Histolith Schlämmquarz

Kremenná prísada pre základné a pomocné nátery

Účel použitia

Prísada do farieb Histolith pre základné a pomocné nátery.

Vlastnosti

Žiarom presušený kremenný piesok zrnitosti 0,1 – 0,3 mm

Skladovanie

Skladujte v suchu.

Hustota

cca 1,3 g/cm3 (sypná hmotnosť).

Príprava materiálu

Materiál vmiešajte ručne alebo miešadlom do farby. Maximálny prídavok je 30 %. Premiešaný materiál počas práce pravidelne premiešavajte, aby sa kremenný piesok neusadzoval.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk