Preskočiť navigáciu

Naše zásady ako čestného obchodného partnera

Ako zastrešovateľ mnohých silných značiek je skupina spoločností DAW férovým a spoľahlivým partnerom pre zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov.

Sme si vedomí, že náš hospodársky úspech si zabezpečíme a budeme v ňom pokračovať len vtedy, ak budeme konať eticky a právne zodpovedne. Bezúhonnosť má preto pre nás veľký význam - tí, ktorí konajú čestne, sú spravodliví,  nekonajú so škodlivým úmyslom. Dodržiavanie zákonov je preto pre nás viac než len dodržiavanie zákonov. Dodržiavame aj naše interné pravidlá správania a konáme v súlade s našimi firemnými hodnotami. Tieto hodnoty nám poskytujú rámec pre našu každodennú prácu a usmerňujú nás v našich vzťahoch so zákazníkmi, obchodnými partnermi a kolegami.