaistí scelenie povrchu a ponúkne po fyzikálnej aj chemickej stránke adekvátnu ochranu proti usadzovaniu nečistôt.

1. Analýza

Pre úspešnú sanáciu a dlhodobý účinok je nutné venovať pozornosť dôkladnému prieskumu postihnutých plôch. Je potrebné zistiť, či na fasáde nie sú ďalšie poruchy (trhliny, odlupovanie vrstiev a pod.), ktoré by vyžadovali väčšie sanačné úpravy.

 

2. Očistenie

Riasy a plesne treba mechanicky odstrániť. Odporúčame tlakovú vodu s max. tlakom 60 bar a teplotou 60 °C. Fasádu po umytí je nutné nechať pred ďalšími nátermi riadne vyschnúť.

 

3. Dezinfikácia

Zvyšky plesní a rias, ktoré sú často vryté do povrchu fasády sa odstránia prípravkom Caparol Capatox. Neriedený Capatox sa v jednom, alebo pri vysokom napadnutí v dvoch náteroch, nanesie na fasádu. Ide o bezoplachový prostriedok, ktorý treba nechať vyschnúť.

4. Náter

Po dostatočnom vyschnutí sa prevedie náter penetrácie a následne produktmi Caparol, špeciálne vybavenými proti riasam a hubám. Kvôli požadovanému dlhodobému účinku je absolútne nutné previesť dva nátery fasádnou farbou s použitím príslušnej penetrácie.