caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/257155/068802_Muresko-8-SK_SK_SLO.png

Muresko

Univerzálna silikónová farba na SilaCryl báze, s minerálnym charakterom s vysokou difúznou schopnosťou,  vysoko hydrofóbna
 • Účel použitia

  Fasádne nátery na hladký alebo štruktúrovaný podklad. Silikónová fasádna farba s veľmi dobrou ochranou proti vlhkosti, vysokou priedušnosťou pre vodné pary a dostatočnou priedušnosťou pre CO2. SilaCryl báza zaručuje rovnaké farebné možnosti, odolnosť voči vplyvom poveternosti, odolnosť pred kriedovaním a prídržnosť ako najlepšie  farby na báze čistých akrylátov.

  Na hrubých podkladoch Muresko zachováva alebo zalieva štruktúru – podľa stupňa nariedenia. Farba je zvlášť vhodná pre renovačné nátery nosných náterov pórobetónových veľkoplošných stavebných dielov.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, priaznivá pre životné prostredie a s minimálnym zápachom
  • odolná vplyvom poveternosti
  • odpudzuje vodu
  • odolná alkáliám, nezmydelňuje
  • ľahká aplikácia 
  • výborne kryje na spojoch a hranách
  • obsahuje zapuzdrený konzervačný prostriedok, ktorý zaisťuje ochranu proti napadnutiu riasami a plesňami

  Materiálový základ

  Silikónová živica + disperzia  čistých akrylátov

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 lt, 10 lt

  Farebné odtiene

  Pri požiadavke na  100 a viac litrov od jedného odtieňu nechajte potrebný odtieň namiešať vo výrobe. 

  Muresko je možné tiež tónovať na zariadeniach ColorExpress vo všetkých   bežných  farebných  kolekciách. Aby sa zabránilo chybám vo farebnosti, prekontrolujte pred aplikáciou  správnosť farebného odtieňu. Na ucelenej ploche spracúvajte materiál len z jednej výrobnej dávky.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Upozornenie

  Okolie natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kov dokonale zakryte. Kvôli zamedzeniu vzniku viditeľne nastavovaných miest, pracujte bez prerušenia a materiál nanášajte „mokrý do mokrého".

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád.

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Nové a jestvujúce  intaktné tepelno izolačné systémy s povrchovou úpravou z umelých živíc, silikónových živíc, vápenocemetových omietok (PII) pri minimálnej pevnosti v tlaku podľa STN EN 998-1 1,5 N/mm2:

  Staré omietky zamokra očistite vhodnou metódou. Pri umývaní tlakovou vodou pracujte s teplotou max. 60° C a tlakom max. 60 barov. Po umytí nechajte dobre vyschnúť. Náter farbou Muresko po odpovedajúcej príprave podkladu.

  Omietky skupiny PII a PIII s minimálnou pevnosťou v tlaku podľa STN EN 998 – 1 1,5 N/mm2:

  Nové omietky je možné natierať až po dostatočnom vyzretí, 2 týždne pri 20° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri nevhodných klimatických podmienkach (vietor, dážď) je treba túto dobu primerane predĺžiť. Dodatočným základným náterom prípravkom Capagrund sa zníži riziko vápenných výkvetov na alkalických omietkach triedy PII a PIII, takže je možné omietku natierať po 7 dňoch. Staré omietky: Opravované miesta musia dostatočne vyzrieť a vyschnúť. Na hrubo poréznych, nasiakavých, ľahko pieskujúcich omietkach použije základný náter AmphiSilan LF koncentrát. Na silno nasiakavých a sprašujúcích omietkach použite základný náter Tiefgrund TB, poprípade na tepelno izolačných systémoch AmphiSilan Putzfestiger.

  Nové silikátové omietky:
  Natierajte farbami na silikátovej báze Sylitol.

  Staré silikátové farby a omietky
  Pevné nátery očistíte mechanicky alebo tlakovou vodou za dodržiavanie miestnych  predpisov. Nedržiace zvetrané nátery odstráňte oškrabaním alebo obrúsením. Použite základný náter AmphiSilan Putzfestiger.

  Pórobetóny s nosnými starými nátermi:
  Intaktné plochy očistite. Základný náter Capagrund alebo AmphiSilan LF koncentrát. Pri porušených starých náteroch odporúčame použiť špeciálne nátery na pórobetóny.

  Betón:
  Betónové plochy s nánosmi špiny alebo sprašujúceho náteru očistite mechanicky alebo tlakovou vodou za dodržania miestnych predpisov. Na slabo nasiakavé alebo nenasiakavé podklady použite základný náter CapaGrund. Na hrubo poréznych, ľahko pieskujúcich poprípade nasiakavých plochách použite základný náter AmphiSilan LF koncentrát. Na sprašujúcích plochách použite základný náter Tiefgrund TB.

  Cementom spojené dosky na báze dreva:
  Kvôli vysokej alkalite cementom spojených dosiek je nutné k zabráneniu vápenných výkvetov použite základný náter Disbon 481 Uniprimer.

