Caparol Slovakia s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Slovakia

 

Fakturačné údaje:

Caparol Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
ICO: 35684992
DIC: SK2020323272
Zapísaný v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č.: 10510/B

 

Adresa skladu pre osobné odbery:

Caparol Slovakia s.r.o.
Bojnická 20
831 04 Bratislava