caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/257154/068801_Carbosol-10-SK_SK_SLO.png

CarboSol

Fasádna silikónová farba s plniacimi vlastnosťami, vystužená uhlíkovými vláknami
 • Účel použitia

  Vďaka novo vyvinutým kombináciám spojív SilAcryl-silikón a nanoštruktúre pigmentov/plnív sa podarilo minimalizovať špinenie  náteru. CarboSol je vystužený jemnými uhlíkovými vláknami, extrémne odpudzuje dažďovú vodu a je paropriepustný. Tato kombinácia zaručuje dlhodobo bezchybný vzhľad veľmi dlhú životnosť fasády.

  Fasádna farba CarboSol je vhodná ako obnovujúci náter pôvodných silikátových náterov, na disperznej a silikónovej  omietky a ako finálny náter pre zatepľovacie systémy (ETICS).

  Pre matný povrch minerálneho charakteru je vhodná také pre renováciu fasád   historických stavieb.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, šetrná k životnému prostrediu, nepatrného zápachu.

  • vodoodpudivá („perličkový" efekt), minimalizuje zašpinenie fasády.
  • odolná proti agresívnym látkam v ovzduší.
  • odolná proti alkáliám, preto nezmydelňuje.
  • vysoko priepustná pre CO2.
  • nevytvára film, mikroporézna.
  • nízke pnutie, nie je termoplastická.
  • obsahuje špeciálne fotokatalytické pôsobiace pigmenty. ktoré zaisťujú samočistiaci   efekt a zvýšenou ochranu povrchu proti primárnemu napadnutiu mikroorganizmami (riasy plesne)
  • plnená uhlíkovými vláknami
  • umožňuje zatieranie trhlín v omietke.
  • veľmi dobrá krivosť
  • ľahká aplikácia

  Materiálový základ

  silikónová emulzia

  Balenie/veľkosti balenia

  7 kg, 22 kg

  Farebné odtiene

  Biela. Tónovanie ColorExpress.  Väčšie množstvo sa tónuje vo výrobe.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom. Min. trvanlivosť 12 od dátumu výroby.

  Hustota

  cca 1,48 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100 - 200 µ

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd < 0,03 m (vysoká) V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  w < 0,06 (kg/(m2.h0,5)) nízká W3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád. Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Príprava povrchu

  Vápenno-cementové a cementové omietky:
  Nové omietky je potrebné ponechať podľa počasia 2 - 4 týždne nenatrené za účelom vytvrdnutia a vyschnutia.
  Povrch starých, pevných vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok očistite manuálne alebo strojne za dodržania zákonných predpisov, napr. prúdom tlakovej vody alebo vysokotlakovou vodou s prídavkom piesku. Otryskanie pieskom za vlhka je možné prevádzať len u omietok skupiny P II a P III. Omietky, napadnuté riasami poprípade hubami, očistite prúdom vody za dodržania zákonných predpisov a ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisu.

  Na pevné normálne nasiakavé omietky aplikujte CarboSol Grund.

  Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter neriedeným prípravkom CarboSol Grund.

  Jestvujúce omietky disperzné a silikónové:
  Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Opatrite základným neriedeným náterom CarboSol Grund.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na nove prevedené silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte  fasádnu farbu CarboSol bez predchádzajúceho penetračného náteru. V prípade  ďalšieho časového odstupu konzultujte vhodný penetračný náter s technickým  poradcom.

  Jestvujúce silikátové nátery a podklady:
  Očistíte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstráňte nesúdržné podklady, uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden neriedený náter Carbosol Grund.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok. V prípade uvoľňovania piesku, použite neriedený Carbosol Grund.

  Pórobetón:
  Aplikujte základný náter neriedeným prípravkom Carbosol Grund.

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte neriedený Carbosol Grund.

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Nepadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Dôležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natrite fasádu neriedeným prípravkom Carbosol Grund a následné aplikujte 2 vrstvy farbou CarboSol.

  Malé defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave natriete farbou Cap-elast podľa predpisu na spracovanie.

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je treba dbať na to, aby malta na opravu odpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne vytvrdnuté a vyschnuté a musia sa zásadne fluátovať a umyť. Pritom je potrebné dať pozor na to, aby sa fluátovánie urobilo vždy v šírke opraveného miesta.
  Pri väčších opravených miestach vždy fluátujte a umyte celú plochu (starú aj novú omietku).

  Vystupujúca vlhkosť:
  Vplyvom vystupujúcej vlhkosti sa nátery predčasne zničia. Trvalého úspechu sa dosiahne iba uložením horizontálnej izolácie. Dobré a dlhotrvajúce riešenie poskytuje použitie sanačného systému Capatect Sanierputz. Obzvlášť u starších stavieb pôsobí výhodne zakladanie vysychajúcich a odparovacích zón vyplnením filtračnou vrstvou medzi murivom a pôdou štrkom.

  Oblasti so soľnými výkvetmi:
  Pri natieraní povrchov so soľnými výkvetmi nie je možné poskytnúť žiadnu záruku na dlhodobú trvanlivosť náteru ani na zamedzenie soľných výkvetov.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aplikujte: natieraním, valčekom alebo striekaním.

  Airless: uhol 50°
              tryska 0,021 – 0,023"
              tlak 150 – 180 bar

  Nespri: uhol 20°- 30°
              tryska 0,017 – 0,019"
              tlak 150 – 180 bar

  Riedenie

  Materiál je dodávaný v stave pripraveným k použitiu, nie je nutné ho riediť.

  Základný náter: CarboSol rieďte v prípade potreby max. 10 % pitné vody.

  Finálny náter: CarboSol rieďte v prípade potreby max. 10 % pitné vody.

      Veľkosť baleniaMax. riedeniePitná voda
  CarboSol       22 kg10% max. 1,5l
  CarboSol    7 kg  10%max. 0,5l

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.

  Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom CarboSol Grund   a následne aplikujte fasádnu farbu CarboSol v dvoch vrstvách. V prípade potreby môžete riediť CarboSol max. 10 % pitnou vodou. Pokiaľ používate technológiu Nespri CarboSol nerieďte!

  K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať CarboSol v dvoch vrstvách.

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2 (v dvoch vrstvách)

  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,6 – 0,8  kg/m2(v dvoch vrstvách)

  Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 m. Každý následný náter so spotrebou 0,3 kg/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 m.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na nove prevedené silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte  fasádnu farbu CarboSol bez predchádzajúceho penetračného náteru. V prípade  ďalšieho časového odstupu konzultujte vhodný penetračný náter s technickým  poradcom.

  Materiál je dodávaný v stave pripraveným k použitiu, nie je nutné ho riediť.
  Základný náter: CarboSol rieďte v prípade potreby max. 10 % pitné vody.
  Finálny náter: CarboSol rieďte v prípade potreby max. 10 % pitné vody.

  Spotreba

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.
  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,6 – 0,8 kg/m2.

  Podmienky spracovania

  Pri  teplote vyššej ako +5°C pre podklad, materiál a okolitý vzduch pri spracúvaní a vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, je možné ďalšiu   vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť  dobu schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

  Upozornenie

  Používajte vždy nové náradie, aby ste zabránili prípadnej bakteriálnej kontaminácii z iných produktov.

  Aby bolo možné docieliť nátery v jednotnom farebnom odtieni, musí sa vytvoriť rovnomerne nasiakavý podklad. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov a napojenie pri spracovaní väčších plôch, využite dostatočný počet pracovníkov a natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá.

  Pri samotnom tónovaní materiálu sa odporúča za účelom zamedzenia rozdielov farebného odtieňa zmiešať celkové potrebné množstvo dohromady.

  Zakrývanie konštrukcii: Vyčnievajúce časti stavby, ako rímsy, parapety, a pod. sa musia  odborne zakryť, aby sa zabránilo znečisteniu. Povrchy znečistené farbou ihneď umyte čistou vodou.

  Fasádna farba CarboSol nie je vhodná pre vodorovné povrchy vystavené vode a pre nátery na PVC a drevo.

  Pre zachovanie špeciálnych vlastností sa prípravok nesmie miešať s inými prípravkami.

  Farebné rozdiely: Výrazné rozdiely v zásaditosti, nerovnomerná nasiakavosť alebo rôzne typy podkladu  môžu viesť k vzniku škvŕn alebo rozdielom vo farbe náteru.

  Písací efekt: U tmavých odtieňov môže mechanické namáhanie viesť k svetlým pruhom (lámaní plniva). Jedná sa o produktovo špecifickú vlastnosť všetkých matných fasádnych farieb, ktoré neovplyvňujú kvalitu náteru. V prípade polo lesklých povlakov, ako je napr. Amphibolin, je efekt písania omnoho menej výrazný.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

  Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), 4,5-dichlor-2- oktyl-2H-isothiazol-3-on, reakčná zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)- on (3:1), . Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečne respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11  (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 5 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  CarboSol obsahuje uhlíkové vlákna, silikón, akrylatovú disperziu, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, silikáty, pomocné filmotvorné látky, konzervačné látky a vodu.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  VUB Ružomberok

  Pradiareň 1900, Bratislava

  Ďalšie odporúčania k produktu:

  Carbosol Grund