caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224135/062933_Sylitol-Finish130_B1_EC10_LT_HU.png

Sylitol Finish 130

Fasádna farba na silikátovej báze odolná proti poveternostným vplyvom
 • Účel použitia

  Hotový náterový materiál na báze kremičitanu draselného s organickými stabilizátormi. Sylitol® Finish 130 / Sylitol® poskytuje povlak odolný proti poveternostným vplyvom, má dobrou kryciu schopnosť, vysoký stupeň belosti, svetlostálu pigmentáciu a je vysoko difúzny. Vhodný pre natieranie neošetrených minerálnych omietok, plných prírodných kameňov bez výkvetov, obnaženého vápenno-pieskového muriva a pre renováciu starých, stabilných silikátových farieb a omietok, ako aj vyrovnávacia vrstva pre farebné fasádne omietky Sylitol®, minerálne ľahké omietky Capatect a minerálne Capatect omietky.

  Vlastnosti

  • odolná  poveternostným vplyvom

  • schopnosť absorpcie
  • priepustná pre CO2
  • vysoká schopnosť difúzie
  • dvojnásobné prekremenenie s prídavkom kremennej múčky
  • veľmi dobrá priľnavosť vplyvom prekremenenia s minerálnymi podkladmi
  • jednoduché spracovanie
  • nehorľavá, A2 podľa normy DIN 4102

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 lt

  Farebné odtiene

  Biely, možné tónovať v systéme ColorExpress

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100–200 µm, E3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  < 0,14 (0,02) m, V1(vysoká)

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  0,08 [kg/(m2 .h0,5 )] W3 (nízká)

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

  Príprava povrchu

  Nové vápenné omietky, vápenno-cementové a cementové omietky:

  Nové omietky je potrebné podľa poveternostných podmienok ponechať 2 až 4 týždne nenatreté za účelom vyschnutia a vytvrdnutia. Ako základný náter použite Sylitol® Rapid Grund 111.

  Staré pevné vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky:

  Znečistený povrch očistite manuálne alebo strojovo pri dodržaní zákonných predpisov, napr. prúdom tlakovej vody alebo vysokotlakovou vodou s prídavkom piesku. Otryskanie pieskom za vlhka možno vykonávať len u omietok skupiny P II a P III. Omietky, napadnuté riasami prípadne hubami, očistite prúdom vody za dodržania zákonných predpisov a ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisov. Eventuálne používajte na náter špeciálnu farbu ThermoSan s fungicídnymi a algicídnymi účinkami. Ako základný náter použite Sylitol® Rapid Grund 111.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú prach:

  Otieraný povrch omietok alebo povrch uvoľňujúci prach, takzvanú prachovú zrnitú vrstvu, ktorá spôsobuje znižovanie priľnavosti, očistite mechanicky prúdom tlakovej vody za dodržania zákonných predpisov a po vyschnutí aplikujte základný náter prípravkom Sylitol® Rapid Grund 111.

  Pomocný náter sa robí farbou Sylitol®-Finish 130, riedenou max. 10 % prípravku Sylitol® Rapid Grund 111, finálny náter farbou Sylitol®-Finish 130, riedený max. 3% prípravku Sylitol® Rapid Grund 111.

  Omietka s vypálenou vrstvou:

  Vypálenú vrstvu, ktorá sa pozná podľa mierne lesklého vzhľadu, odstráňte pomocou fluorosilikátu Histolith® Fluat a dôkladne opláchnite. Aplikujte základný náter Putzgrund.

  Opravy omietok:

  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Na opravy omietok sa hodia zvlášť hotové maltové zmesi na báze trasového vápna a trasového cementu. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté a musia sa zásadne fluátovať a umyť. Pritom je nutné dať pozor na to, aby sa fluátovanie vykonávalo vždy v šírke opraveného miesta. Pri väčších opravovaných miestach vždy fluátujte a umyte celú plochu (starú i novú omietku).

  Staré nenosné nátery disperzných farieb:

  Odstráňte bezo zvyšku vhodnou metódou napr. mechanicky alebo chemicky a dodatočným očistením prúdom vysokotlakovej horúcej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov. Na nenasiakavý podklad po chemickom odstránení náteru preveďte základný náter prípravkom Putzgrund. Na silno nasiakavý podklad po chemickom odstránení náteru naneste spevňujúci základný náter Sylitol® Rapid Grund 111.

  Staré nosné matné nátery disperzných farieb:

  Znečistené a mierne kriedujúce nátery dokonale očistite prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:

  Okefujte za sucha a celú plochu očistite prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov a aplikujte základný náter prípravkom Putzgrund.

  Tepelnoizolačné omietky na minerálnej báze:

  Znečistené omietky a povrch napadnutý riasami očistite prúdom vody s nižším tlakom, prípadne s použitím čistiaceho prostriedku pri dodržaní zákonných predpisov. Nevykonávajte mechanické čistenie. Omietky napadnuté riasami alebo hubami ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisov. Eventuálne používajte na náter špeciálnu farbu ThermoSan s fungicídnymi a algicídnymi účinkami.

  Pohľadové murivo vápenno-pieskových tehál:

  Pre nátery sú vhodné len lícovkové tehly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých alebo zafarbujúcich cudzích látok, ako sú hrudky piesku, hliny atď. Vyškárovanie musí byť vykonané bez trhlín a nesmie obsahovať tesniace prostriedky alebo podobné materiály, ktoré znižujú priľnavosť. Miesta s vykvitaním soli okefujte za sucha. Pri otieravých povrchoch natrite celú plochu fluátom a umyte. Napojenie striech, okien a podlahy musí byť vykonané podľa smerníc Zväzu výrobcov a spracovateľov vápenno-pieskových tehál. Ako základný náter použite Sylitol® Rapid Grund 111.

  Ošetrenie kameňa:

  Prírodný kameň musí byť pevný, suchý a zbavený vykvitajúcich látok. Povrch zvetraných kameňov pred náterom spevnite niekoľkonásobným ošetrením esterom kyseliny kremičitej. Znečistené kamene očistite prúdom tlakovej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov. Opravy kamenného muriva neprevádzajte omietkovou maltou, ale materiálmi, ktoré nahradzujú kameň. Opravené miesta musia byť dostatočne zatvrdnuté a musia sa pred náterom odborne fluátovať a umyť.

  Vystupujúca vlhkosť:

  Vplyvom vystupujúci vlhkosti sa nátery predčasne zničia. Trvalého úspechu sa dosiahne iba uložením horizontálnej izolácie. Dobré a dlhotrvajúce riešenie poskytuje použitie sanačného systému Capatect Sanierputz. Zvlášť u starších stavieb pôsobí výhodne zakladanie vysychajúcich a odparovacích zón vyplnením filtračnej vrstvy medzi podmurovkou a pôdou štrkom.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aby bolo možné docieliť nátery v jednotnom farebnom odtieni, musí sa vytvoriť rovnomerne nasiakavý podklad. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov a napojení pri spracovaní väčších plôch, využite dostatočný počet pracovníkov a natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá. Pri samotnom tónovaní materiálu sa odporúča za účelom zamedzenia rozdielov farebného odtieňa

  zmiešať celkovo potrebné množstvo dohromady.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Fasádna farba Sylitol® Finish 130 sa môže nanášať valčekom, natieraním alebo striekaním.

  Nanášanie prístrojom airless:
  uhol nástreku: 50 °
  tryska: 0,026 - 0,031 "
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  Pri striekaní prístrojom airless farbu dobre premiešajte a prelejte cez sito

  Spotreba

  Približne 150–250 ml / m2 pri aplikácii na hladký povrch. Na drsných povrchoch musí byť presná spotreba stanovená nanesením skúšobného náteru.

  Aby sa dosiahlo najlepšej možnej ochrany proti napadnutiu mikroorganizmami pomocou Sylitol®Finish 130, je potrebné naniesť dve vrstvy fasádnej farby v celkovom množstve najmenej 400 ml / m2, aby sa dosiahlo priemernej hrúbky vrstvy aspoň 200 µm. Každá ďalšia vrstva zvyšuje hrúbku vrstvy približne o 100 µm so spotrebou najmenej 200 ml / m2 na vrstvu. Spotreba je na drsných povrchoch odpovedajúcim spôsobom vyššia.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty pre spracovanie:
  + 8 ° C pre okolitý vzduch a podklad

  Pozor: Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti vzduchu (hmla) alebo za silného vetra. Na lešenie prípadne upevnite sieťové plachty. pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov. Nevhodné podklady sú nátery lakovými farbami, podklady s výkvetom soli, plasty na drevo. Farby nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody. U plôch so spádom je nutné dbať na to, aby sa zabezpečil bezchybný odtok vody.

  Sušenie/čas schnutia

  Dodržujte dobu vysychania minimálne 12 hodín medzi jednotlivými nátermi pri teplote 20 ° C a vlhkosti

  vzduchu 65%, za 24 hodín odolná proti dažďu. Pri nižších teplotách a vysokej vzdušnej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Upozornenie

  Zakrývanie konštrukcií:

  Vyčnievajúce súčasti stavby, ako rímsy, parapety, koruny na murive atď. sa musia odborne zakryť, aby sa zabránilo znečisteniu alebo silnejšiemu prevlhnutiu stien.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Draselné vodné sklo, disperzia polyakrylátovej živice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Ďalšie odporúčania k produktu:

  Sylitol® RapidGrund 111