Caparol -
váš partner
Caparol -
váš partner

Špičková kvalita

Vysokokvalitné výrobky a odborné poradenstvo

Kladieme veľký dôraz na najvyššiu kvalitu. Používame len tie najlepšie suroviny a komplexná kontrola kvality vo výrobe zaisťuje vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Od svojho založenia je deklarovaným cieľom Caparolu presadiť do priemyslu stále nové štandardy kvality –  z hľadiska ekologických a zdravotných vlastností konečných výrobkov.

S cieľom splniť túto požiadavku v budúcnosti podporujeme vedecký a aplikovaný výskum a vývoj a spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi a inštitúciami. Sme taktiež priekopníkom v mnohých oblastiach, napríklad pri vývoji farieb s nízkym obsahom rozpúšťadiel alebo priamo farieb bez obsahu rozpúšťadiel (E.L.F.).

Vzhľadom na to, že kvalita našich výrobkov môže byť iba tak dobrá ako ich správna aplikácia, je pre nás veľmi dôležité poradenstvo a školenia pre našich klientov. Preto máme široký tím pre obchodnú a technickú pomoc. Tím kompetentný, spoľahlivý a zákaznícky orientovaný. Okrem toho každý rok školíme mnohých zákazníkov v teoretických a praktických schopnostiach. Našim zákazníkom sú k dispozícii odborní poradcovia a aplikační technici, ako aj komplexná technická dokumentácia a telefónne poradenstvo.