caparol
servis
caparol
servis

Školenie – 1. prierez dekoračnými technikami

Termíny:          Bratislava :  4. 2. - 5. 2. 2020
                                                12. 2. – 13. 2. 2020 - už obsadený
                                                26. 2. – 27. 2. 2020
                                                4. 3. – 5. 3. 2020

Školí: Jaroslav Pšenák

Obsah školení:

1. ArteLasur "Diamante"
2. Capagold "Linie"
3. Akkordspachtel „Geehane“
4. Multistruktur Mittel "Baccara"
5. Multistruktur Mittel "Smokey"
6. Accento "Corrosione"
7. Stucco Satinato
8. Stucco Eleganza
9. Accento "Beton"
10. Capaver® "Extrem" 1132K
11. StuccoDecor Di Luce "Benátský štuk"
12. Metallocryl "Perle"

1. Deň - prezentácia Schuller Eh’klar oblasti použitia valcov a  štetcov.
2. Deň – prezentácia E-Coreco  biele maliarske farby  airless aplikáciou  Wagner.                                                                                                               

Ďalej si z nášho školenia odnesiete:

-         Znalosti a zručnosti z oblasti maliarskych a  dekoračných prác
-         Fyzické vzorky, ktoré si za odborného dozoru zhotovíte na dosky rozmeru 60x40 cm
-         Reklamné a propagačné materiály
-         Špeciálne náradie na dekoračné techniky - ArteTwin hladítko
-         Certifikát o zaškolení
-         Kreativ listy – popis jednotlivých techník