Caparol -
váš partner
Caparol -
váš partner

Naše skúsenosti pre Váš úspech

Kvalita, inovácie, sortiment a design

Caparol ponúka inovatívne produkty a služby, ktoré pomáhajú dotvárať príjemný priestor pre bývanie, prácu a odpočinok. Celosvetovo je Caparol chápaný  ako meno silného partnera pre profesionálov. Náš národný a medzinárodný úspech je založený predovšetkým na našich kľúčových kompetenciách:

Kvalita

Inovácie

Sortiment

Design