caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68163/CAPI001123_IEPIC_meldorf_CZ.png

Meldorfer obkladové pásky

Ploché obkladové pásiky na úpravu fasád a vnútorných plôch s  optickým vzhľadom režného muriva alebo muriva z prírodného kameňa.

Účel použitia

Úprava povrchu na individuálne výtvarné riešenie kombinovaného tepelno izolačného systému Capatect, aj na iné rovné, pevné a nosné podklady.

Vlastnosti

 • organicky spojené hotové omietkové diely na spôsob keramických pásikov
 • reakcia na oheň A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1
 • prevažne z minerálnych surovín
 • odolné vplyvom poveternosti a UV žiareniu
 • priedušné pre vodné páry
 • odolné mechanickému namáhaniu
 • odolné proti nárazom a poškriabaniu, ľahko sa čistí
 • ručná výroba
 • hrúbka cca 4-6 mm

Dodávané typy

Štandardný formát (hrúbka  4-6 mm), Typ „pieskovec" v zmiešanom  formáte (hrúbka  4–6 mm). Zvláštny odtieň, formáty a povrchové úpravy na požiadanie.


Typ:  tehla
Typ pásikovBalenieSpotreba
Priame pásiky
(240 x 71 mm)
3,0 m2/karton
= 144 ks
48 ks/m2
Rohové pásiky ¾

Rohový diel s hlavou a ¾ behúňom 
(175 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karton
= 36 ks
12 ks/m rohu
(= 0,29 m2 plochy)
Rohové pásiky 1/1

Rohový diel s hlavou a celým behúňom
(240 x 115 x 71 mm)

3,0 m/karton
= 36 ks
12 ks/m rohu
(= 0,36 m2 plochy)

Typ: pieskovec
Typ pásikovBalenieSpotreba
Priame pásiky
(300 x 52 mm)
(300 x 71 mm)
(300 x 135 mm)
3,0 m2/karton obsahuje:
45 ks
45 ks
19 ks
závisí na rozložení jednotlivých formátov
Rohové pásiky 1/1
Rohový diel s hlavou a celým behúňom
(240 x 115 x 52 mm)
(240 x 115 x 71 mm)
(240 x 115 x 135 mm)
3,0 m/karton obsahuje:
12 ks
12 ks
9 ks

Typ: Exklusiv
Typ pásikovBalenieSpotreba
Priame pásiky
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 400 mm)

AMMAN
(135 x 300 mm)
3,0 m2/karton
=141 ks

3,0 m2/karton
= 66 ks
47 ks / m222 ks / m2
Rohové pásky
OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN
(40 x 105 x 240 mm)

3,0 m/karton
= 60 ks

20 ks / m

Pre dosiahnutie prirodzeného vzhľadu je treba vziať do úvahy mierne rozmerové tolerancie.

Farebné odtiene

OdtieňVariácieFormát
Altweiß-Tehla
Antikhell, dunkelTehla
Brandenburg-Tehla
Dithmarschen-Tehla
Friesland-Tehla
Hamburg-Tehla
Juistbeige, beige-grau, beige-gelbTehla
Mecklenburghellrot, mittelrot, dunkelrot a brandTehla
Oldenburghellrot, mittelrot, dunkelrotTehla
Rotbunthell, mittel, dunkelTehla
Syltgelb, orange, gelb-orangeTehla
Westerwaldgrau-mittel, grau-rötlich, grau-grünstichTehla
Grau-Pieskovec
Gelb-Pieskovec
Rot-Pieskovec
Formát Exklusiv
OSLOhell, dunkel40 x 400 mm
STOCKHOLM-40 x 400 mm
KOPENHAGEN-40 x 400 mm
Tieto farebné odtiene sú balené namiešané v rôznych variáciách a spracovávajú sa zmiešané za účelom získania prirodzenej hry farieb. Pokiaľ má byť farba jednotná, je treba ju špeciálne objednať ako zvláštny odtieň.
Aby bolo možné dosiahnuť prirodzenej hry farieb, musia sa farebné odtiene objednať jednotlivo a spracovávať taktiež zmiešané.

Skladovanie

Chráňte proti prehriatiu a vlhkosti (obal!).

Tepelná vodivosť

0,70 W/(m · K)

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

sd: cca 0,45 m podle EN ISO 7783

(Meldorfer obkladové pásiky + Meldorfer 080 lepiaci tmel - ca. 7 mm)

Reakcia na oheň

A2-s1, d0 podľa STN EN 13501-1

Kapilárna nasiakavosť

cca 0,27 kg/(m2 · h0,5)

Doplňujúce výrobky

 • Meldorfer 080 lepiaci  tmel
 • Meldorfer 081 škárovací tmel
K ochrane pred dažďom behom vysychania zakryte v prípade potreby lešenie plachtami. Vplyvom použitia  prírodných surovín sú možné malé farebné rozdiely. Preto používajte materiál inej výrobnej šarže, alebo rôzne šarže dopredu navzájom premiešajte.

Vhodné podklady

Doporučená výstužná vrstva ETICS:
 • Capatect 190
 • Capatect 186M


Ostatné podklady:
 • Malty skupiny PII, PIII a podobné
 • Betón
 • Nosné minerálne omietky a nátery
 • Sadrokartónové dosky a malty skupiny PIV + V v interiéri

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpudzujúcich látok.

Podmienky spracovania

Behom spracovania a vo fáze vysychania nesmie teplota okolitého vzduchu a podkladu poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajte na plochách, rozohriatych slnečným žiarením, a za dažďa alebo za silného vetra.

Čistenie nástrojov

Okamžitě po použití vodou.

Medzináter

Na cementom spojené podklady (vrátane výstužných vrstiev ETICS), použite základný  náter Capatect Putzgrund , aby sa maximálne zabránilo výkvetu.

Ukladanie a škárovanie

Niektoré odtiene rady Meldorfer sú tvorené variáciami odtieňov. Aby sa dosiahlo hry farieb na povrchu, musia byť rôzne variácie vzájomne dobre premiešané. Preto kartón nespracúvajte po vrstvách, aby ste sa vyhli koncentrácii jednotlivých odtieňov farby.

Plochu, ktorá má byť pokrytá, rovnomerne rozdeľte vodorovne na pásy výškovými značkami (šnúrkou). Formát tehla: cca 33 cm = 4 rady

Formát "pieskovec": individuálne

Pritom dodržujte cca 12 mm šírku škáry.

Exklusiv Typ OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM

300 mm = 6 radov

Pritom dodržujte cca 10 mm šírku škáry.


Pokiaľ je nutné dodržať pevné línie (napr. preklady nad oknami a dvermi, oblé tvary alebo iné), mali by tieto línie slúžiť pri rozdelení rozmerov ako východzí  bod. Pritom možno prihliadnuť k miernym posunom rozmerov pri výškovom rozdelení.

Lepenie obkladových pásikov sa prevádza najúčelnejšie zhora dolu počnúc rohovými obkladačkami. Lepiaci tmel Meldorfer je treba nanášať vždy v pásoch medzi výškovými značkami a vodorovne zdrsniť ozubeným hladítkom (ozubenie 4 x 6 mm).

Pri type „pieskovec" možno pravidelnou alebo ľubovoľnou kombináciou rôznych formátov a príslušných prírezov docieliť harmonického utvárania plochy. Prednostne by sa mali v tomto sortimente vzájomne kombinovať farebné odtiene šedé, žlté a červené.

Jednotlivé pásiky je nutné posuvným pohybom riadne zatlačiť do lepiaceho tmelu tak, aby nevznikali dutiny. Vždy sa smie nanášať len toľko tmelu, koľko je možné bezprostredne obložiť. Je treba dbať na presné usporiadanie väzby.

Po obložení sa tmel v oblasti škár rovnomerne rozotrie plochým štetcom so šírkou 10 mm a zapracuje sa do bokov obkladových pásikov. Prechody lepiacej malty do pásikov musia byť tesné, aby nemohlo dôjsť k prieniku vody za obkladový pásik. Prebytočný materiál nechajte mierne zaschnúť a plochu ošetrite zmetákom, plochým štetcom a pod., aby sa odstránili uvoľnené zvyšky tmelu.

Obkladové pásiky je možné na želanie taktiež dodatočne vyškárovať  Meldorfer škárovacím tmelom. V tomto prípade sa lepiaci tmel neuhladzuje.

Ploché obkladové pásiky Meldorfer sú manuálne tvarované a individuálne vyrábané výrobky, u ktorých je treba vziať ohľad na rozdiely farebného odtieňa a na rozmerové tolerancie. Za účelom docielenia prirodzenej hry farieb je nutné zabrániť nahromadeniu obkladačiek s rovnakým tieňovaním v jednom farebnom odtieni.

Likvidácia

Malé množstvá odpadu sa môžu likvidovať s normálnym domovým odpadom. Väčšie množstvo podľa katalógu EAK (európsky katalóg odpadov) 17 09 04 (zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03).

Bližšie informácie

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie