caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/240449/065620_Sylitol_RapidGrund_111_SK_SLO.png

Sylitol® RapidGrund 111

Tixotropná penetrácia na báze minerálnych látok, ktorá nesteká,optimalizovaná pre nanášanie valcom.
 • Účel použitia

  Sylitol® RapidGrund 111 je ideálny pre efektívnu aplikáciu valcom. Transparentný, na minerálne podklady  ktoré sú vysoko  alebo nerovnomerne savé. Ideálny pre ošetrenie poréznych, savých podkladov, ako sú  minerálne omietky, staré disperzné a silikátové farby, vápenno-pieskové murivo, porézny betón, prírodný kameň a ľahčený betón. Pre úpravu konzistencie disperznej, silikátové omietky a farby.

  Vlastnosti

  • Spevňujúci, stužujúci penetračný základ
  • Aplikácia zabraňujúca odkvapkávaniu
  • Čistá a spoľahlivá aplikácia

  Materiálový základ

  Draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi podľa DIN 18 363

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 L

  Farebné odtiene

  Transparentný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca. 1,1 g/cm3

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

  Vhodné podklady

  Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

  Príprava materiálu

  Ideálny pre nanášanie valčekom, ale je možné ho nanášať štetcom. Aplikácia pomocou zariadenia Airless je možná, ale pravdepodobne to spôsobí ďalšiu hmlu nástreku.

  Pred použitím krátko  zamiešajte.

  Riedenie

  Vhodný ako riedidlo riedený v pomere 1: 1 s vodou pre všetky fasádne a interiérové farby Sylitol® ako aj omietky.  Vezmite prosím na vedomie príslušné technické listy pre fasádne a interiérové farby Sylitol® a pre fasádne omietky Sylitol®. Pre použitie ako penetračný náter môže byť Sylitol® RapidGrund 111 zriedený až na 2 obj. dielmi vody. Neridený Sylitol® RapidGrund aplikujte optimálne pomocou valca. Pokiaľ  je to nutné, zrieďte 1 dielom vody a navlhčíte mokrým štetcom, pokiaľ nebude podklad  celkom nasýtený. Pokiaľ sa  penetračný náter riedi  vodou, nanášanie valčekom sa už neodporúča.

  Spotreba

  Cca. 100-300 ml / m2, v závislosti na nasiakavosti  a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +8°C až max. +30°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.

  Náradie

  Základný náter je možné aplikovať valcom (valec s výškou vlasu 13-15 mm) alebo štetcom .

  Čistenie nástrojov

  Po použití umyte náradie vodou.

  Upozornenie

  Neaplikujte na priamom slnku, za dažďa, extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti (hmle) alebo

  silného vetra. V prípade potreby použite na lešení ochranné siete. Pokiaľ existuje nebezpečenstvo nočných mrazov, buďte opatrný. Nevhodné podklady sú smaltované povlaky, podklady so soľným výkvetom, plasty a drevo. Nevhodné pre vodorovné povrchy ovplyvnené vodou. U povrchov s nízkym sklonom sa uistite, že je dostatočný odtok vody.

  Kompatibilita s inými nátermi: Kompatibilný iba s disperznými silikátovými výrobkami. Sylitol®RapidGrund 111 sa nesmie kombinovať s inými materiálmi.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Platia informácie v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Pradiareň 1900, Bratislava