Preskočiť navigáciu

Kódex správania

Ako nezávislá rodinná firma sa snažíme byť obzvlášť spoľahlivým a čestným obchodným partnerom. Bezúhonnosť a zodpovedné správanie sú preto neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry a hodnôt. Tie sú základom nášho kódexu správania, ktorý slúži ako usmernenie pre našu každodennú prácu v styku s kolegami a obchodnými partnermi.