caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224819/063124_Extra_25kg_CZ.png

Extra

Vnútorná disperzná farba bez obsahu rozpúšťadiel
 • Účel použitia

  Na všetky bežné plochy stien a stropov vo vnútorných miestnostiach u
  novostavieb i v reštaurátorskom sektore.

  Vlastnosti

  - Riediteľná vodou
  - Pri aplikácii s minimálnym zápachom
  - Bez organických rozpúšťadiel
  - Priedušná pre vodné páry
  - Šetrná pre životné prostredie
  - Ľahké spracovanie
  - S vysokou krycou schopnosťou
  - S vynikajúcou priľnavosťou

  Materiálový základ

  disperzia syntetickej živice

  Balenie/veľkosti balenia

   2, 7, 15 a 25 kg

  Farebné odtiene

  Biely ako skladový tovar. Tónovaný tovar na objednávku.
  Možné tónovať v systéme Colorexpress.

  Stupeň lesku

  matný

  Skladovanie

  V chladu, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  podľa STN EN 13 300:  trieda 3

  Hustota

  cca 1,53 g/cm3

  Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

  sd < 0,1 m

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy stien a stropov v interiéri.

  Príprava povrchu

  Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.
  Vápenocementové a cementové omietky:
  Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.
  Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, alebo Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

  Sadrové omietky:
  Základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF,  Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund. Sadrové omietky so zliatou vrstvou vopred obrúste a očistite od prachu.

  Sadrové dosky:
  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrace pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

  Sadrokartónové dosky:
  Výstupky na povrchu tmelu obrúste. Preveďte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrácia pod disperzné farby alebo Caparol Haftgrund.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

  Pórobetón:
  Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným vodou v pomere 1 : 3.

  Drevo a drevené materiály:
  Natrite vodorozpustnými ekologickými lakmi Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. 
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund.  

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte. 

  Nátery glejovými farbami:
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. 

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:
  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety:
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte.

  Plochy napadnuté plesňou:
  Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite farbou Indeko-W (zistite príčiny napadnutia plesňami a odstráňte ich).

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí, oleja alebo tuku:
  Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silno znečistených plochách preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

  Malé defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Možné aplikovať striekaním, valcom alebo štetkou.
  Aplikujte 1 – 2 nátery.

  Riedenie

  EXTRA je pripravená k priamemu použitiu, neriedi sa , v prípade potreby možné riediť max. do 5% pitnou vodou.

  Spotreba

  Cca 0,3 kg/m2 na dva nátery na hladkom podklade.
  Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) +5° C.
  Pri +20° C a 60% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po 4 – 6 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 12 hodinách. Plne preschnutý je po 3 dňoch. Pri nižšej teplote alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa časy primerane predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010).
  Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Akrylátová disperzia, oxid titaničitý, kremičitanová a vápenné plniva, voda, aditiva

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi
  pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie