caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240204/065470_DisboPOX_W_447_10kg_SK_SLO.png

DisboPOX W 447 2K-EP

Vodou riediteľný dvojzložkový epoxidový náter na steny a podlahy s miernym až stredným zaťažením

Účel použitia

Podlahové plochy:

Pre minerálne podlahové povrchy a tvrdé asfaltové potery v interiéri v priemysle a obchode, napr. v zásobovacích a spoločenských miestnostiach, kotolniach, skladoch, archívoch, na chodbách, únikových cestách, núdzových schodoch. Medzivrstva v systéme Disboxid ArteFloor.

Povrchy stien:

Pre minerálne povrchy stien, ktoré sú vystavené vysokým zaťaženiam chemikáliami, dezinfekčnými prostriedkami alebo vlhkosťou, napr. v nemocniciach, ventilačných šachtách, laboratóriách, výrobných miestnostiach v potravinárskom a krmivárskom priemysle. Náter na sklenenú tkaninu Capaver a Capaver AkkordVlies-Z.

Vlastnosti

  • odolný voči dezinfekčným prostriedkom
  • skúšky pre použitie v potravinárskom priemysle
  • dekontaminovateľný podľa DIN 25 415
  • difúzny
  • minimalizované emisie

Testované podľa  AgBB testovacích kritérií pre emisie VOC z výrobkov pre vnútorné použitie. Schéma posudzovania AgBB (Výbor pre zdravotné zhodnotenie stavebných výrobkov) bola vyvinutá orgánmi životného prostredia a zdravotníctva pre používanie stavebných materiálov v citlivých oblastiach, ako napr. spoločenské miestnosti.

Materiálový základ

Dvojzložková epoxidová živica.

Balenie/veľkosti balenia

Kombinovaná nádoba 10 kg.

Farebné odtiene

ColorExpress:

Pomocou technológie ColorExpress možné natónovať viac než 21 000 odtieňov. Exkluzívny farebný design možný prostredníctvom farieb kolekcie FloorColor plus.

Zmeny farieb  a kriedovanie sú možné vplyvom UV žiarenia a poveternosti. Organické farbivá (napr. káva, červené víno alebo listy), ako aj rôzne chemikálie (napr. dezinfekčné prostriedky, kyseliny atd.) môžu viesť ku zmenám farby. Povrch sa môže poškriabať v dôsledku abrázie. Funkcia náteru nie je ovplyvnená. V prípade intenzívnych a tmavých odtieňov môže dôjsť k dočasnému oderu pigmentu na povrchu povlaku - môže byť nutná údržba nebo transparentní krycí náter.

Stupeň lesku

Hodvábne lesklý.

Skladovanie

V chladnom, suchom a nemrazivom prostredí. Originálne uzavreté nádoby sú stabilné pri skladovaní minimálne 18 mesiacov. Pri nižších teplotách skladujte látku pred spracovaním pri teplote cca 20 °C.

Hustota

Cca 1,4 g/cm3

Hrúbka suchej vrstvy

Cca 35 µm/100 g/m2

Súčiniteľ difúzneho odporu µ (H2O)

Cca 40.000

Odolnosť proti oderu podľa Tabera (CS 10/1000 U/1 000 g):

99 mg/30 cm2

Odolnosť proti chemikáliám

Chemikalienbeständigkeitstabelle in Anlehnung an EN ISO 2812 bei 20 °C
7 Tage
Kyselina octová 5 %+ (V)
Kyselina chlorovodíková 10 %+ (V)
Kyselina sírová ≤ 10 %+ (V)
Kyselina citronová10 %ig+
Amoniak 25 % (vodný roztok)+
Hydroxid vápenatý+
Chlorid železitý, nasýtený roztok+ (V)
Roztok lysoformu 2 %+
Roztok chloridu horečnatého 35 %+
Destilovaná voda+
Nasýtený roztok kuchyňskej soli+
Lakový benzín+
Technický benzín+
Vykurovacia a motorová nafta+
Coca-Cola+ (V)
Káva+ (V)
Červené víno+ (V)
Chladiaca kvapalina dp transformátorov+
Označení: + = odolný, (V) = zafarbenie

Vhodné podklady

Podlahové plochy:
Minerální podklady (např. beton, cement, anhydritový potěr) a tvrdé asfaltové potěry uvnitř.
Povrch musí být stabilní, rozměrově stabilní, pevný, bez uvolněných částí, prachu, olejů, tuků, oděru pryže a dalších separačních látek. Cementové vyrovnávací hmoty s plastickou hmotou musí být zkontrolovány z hlediska přídržnosti. Tvrdé potěry a povrchy, které byly ošetřeny chemickými přísadami (např. činidly pro dodatečnou úpravu), musí být intenzivně mechanicky připraveny. V případě potřeby mají být vytvořeny testovací plochy.

Pevnost v tahu podkladu musí být v průměru 1,5 N / mm2. Nejmenší jednotlivá hodnota nesmí klesnout pod 1,0 N / mm2.
Podklad musí dosáhnout rovnovážného obsahu vlhkosti:
Betonový a cementový potěr: max. 4% hmotnostní (metoda CM)
Anhydritový potěr: max. 1,0% hmotnostní (metoda CM)

Tvrdé asfaltové potěry musí odpovídat přinejmenším třídě tvrdosti IC 15 a nesmí se za daných teplotních podmínek a mechanického zatížení deformovat.

Povrchy stěn:
DisboPOX W 447 lze použít na skleněné tkaniny Capaver, Capaver AkkordVlies-Z, tmely DisboCRET 505 Feinspachtel a Caparol-Akkordspachtel KF.

Vhodnost omítek v maltových skupinách PII a PIII musí být ověřena na místě. Povrch musí být stabilní, rozměrově stabilní, pevný, bez uvolněných částí, prachu, olejů, tuků a dalších separačních látek. Pevnost v tahu podkladu musí být v průměru alespoň 0,8 N/ mm2. Nejmenší jednotlivá hodnota nesmí klesnout pod 0,5 N/ mm2.

Protože nátěr není hydroisolace, musí mít podklad a jakýkoli tmel používaný ve vlhkých místnostech dostatečnou odolnost proti vlhkosti.

Jiné typy podkladu nebo postupy vyžadují zvláštní konsultaci s našimi pracovníky.

Príprava povrchu

Podklad upravte vhodnými opatreniami ako napr. tryskaním oceľovými guličkami alebo ofrézovaním tak, aby splňoval uvedené požiadavky.

Nedržiace, silno znečistené povrchy, napr. kontaminované olejmi, tukmi, oderom pryže atd. alebo sprašujúce so sklovitým cementovým povrchom, musia byť intenzívne mechanicky pripravené. Olejové škvrny odstráňte komerčne dostupným odstraňovačom oleja. Už používané parkovacie miesta a uličky garážových podláh, ktoré sa už používajú, dôkladne ošetrite, aby sa odstránili odery gumy, chloridy (rozmrazovacie soli) a ďalšie prídržnosť ovplyvňujúce znečistenia.

V prípade tvrdého asfaltového poteru musí byť po príprave viditeľné najmenej 75% kameniva. Jednozložkové staré nátery a nedržiace dvojzložkové nátery odstráňte.

Pevné epoxidové nátery musia byť dôkladne očistené, potom obrúsené alebo otryskáné do matného bieleho povrchu. Alternatívne  povrch obrúste a naneste základný náter Disbon 481 2K-EP Uniprimer. Na povrchu, ktorý má byť natieraný, nesmú byť žiadne zvyšky, ošetrujúce výrobky alebo podobné prostriedky. Pri pretieraní difúznych  starých náterov  je treba skontrolovať, či bude mať celý náter dostatočnú  priedušnosť.

Vylámané a chýbajúce časti aj v povrchovej vrstve opravte pomocou malty Disbocret® PCC alebo malty Disboxid EP do roviny.

Nepoužívajte na pracovisku materiály obsahujúce silikón pred a behom natierania, pretože môžu zapríčiniť poruchy povrchu.

Príprava materiálu

Do základnej hmoty pridajte tužidlo. Intenzívne premiešajte miešadlom s pomalým chodom (max. 400 ot./min.), až vznikne jednoliaty a rovnomerný farebný odtieň. Prelejte do ďalšej nádoby a ešte raz dôkladne premiešajte. Materiál na pomocný a krycí náter sa nesmie riediť.

Zmiešavací pomer

Základná hmota : tužidlo = 3 : 2 hmotnostne

Spôsob nanášania

Materiál nanášajte natieraním, valčekom (textúrovaným polyamidovým valčekom, výška vlasu 11 mm a stieracia mriežka) alebo striekaním (Airless, bez filtru, najmenej 50 barov, tryska: 0,015–0,017 palca, uhol striekania: 45 °, odporúča sa zjednotenie valčekom) .

Vždy pracujte čerstvé do čerstvého pre jednotný vzhľad. Pri nanášaní valčekom nanášajte materiál rovnomerne (dodržujte stanovenou spotrebu materiálu) a pracujte krížovými ťahmi. Pre väčšie plochy zaistite dostatok pracovníkov, v prípade potreby rozdeľte oblasť na pole. Na súvislé plochy vždy používajte materiál rovnakej šarže.

Extrémne vysoká hrúbka vrstvy behom jednotlivých pracovných krokov môže viesť k problémom s vytvrdzovaním a odlupovaním materiálu.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter:

Na minerálne podklady použijete základný náter DisboPOX W 443 2K EP. Základný náter nanášajte pomocou kefy. Pokiaľ nie je požadovaná difúzna štruktúra systému, mažete alternatívne použiť náter  DisboXID 420 2K-EP-Grund alebo DisboXID 462 2K EP.

Tvrdé asfaltové potery napustite materiálom DisboPOX W 447 2K-EP, zriedeným 5–10% vody. Mechanicky pripravené minerálne  substráty môžu byť penetrováné materiálom DisboPOX W 447 2K_EP, zbiedeným 5–10% vody, pokiaľ  je zaistená dostatočná nosnosť a savosť.

Na slabo nasiakavé povrchy stien (sklenená tkanina Capaver, Capaver AkkordVlies-Z, DisboCRET 505, Caparol-Akkordspachtel KF) použite základný náter DisboPOX W 447 2K-EP riedený max. 5% vody.

Rozlivová vrstva:

Pre malé vyrovnanie nerovností vytvorte rozlivovú vrstvu z:

DisboPOX W 453 2K-EP: 100 hmotnostných dielov, Voda: 2 hmotnostné diely, DisboADD 942 piesok: 20 hmotnostných dielov.

Nalejte zmes na pripravený povrch, rovnomerne ju rozotrite pomocou stierky a naostro ju stiahnite na hrúbku zrna

Naneste dve krycie vrstvy neriedeného materiálu. U problematicky kryjúcich farieb (napr. žltá, oranžová alebo červená) môže byť potrebné viac vrstiev. V prípade potreby by prvý náter mal byť urobený dobre kryjúcim odtieňom.

Protiskĺzový povrch

Trieda odolnosti proti sklzu R 10 je dosiahnutá bez ďalších opatrení.

Povrchová úprava:

Do poslednej vrstvy za čerstva zasypete farebné vločky DisboADD 948 ColorChips, a po zatvrdnutí fixujte transparentným matným lakom DisboPUR W 458 2K-PU

hladkým alebo s prídavkom 3% hmotnostných Disbon 947 SlideStop Fine.

Spotreba

Základný náter
minerálne podklady
DisboPOX W 443
cca 200 g/m2
Tvrdé asfaltové potery
DisboPOX W 447 2K-EP
riedený 5-10 % vody
cca 200 g/m2
Tkaniny Capaver a AkkordVlies-Z
DisboPOX W 447 2K-EP
riedený 5 % vody
cca 120–200 g/m2
Rozlivová vrstva
DisboPOX W 453
DisboADD 942
cca 1.040–1.200 g/mm/m2
cca 210–240 g/mm/m2
Vrchní náter
Podlaha (R10)
DisboPOX W 447 2K-EP
cca 200–250 g/m2 na jednu vrstvu
Protiskluzový povrch (R10)
DisboPOX W 447 2K EP
DisboADD 947 fine 75 - 150 µm (Slidestop)
cca 250 g/m2
cca 10 g/m2
Stenycca 120–200 g/m2 na jednu vrstvu
Povrchová úprava (podlaha)
Zásyp vločkami
DisboADD 948 2 - 4 mm
cca 30 g/m2
Vrchný lak
DisboPUR W 458
cca 130 g/m2
Protiskluzový vrchný lak
DisboPUR W 458
DisboADD 947 fine 75 - 150 µm (Slidestop)
cca 130 g/m2
cca 4 g/m2

Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Alternatívne DisboPOX 447, riedený 5-10 %vody, alebo DisboXID 420 popr. DisboXID 462

Pri kontakte s pneumatikami automobilov alebo podobným môže dôjsť k zmene sfarbenia.

Doba spracovateľnosti

Pri 20 ° C a 60% relatívnej vlhkosti približne 90 minút. Vyššie teploty skracujú, nižšie predlžujú dobu spracovateľnosti.

Behom zrenia zaistite dostatočné vetranie, pretože vlhkosť obsiahnutá v materiáli môže spôsobiť zvýšenie vzdušnej vlhkosti v dôsledku odparovania. Vyhnite sa prievanu.


Poznámka: Koniec doby spracovateľnosti nie je vizuálne rozpoznateľný. Prekročenie vedie k zmenám úrovne lesku a farebného tónu, ako aj k strate priľnavosti a tvrdosti náteru.

Podmienky spracovania

Materiál, okolitý vzduch a podklad:

Aspoň 10 ° C, max. 30 ° C

Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%. Teplota podkladu by mala byť vždy aspoň 3K nad rosným bodom.

Časy čakania

Čakacie doby medzi pracovnými krokmi by mali byť aspoň 6, max. 48 hodín.

Pri dlhších čakacích dobách musí byť povrch predchádzajúceho pracovného kroku brúsený. Zadaná doba je skrátená vyššími teplotami, predĺžená nižšími.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 ° C a relatívnej vlhkosti 60% je povrch po 20 hodinách pochôdzny, plne mechanicky a chemicky zaťažiteľný po cca 7 dňoch. Pri nižších teplotách primerane neskôr.

Chráňte aplikovaný materiál v priebehu zrenia (cca 24 hodín pri 20 ° C) pred vlhkosťou, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu a zníženiu priľnavosti.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití a pri dlhších prestávkach vodou alebo teplou mydlovou vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Iba pre profesionálne použitie

Základná hmota:

Obsahuje alifatické polyamidoaminy. Nebezpečenstvo!

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinky. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje m-phenylenebis(methylamine), 3-aminometyl- 3,5,5-trimetylcyklohexylamín. Môže vyvolať alergickú reakciu

Tvrdidlo:

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Odstráňte obsah a obal v súlade s miestami, regionálnymi, národnými a medzinárodnými prepismi. Zvyšky materiálu: základné hmotu zmiešajte s tužidlom, nechajte vytvrdnúť, a likvidujte ako zvyšky farieb. Nevytvrdnuté zvyšky materiálu sú zvláštny odpad. Katalógové číslo odpadu: 08 01 11, odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

alebo iné nebezpečné látky tohto výrobku (Kat. A/j): 140 g/l. Tento výrobok obsahuje max. 15 g/l VOC.

Značka CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002

poter na báze syntetickej živice pre použitie do vnútorných priestorov

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcia na oheňEfl
Uvoľňovanie korozívnych látokSR
Priepustnosť  vodyNPD
Odolnosť proti opotrebeniu≤ AR1
Prídržnosť≥ B1,5
Odolnosť proti nárazom≥ IR4
Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk