caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/237920/064995_HaftGrund_EG_SK_DE.png

HaftGrund EG

Remineralizačný základný pigmentovaný náter pred disperznou,
disperzno-silikátovou a silikónovou farbou pre interiér i exteriér.

 • Účel použitia

  Biela, špeciálna základná farba, ktorá zaisťuje dlhší otvorený čas pred následnou aplikáciou farieb. Je

  určená pre základné nátery pre interiér aj do exteriéru pred následnou disperznou, disperzno-silikátovou a silikónovou farbou . Vysoká priľnavosť na hladké, nosné podklady, napr. na sadrokartón (GK), betón, ako aj  na slabo savé minerálne omietky PIc - PIII, sadrové omietky a hotové omietky P IV a sadrokartóny. Ako praktický základný náter pred tapetovaním všetkého druhu na hladkých, ľahko savých povrchoch.

  Vlastnosti

  • silikát
  • proti sklzový základný náter, obzvlášť na tenké sadrové techniky
  • otvorený čas pre následné maľovanie
  • bez konzervačných látok
  • priľnavosť na mierne savých podkladoch

  Materiálový základ

  Modifikovaná, remineralizačná plastová disperzia podľa DIN 55945.

  Balenie/veľkosti balenia

  5 a 12,5 l

  Farebné odtiene

  Biela

  HaftGrund EG možno samostatne tónovať tónovacími farbami 25% CaparolColor alebo AmphiColor. HaftGrund EG môže byť tónovaný strojom v systéme ColorExpress podľa všetkých súčasných kolekcii farebných odtieňov v svetlých farbách.  

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Maximálna veľkosť častíc

  < 100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  < 0,14 m (vysoká), V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  >0,5 [kg/(m2 · h0,5)] (vysoká), W1

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

  Príprava povrchu

  Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

  Spôsob nanášania

  HaftGrund EG je možné nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním.

  Riedenie

  HaftGrund EG používajte neriedený alebo s max. 3% vody alebo koncentrátu CapaSol pre konzistenciu na spracovanie.

  Spotreba

  V závislosti na nasiakavosti a štruktúre podkladu cca 150-200 ml / m2. Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +5° C až max. +30°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.

  Náradie

  Základný náter je možné aplikovať valcom (valec s výškou vlasu 13-18 mm), štetcom alebo striekaním.

  Čistenie nástrojov

  Po použití umyte náradie vodou.

  Bezvzduchové nanášanie

  Uhol postreku: 50°

  Tryska: 0,021-0,025"

  Striekací tlak: 150 - 180 bar

  Upozornenie

  Ak chcete získať špeciálne vlastnosti, základný náter zmiešajte iba  s koncentrátom CapaSol.

  Nemiešajte s inými materiálmi!

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Platia informácie v aktuálnej karte bezpečnostných údajov.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy