caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/230439/063644_CapaWood_Express_Teak_2_5_L_NEE3.png

CapaWood Express

Ekologická, tenkovrstvá, vodou riediteľná lazúra
 • Účel použitia

  Ekologická, tenkovrstvová lazúra na vodnej báze na drevo do interiéru aj exteriéru.Lazúra odoláva vplyvom poveternosti a chráni drevo pred vlhkosťou a inými vplyvmi počasia.
  CapaWood Express sa výborne hodí na drevené obklady stien a stropu, ploty, balkónové obklady,

  lepené nosníky a drevostavby.

  Vlastnosti

  • tixotropná
  • vodouriediteľná
  • hydropearl efekt
  • jednoduché spracovanie
  • hodvábne matný vzhľad
  • vysoká ochrana proti UV žiareniu

  Materiálový základ

  Alkydová živica, pigmenty

  Balenie/veľkosti balenia

  0,75 a 2,5 L

  Farebné odtiene

  Biela, bezfarebná, Light Oak, Pienie, Sweet cherry, Teak, Palisander a Green

  CapaWood Performance "bezfarebný" nemá ochranu proti UV žiareniu. Používajte ju ako základný náter pod nafarbený CapaWood Performance.

  Stupeň lesku

  Matná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 0,83g/cm3

  Vhodné podklady

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez oleja, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by nemala presahovať pri tvrdom dreve 12% a pri mäkkom dreve 15%.

  Príprava materiálu

  Produkt dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Na nové a surové drevo aplikujte 1 - 2 nátery CapaWood ExpressGrund a následne 2 - 3 nátery Capawood Express.
  Hlboko preniká do štruktúry dreva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plesniam. Pigmentovaný
  CapaWood Express zaisťuje ochranu proti UV žiareniu.

  Riedenie

  Nerieďte!

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Na čelách a rezných hranách aplikujte minimálne 1 ďalší vrstrvu.

  Spotreba

  80 ml/m2 na jeden náter v závislosti na nasiakavosti podkladu.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C

  Sušenie/čas schnutia

  Druhú vrstvu je možné aplikovať za suchého počasia cca po 1 hodine pri 20 ° C a 65% vzdušnej
  vlhkosti. Úplne suchá je po 3 - 4 hodinách. Nízke teploty a vysoká vzdušná vlhkosť predlžujú dobu schnutia

  Čistenie nástrojov

  Ihneď po aplikácií umyte vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 5 g/l VOC

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Technické informácie