caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247804/066681_Histolith_Weissgrund_SK_SLO.png

Histolith Weissgrund

Základný náter na silikátovej báze pod farby Histolith

Účel použitia

Pigmentovaný základný náter ako spojovací mostík a na zjednotenie nasiakavosti podkladu.

Vlastnosti

  • dobrá priľnavosť k podkladu
  • zjednocuje nasiakavosť
  • dobre kryje
  • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd = 0,03 m
  • bez organických rozpúšťadiel

Materiálový základ

Draselné vodné sklo, akrylátová živica, minerálne pigmenty a minerálne plnivá.

Balenie/veľkosti balenia

12,5 l.

Farebné odtiene

Biely. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress.

Stupeň lesku

Velmi matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze

Technické údaje

  • Priedušnost pre vodné pary Sd = 0,03 m

Hustota

cca 1,7 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

-

-

-

-


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky triedy Pi, PII a PIII a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Omietky uvoľňujúce na povrchu piesok spevnite prípravkom Histolith Silikat Fixativ riedením 2:1 až 1:1 vodou.

Sadrové omietky triedy PIV:

Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung.

Sadrové konštrukčné dosky:

Natierajte priamo.

Sadrokartónové dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Mäkké vrstvy tmelu dosky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Poškodené škárovanie opravte. V prípade tehál s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Sklotextilné tapety:

Natierajte priamo.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Na správne určenie skladby náteru odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom alebo s technickým oddelením.

Spôsob nanášania

Natieraním, valčekom alebo zariadením Airless. V prípade nástreku môže dôjsť k zvýšenému opotrebovaniu striekacieho zariadenia.

  • Úhol nástreku 50 °.
  • Tryska 0,021 - 0,025 ´´
  • Tlak 150 - 180 bar

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Jeden rovnomerný neriedený náter. V prípade potreby je možné riediť max. 3% vody.

Spotreba

Cca 150 – 200 ml na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 4 hodinách povrch zaschnutý a po 12 hodinách je možné nanášať ďalšiu vrstvu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.  Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW10

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie