Design

Dizajn definuje tvár nášho sveta. To, čo je samozrejmé pre módu a stvárnenie produktov, sa dá plynule preniesť aj do architektúry. Tvar a povrchová úprava sú výrazom našej neustále sa meniacej spoločnosti. Na druhej strane je dizajn vždy úzko spätý s vývojom nových materiálov a metód spracovania. V spoločnosti Caparol vyvíjame naše výrobky od začiatku na základe konkrétnych možností návrhu a riadime sa potrebami ľudí. Ide nám nie len o nový vzhľad, ale tiež o nový zážitok z priestoru.

Exkluzívne fasádne obklady

Meldorfer: Minerálne obklady s nezameniteľným štýlom 

VIAC

Top produkty

Meldorfer obkladové pásky

Ploché obkladové pásiky na úpravu fasád a vnútorných plôch s  optickým vzhľadom režného muriva alebo muriva z prírodného kameňa.

Viac o produkte
Ďalšie tematické oblasti