Preskočiť navigáciu
čISTé POVRCHY
V zdravotníckych
zariadeniach
čISTé POVRCHY
V zdravotníckych
zariadeniach

DisboPOX W 447

Riešenie pre hygienicky čisté povrchy v zdravotníckych zariadeniach

Spracovanie potravín, nemocnice, operačné sály laboratóriá, to všetko sú priestory, kde je kladený mimoriadny dôraz na hygienu prostredia. Čistota je tu alfou a omegou. A nielen jednoduchá čistota ako ju poznáme zo svojich domácností. Je tu potrebná dokonalá čistota, sterilne, bez škodlivých mikroorganizmov. Steny a podlahy je potrebné nielen umývať, ale i pravidelne dezinfikovať. A k tomu musí mať ich povrch potrebnú odolnosť. Prvotriednym riešením je dvojzložkový epoxidový náter DisboPOX W 447. Náter je možné použiť priamo na minerálny podklad (betónová podlaha, omietnutá stena, atď.), alebo na sklotextilnú tkaninu. Pre dobré očistenie sa v týchto prípadoch odporúča hladký povrch.

Ľahké očistenie

Pre ľahké a časté umývanie je potrebný povrch, ktorý je hladký, pevný a dostatočne odolný. Tomu náter epoxidovou živicou DisboPOX W 447 úplne vyhovuje. Je odolný, tvrdý a nemá špáry ako keramické obklady. Preto je jeho čistenie ľahké a jednoduché. K čisteniu taktiež prispieva odolný povrch. Európska norma pre interiérové farby EN 13300 preto stanovuje päť tried odolnosti mokrého čistenia. Prvá trieda je najodolnejšia, musí mať po 200 cykloch čistenia úbytok vrstvy max.5 µm. DisboPOX W 447 vykazuje úbytok 0,05 µm, teda o dve rady nižšiu ako je požiadavka normy pre najnáročnejšie kategórie.

Odolnosť dezinfekcii

Najmä v nemocniciach a v operačných sálach je nevyhnutné povrchy stien a podlahách pravidelne dezinfikovať. K tomu musí mať povrchová úprava dostatočnú odolnosť. Dezinfekčné prostriedky sa nesmú nijako narušovať, rozpúšťať alebo sa do nich vsakovať. Týmto požiadavkám opäť náter DisboPOX W 447 úplne vyhovuje. Je overená jeho odolnosť dezinfekčným prostriedkom, či už sú na báze chlóru, alkoholov, aldehydov, fenolov alebo aminov. Rovnako bola overená účinnosť dezinfekcie na povrchu náteru.

Nenasiakavosť

Aby povrch stien i podláh bolo možné pravidelne a účinne čistiť, musí byť nenasiakavý. Nasiakavý povrch by bol po čistení dlho vlhký (a vlhko je prostredie pre množenie mikroorganizmov), prípadne by sa do nich vsakovali nečistoty a cudzie látky pri rozmazaní povrchu. Náter DispoBOX W 447 bol testovaný pod tlakom 5 barov po dobu 72 hodín, a preukázala sa jeho nenasiakavosť.

Priľnavosť k podkladu

Náter musí dobre a pevne držať na podklade. Náter, ktorý by sa ľahko oddeľoval a tým strácal svoju kompaktnosť, nie je pre pravidelné čistenie a dezinfekciu vhodný. DispoBOX W 447 bol testovaný na priľnavosť k betónu. Výsledkom bolo, že priľnavosť náteru k podkladu je vyššia, ako pevnosť podkladu samotného. Inými slovami - skôr sa rozlomí betón ako by sa náter odtrhol od betónu.

Overené vlastnosti

Všetky vyššie uvedené vlastnosti overil výrobca u príslušných skúšobných autorít – Kiwa GmbH Polymer Institut alebo Dr. Robert-Murjahn-Institut. Ďalej bol náter testovaný v DIBt podľa európskej normy EN 13813 na použitie v spoločenských miestnostiach s požiadavkami na emisie s výsledkom „prima Klima WEP II“.

  • odolný voči dezinfekčným prostriedkom
  • skúšky pre použitie v potravinárskom priemysle
  • dekontaminovateľný podľa DIN 25 415
  • difúzny
  • minimalizované emise

viac o produkte