Caparol -
váš partner
Caparol -
váš partner

História koncernu

Významné okamihy úspešného vývoja:

V roku 2015 slávili Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (Nemecké amfibolové závody Roberta Murjahna) svoje 120. výročie vzniku.

Podnik bol pôvodne založený za tým účelom, aby sa v Odenwalde baníckym spôsobom ťažil nerast amfibol (zelená bridlica), potom sa podnik rozvinul do pozície výrobcu náterových hmôt pre stavebné účely, pričom tieto najprv práškové produkty sa skladali z minerálnych pigmentov, plnív a spojív vápenca a kazeínu (Murjahnov práškový náter), potom taktiež z gleja alebo vodného skla. Neskôr potom predovšetkým vďaka celoživotnému dielu Dr. Roberta Murjahna sa do centra záujmu výskumu výrobkov posunula technológia syntetických disperzných spojív.

V tejto oblasti podnik prevzal rolu špecialistov a vedúceho lídra, ktorú si drží až do dnes. Predovšetkým vodné univerzálne spojivo pre farby Caparol (Casein, Paraffin, Oleum) – neskôr v receptúre s plastovou disperziou ako základnou surovinou namiesto oleja - nastúpilo do víťazného ťaženia nemeckými maliarskymi dielňami.

Ako ďalšie míľniky je nutné zmieniť okrem iného tieto výrobky a tradičné známky: fasádne farby "Amphibolin", "Muresko" a "AmphiSilan", farby do vnútorných miestností "Alpinaweiß", "Malerit" a "Indeko-plus" aj známe hotové natónované farby a farby určené na tónovanie "Alpinacolor", dnes "CaparolColor".

1885

Ernst Murjahn a jeho syn Eduard z podniku Hamburger Export- und Import-Handels- Unternehmen "Ernst Murjahn & Sohn" (Hamburský exportný a importný obchodný podnik, Ernst Murjahn a syn) získavajú v Odenwalde dolovacie práva na mangán. Pri následných pôdnych prieskumoch naráža Eduard Murjahn na amfibol, dôležitý minerál z rovnomennej skupiny nerastov.

1889

Eduard Murjahn uzatvára pre podnik "Ernst Murjahn & Sohn" prvé ťažobné zmluvy na dobývanie nerastov a nachádza postup na spracovanie nájdeného amfibolu. V roku 1889 zakladá v Ernsthofene/Odenwalde spoločnosť "Deutsche Amphibolin-Werke von Eduard Murjahn – Nemecké amfibolové závody Eduarda Murjahna" a potom začína s výrobou práškových farieb, omietok aj ochranných antikoróznych farieb.

1894

Robert Murjahn, syn Eduarda Murjahna, vyvíja na báze vápna a kriedy práškový prípravok na omietky a nátery. Práškový prípravok dostáva v roku 1894 na jednej výstave v Kieli čestný diplom a je vyznamenaný zlatou medailou.

1895

Založenie firmy "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn" v Ober-Ramstadte Robertom Murjahnom. Výroba práškového prípravku na omietky a nátery a "Murjahnovho práškového náteru".

1926

Dvadsaťštyriročný Dr. Robert Murjahn, syn zakladateľa firmy, vstupuje do podniku.

1928

Dr. Robert Murjahn vyvíja vodné emulzné spojivo "Caparol", s ktorého pomocou si môže maliar sám vyrobiť z pigmentov a plnív požadovanú náterovú farbu. Názov značky vychádza z počiatočných písmen troch zložiek Casein (kazeín), Paraffin (parafín) a čínsky drevný olej (Oleum). Nový výrobok zavádza do maliarskeho remesla techniku emulzných spojív.

1936

Dr. Robert Murjahn použije prvýkrát do svojho spojiva Caparol akrylovú disperziu namiesto oleja. Táto "Pasta Caparol bez obsahu oleja" tým označuje počiatok modernej techniky disperzných farieb.

1953

Uvedenie pretieracieho prostriedku na vytvorenie lesku "Capaplex" na trh.

1954

Pod názvom "Murjahnova latexová farba" prichádza na trh prvá hotová disperzná latexová farba na priame použitie.

1956

Distribuuje sa disperzná farba na báze vinylpropionátu pod tradičným názvom "Amphibolin".