  Murivo z lícových  tehál:
  K náteru sú vhodné iba mrazuvzdorné tehly alebo klinkery bez cudzích prímesí. Murivo musí byť škárované bez trhlín, suché a bez soli.Základný náter prípravkom Tiefgrund TB. Ak sa objaví behom spracovania  hnedé sfarbenie, pracujte s bezvodými farbami Synthesan.

  Nosné nátery z disperzných farieb:
  Znečistené, kriedujúce staré nátery očistite tlakovou vodou za dodržania miestnych prepisov. Základný náter prípravkom CapaGrund alebo AmphSilan LF koncentrát.

  Pri inom spôsobe čistenia (umytie, okartáčovanie, otryskanie) použite k základnému náteru prípravok Tiefgrund TB, poprípade na polystyrénových doskách AmphiSilan Putzfestiger.

  Nosné nátery na báze umelých živíc alebo silikónových živíc:
  Staré nátery očistite vhodnou metódou. Pri mokrom čistení nechajte plochy pred náterom dobre vyschnúť. Aplikujte AmphiSilan LF koncentrát.

  Nenosné minerálne nátery:

  Bezo zvyšku odstráňte oškrabaním, obrúsením, otryskáním tlakovou vodou za dodržania miestnych predpisov, alebo iným vhodným spôsobom. Pri mokrom čistení nechajte plochy pred náterom dobre vyschnúť. Základný náter prípravkom Tiefgrund TB.

  Plochy znečistené priemyselnými exhalátmi alebo sadzami:
  Pracujte s bezvodými farbami Synthesan.

  Omietky alebo betónové plochy s trhlinami:
  Natierajte farbami PermaSilan alebo Cap-elast.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Napadnutie plesňami odstráňte za mokra za dodržania zákonných predpisov. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Dôležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natrite fasádu AmphiSilan LF koncentrátom a následne aplikujte 2 vrstvy farbou Muresko.

  Plochy s výkvetom solí:
  Výkvety solí zasucha oškrabte. Základný náter prípravkom Tiefgrund TB. Pri náteroch plôch s výkvetmi solí nejde  prevziať záruku za dlhodobú  prídržnosť náteru, poprípade za výkvety solí pod vrstvou náteru.

  Opravované miesta:
  Malé chýbajúce miesta opravte tmelom Histolith fasádny renovačný tmel. Väčšie chýbajúce miesta do 20 mm opravte tmelom Histolith fasádny renovačný tmel. Opravované miesta opatrite základným náterom.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.
  Možné aplikovať striekaním, valčekom alebo štetcom.

  Spôsob nanášania

  Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.

  Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund alebo AmphiSilan LF  koncentrát a následne aplikujte fasádnu farbu Muresko v dvoch vrstvách.

  K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať 

  Mureko v dvoch vrstvách .

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2.

  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,4 – 0,6 l/m2.

  Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 µ. Každý následný náter so spotrebou 0,2l/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µ.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na nove prevedené silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte  fasádnu farbu Muresko bez predchádzajúceho penetračného náteru. V prípade  ďalšieho časového odstupu konzultujte vhodný penetračný náter s technickým  poradcom.

  Fasádnu farba Muresko je pripravená pre aplikáciu nie je nutné ju riediť. V prípade potreby      rieďte:

  Základný náter: Muresko max. 5 % neriedeným OptiSilan TiefGrundom alebo AmphiSilan LF koncentrátom.

  Krycí náter: Muresko max. 5 % neriedeným OptiSilan TiefGrundom alebo AmphiSilan LF koncentrátom.

  Riedenie

  Základní náter: Muresko rieďte max. 10% OptiSilan TiefGrundom, AmphiSilan LF koncentrátom  alebo 10%  pitnej vody. 

  Krycí náter: Muresko rieďte max. 5%  pitnej vody.

  K zachovaniu štruktúry hrubého podkladu rieďte základný náter 15 – 20%OptiSilan TiefGrundom, AmphiSilan LF koncentrátom prípadne pitnou vodou a krycí náter rieďte max. 10%  pitnej vody.

  Spotreba

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2.

  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,4 – 0,6 l/m2.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5° C. Maximálna teplota pre spracovanie je +30° C. Tieto teploty sú platné pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní. Neaplikujte farbu pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti – hmla.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20° C a 65% vzdušné vlhkosti, je možné ďalšiu   vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť  dobu schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenie

  Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, natierajte celú plochu naraz, mokré do mokrého. Náter nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažené vodou.
  Pri nátere tepelno izolačných systémov by súčiniteľ odrazu svetla nemal byť nižší než 20, s výnimkou špeciálnych skladieb Dark Side.  Pri nátere jestvujúcich náterov pórobetónových konštrukcii by nemal súčiniteľ odrazu svetla byť nižší než 30.

  Posudky

  Muresko  - účinnosť voči pôsobení húb, plesní a vodných rias

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi.   Uchovávajte mimo dosah deti. Podrobné  informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyselné spracovanie.

  Likvidácia

   Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako zvyšky farieb. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo domový odpad.

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyakrylátová živica/ polysiloxan, titanová beloba, uhličitan vápenatý, kremičitany, voda, filmotvorné pomocné látky, aditíva, konzervačné prostriedky, látky tvoriace ochranný film (octylisothiazolinon, isoproturon, carbendazim, terbutryn).
  Obsahuje: 1,2-benzisothiasol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk