Obchodní zástupcovia v SR

Vážení zákazníci.

Spoločnosť Caparol Slovakia sa dlhodobo orientuje na ústretovú komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Predmetom tejto komunikácie je predovšetkým odborné poradenstvo, otvorená ponuka služieb a servis obchodným spoločnostiam.

Na plné zabezpečenie tohto servisu vám ponúkame tím obchodných zástupcov, ktorí svojou pôsobnosťou pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je plne pripravený zodpovedať všetky vaše otázky a reagovať na potreby súvisiace s aplikáciou, predajom a distribúciou širokého sortimentu našich výrobkov.

Všetci naši obchodní zástupcovia pôsobia regionálne v definovaných oblastiach a sú pripravení reagovať na požiadavky našich súčasných aj potenciálnych zákazníkov.

S ohľadom na oprávnenú náročnosť našich zákazníkov a zložitosť súčasného trhu so stavebnými materiálmi má tím našich obchodníkov svoje odborné činnosti rozdelené a dlhodobo sa pripravuje na komunikáciu s jednotlivými zákazníckymi skupinami.

Obchodno-technický zástupca – pôsobí regionálne v oblasti 10 okresov. Pozná zverený región z pohľadu potenciálu stavebného trhu a zaisťuje komunikáciu s našimi koncovými zákazníkmi, čo sú predovšetkým realizačné firmy. Je garantom ich prípadného obchodného spojenia s distribučnými partnermi v regióne.

Projektový manažér – ide o skúseného a odborne vybaveného zamestnanca, ktorého náplňou práce je komunikácia s projektantmi, architektmi a investormi. Cieľom jeho práce je prinášať kvalitné a technicky spoľahlivé riešenia a pomáhať tejto cieľovej skupine v priebehu prípravy zákaziek.

Na to, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich služieb, potrebujeme aj vašu spätnú väzbu. Na to som vám plne k dispozícii a poteší ma akákoľvek pripomienka k úrovni našich služieb.

Verím, že s kvalitou práce celého nášho obchodného tímu budete spokojní.

Ing. Miroslav Krška, konateľ spoločnosti info@caparol.skZápad

Obchodní zástupcovia Západ

Michal Dobiaš
Obchodný zástupca BA

0917/ 530 364
michal.dobias@caparol.sk

Ing. Igor Kočvara
Obchodný zástupca  PN, HC, TO, NM, PB, PD, BN, TN, IL, PU, BY, ZA, CA, KM
0905/633 675
igor.kocvara@caparol.sk

František Lelovič
Obchodný zástupca KN, NZ, GA, SA, NR, LV, DS
0905/500 994
frantisek.lelovic@caparol.sk

Patrik Sebestyen
Obchodný zástupca SI, SE, MA, SC, TT, MY, BA /2, PK
0918/878 795
patrik.sebestyen@caparol.sk 

Projektový manažér Západ

Ing. Ján Kovalčík
Project Manager Západ
0915/721 814
jan.kovalcik@caparol.sk


Východ

Obchodní zástupcovia Stred/Východ

Ján Nemec 
Obchodný zástupca MT, DK, NO, TR, RK, TS, BB, BR, PP, KK, SL, LM
0907/730 289
jan.nemec@caparol.sk

Andrej Rosol
Obchodný zástupca TV, MI, SO, SV, HE, ML, VT, SP, SK, BJ, PO, SB, LE
0908/741 013
andrej.rosol@caparol.sk

Marek Šidlovský 
Obchodný zástupca VK, KA, BS, ZV, DT, LC, PT, RS, RA, RV, SN, GL, KS, KE
0905/628 821
marek.sidlovsky@caparol.sk

Projektový manažér Východ

Bc. Peter Šidlovský
Project Manager Východ

0905/898 973
peter.sidlovsky@caparol.sk