1957

Založenie spoločnosti Disbon GmbH, Ober-Ramstadt. Ako novinka v oblasti obalov sa zavádza plastová tuba na 1 kg pre rad tónovacích farieb AVA. S rozširovaním tónovacích farieb AVA odpadá rozmiešavanie práškových farebných pigmentov.

1959

Pod značkou "Muresko" prichádza na trh novo vyvinutá plne tónovaná disperzná farba.

1963

Zavedenie fasádnej farby na báze polymérovej živice "Duparol". Spoločnosť Disbon prezentuje s výrobkom "Disbon 400" jeden z prvých úradne povolených náterov na zamedzenie prenikaniu olejov.

1973

Uvedenie akrylového laku "Capacryl" na trh.

1976

Pod značkou "Sylitol" sa zavádza modernizovaný sortiment silikátových farieb.

1978

Po smrti Dr. Roberta Murjahna preberá vedenie spoločnosti DAW jeho syn Dr. Klaus Murjahn, ktorý pôsobí už od roku 1973 ako konateľ. Uvedenie strojového tónovacieho systému "Capamix" pre farby, laky a omietky na trh.

1981

Založenie spoločnosti Capatect Dämmsysteme GmbH & Co. Energietechnik KG (Izolačné systémy spol. s r.o. a spol., energetika komanditná spol.) Ober-Ramstadt. Spoločnosť Capatect uvádza na trh kombinované tepelno-izolačné systémy a systémy fasádnych omietok.

1984

Pruhovaný slon sa stáva novou firemnou značkou spoločnosti Caparol. Prvé predstavenie značky sa udialo na veľtrhu "Farbe - farba" v Mníchove.

1985

Prezentácia prvej vnútornej farby na svete s minimalizovanými emisiami a bez obsahu rozpúšťadiel "Indeko-plus E.L.F.".

1987

Pod názvom "AmphiSilan" prichádza na trh fasádna farba na báze silikónovej živice so schopnosťou odolávať dažďu a zároveň s vysokou difúznou aktivitou.

1989

Založenie spoločnosti Caparol Farben GmbH & Co KG (farby spol. s r.o. a spol., komanditná spol.). Spoločnosť "Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn" sa stáva holdingovou spoločnosťou. Distribučnými firmami spoločnosti DAW sú: Caparol, Capatect, Disbon a Alpina. Podnik dosahuje prvýkrát obrat viac než 500 miliónov mariek.

1993

Zavedenie programu lakov a lazúr Capalac.

1999

Premiéra a zavedenie kolekcie farebných odtieňov "Caparol 3D - systém pre stavebné farby" na veľtrhu "Farbe - farba" v Kolíne. Systém je smerodajný pre výber farebných tieňov.

2003

Založenie spoločnosti Caparol Shanghai s vlastnou výrobou pre čínsky trh. Vytvorenie novej štruktúry obchodných celkov Caparol. Založenie nadácie Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG.

2004

Uvedenie farby Muresko SilaCryl® na trh, nové fasádne farby na báze SilaCryl®. Uvedenie systému Nespri-TEC® na nanášanie fasádnych farieb striekaním bez tvorby aerosólu na trh.

2005

Spoločnosť DAW slávi svoje 110. firemné výročí. Uvedenie farieb pre príjemné prostredie Caparol-Wellness CapaSan (aktívna vnútorná farba s pôsobením na mikroklímu v miestnostiach a s fotokatalytickými účinkami) a ElectroShield na trh (základný náter na ochranu proti elektromagnetickému žiareniu). Systém Nespri-TEC získava „spolkovú cenu 2005 za vynikajúce inovátorské práce pre živnostenskú oblasť“.

2007

Na veľtrhu „Farbe, Ausbau & Fassade – farba, systém a fasáda“ v Kolíne sa predstavuje inovácia skupiny výrobkov „edícia Carbon“. Edícia Carbon predstavuje novú generáciu fasádnych izolácií, ktoré sú vplyvom zosilnenia karbónovými vláknami vysokoodolné proti nárazom a majú zvlášť dlhú životnosť.

2008

Uvedenie novej generácie fasádnych farieb na báze nanotechnológie mriežok z kremíkových vlákien na trh. Táto nová receptúra pôsobí tak, že sa ešte markantnejšie znižuje prichycovanie čiastočiek nečistôt a fasády tak zostávajú po značne dlhší čas čisté. Farby ThermoSan a AmphiSilan sú teda fasádnymi farbami High-Tech - s najvyspelejšou technológiou na trhu.