caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68065/CAPI001025_IEPIC_AT_basic_CZ.png

Arte Twin Basic

Efektná stierková technológia pre použitie v interiéri

Účel použitia

ArteTwin je veľmi atraktívna, viacfarebná technológia stierkovania pre prirodzene elegantné povrchy stien v interiéri. Technológia ArteTwin je založená na špeciálne vyvinutých zložkách, ktoré je možné individuálne kombinovať. Vďaka variabilnému použitiu materiálov a rôznych pracovných postupov môžu vzniknúť povrchy s konzervatívnym, ale aj s veľmi efektným vzhľadom.

Zvláštnosť:

Pomocou špeciálne vyvinutého hladidla sa pri prvom kroku nanášajú minimálne dva materiály (technika Twin).
ArteTwin Basic a ArteTwin Effect obsahujú svetle pigmentované čiastočky, ktoré sa nesmú miešať
s ostatnými farebnými pigmentmi a vytvárajú netradičný vzhľad. Pri spracovaní sa čiastočky dostanú na povrch a vznikajú prirodzené štruktúry, ktoré sú pre túto technológiu typické. Stierka Capadecor ArteTwin je patentovo chránená (č .: EP 024253452).

Vlastnosti

  • na báze vody
  • pripravená na použitie
  • šetrná k životnému prostrediu, s miernym zápachom
  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • tónovateľná pomocou technológie ColorExpress
  • čistiteľná

Materiálový základ

Akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

5 L

Farebné odtiene

Biely krycí s bielymi čiastočkami plus škála asi 120 odtieňov zo systému Caparol 3D, ktoré možno natónovať pomocou technológie ColorExpress.

Pokyny pre prácu s farbami:

Pomery jednotlivých materiálov aj samotné materiály možno obmieňať v závislosti na požadovanom

vzhľade a výtvarnom riešení.

Príklady:

- 2/3 biele stierky ArteTwin Basic s 1/3 tónované stierky ArteTwin Basic.

- 2/3 tónované stierky ArteTwin Basic s 1/3 tónované stierky ArteTwin Basic.

- 2/3 biele alebo tónované stierky ArteTwin Basic s 1/3 zlatej alebo striebornej stierky ArteTwin Effect.

Ak nemajú upravené povrchy pôsobiť nepokojným dojmom, je treba voliť základné farebné odtiene tón v tóne alebo sa zhodnú svetlosťou. Reprezentatívne príklady sú uvedené v kolekcii ArteTwin.

Stupeň lesku

Tupo matný

Skladovanie

V chlade, nad bodom mrazu. Načaté balenie uchovajte dobre uzavreté.

Vhodné podklady

Podklady musia byť suché, zbavené nečistôt a nepevných substancií. Okrem toho by mali byť rovné a mať rovnomernú štruktúru.

Upozornenie:
Drsné a nerovnomerne štruktúrované podklady je potrebné najprv egalizovať jemným alebo stredným tmelom Caparol Akkordspachtel.

Príprava povrchu

Vápenné, vápenocementové a cementové omietky:
Pevné, normálne nasiakavé omietky najprv ošetrite základným náterom pomocou Haftgrund EG. Na nasiakavé omietky s mierne odstrekujúcimi zrnami použite na základný náter Grindier Konzentrat LF. Na omietky, kde je odpryskavanie zŕn výraznejší, použite na základný náter Dupa-Putz Festiger. 

Sadrové a vápenno sadrové vrchné omietky:
Sadrové omietky so sintrovými povlakom obrúste, zbavte prachu a opatrite základným náterom pomocou Haftgrund EG.

Sadrové dosky
Zbrúste hranky vzniknuté zatmelením. Mäkké a obrúsené zasadrované miesta spevnite Grundier Konzentrat LF. Pri vyššej nasiakavosti podkladu vykonajte penetráciu pomocou Dupa-Putz Festiger. Na normálne nasiakavé plochy použite ako penetráciu Haftgrund EG.

Sadrokartónové dosky
Zbrúste hranky vzniknuté zatmelením. Mäkké a obrúsené zasádrované miesta Grundier Konzentrat LF. Pri vyššej nasiakavosti podkladu vykonajte penetráciu pomocou Dupa-Putz Festiger. Na normálne nasiakavé plochy použite ako penetráciu Haftgrund EG. Pri doskách obsahujúcich látky rozpustné vo vode, ktoré by mohli spôsobiť zafarbenie povrchovej úpravy, vykonajte penetráciu pomocou izolačného náteru Caparol Filtergrund.

Betón:
O
dstráňte prípadné zvyšky oddebňovacích prípravkov a substancie, ktoré kriedujú, alebo taktiež, z
ktorých odprskávajú zrna. Pri vysokej nasiakavosti podkladu vykonajte penetráciu pomocou Dupa-Putz Festiger. Na normálne nasiakavé plochy použite ako penetráciu Haftgrund EG.

Nosné povrchové úpravy:
Na matné, slabo nasiakavé povrchovej úpravy naneste priamo podkladový náter. Lesklé povrchy a laky zdrsnite a preveďte základný náter pomocou Haftgrund EG.

Nenosné povrchové úpravy:
Nenosné laky, disperzné farby alebo syntetické omietky odstráňte. Na plochy, z ktorých odprskavajú zrná, ktoré majú veľké póry alebo sú nasiakavé, vykonajte penetráciu Grundier konzentrat LF. Nenosné nátery z minerálnych farieb mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Preveďte penetráciu pomocou Dupa-putz Festiger.

Nátery glejovými farbami:
Nátery zmyte až na podklad. Preveďte penetráciu pomocou Dupa-Putz Festiger 

Drevovláknité tapety, papierové reliéfne alebo razené tapety, tapety, ktoré dobre nedržia:
Tapety dokonale odstráňte. Zmyte lepidlo a zvyšky podkladových papierových vrstiev. Preveďte penetráciu pomocou Dupa-Putz Festiger 

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, priesakov z komína alebo s mastnými škvrnami:
Škvrny od nikotínu, priesakov z komína alebo mastné škvrny umyte vodou s prísadou čistiacich
prostriedkov pre domácnosť, ktoré rozpúšťajú tuky, a nechajte dobre uschnúť.
Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou. Preveďte základný izolačný náter Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály:
Preveďte základný náter pomocou Capacryl Holz-IsoGrund. Na dosky opatrené z výroby povlakom
z melamínovej živice použite základný náterovú hmotu pre zvýšenie priľnavosti Capacryl základný
náter.

Chybné miesta:
Po zodpovedajúcej príprave urobte opravu tmelom Caparol-Akkordspachtel  SF plus podľa návodu a prípadne povrch ešte ošetrite základným náterom.

Spôsob nanášania

Technológia stierkovanie ArteTwin je založená na použití dvoch materiálov pri jednej pracovnej operácii (Technika Twin). Na špeciálne hladidlo ArteTwin sa vedľa seba umiestni stierka ArteTwin Basic v dvoch farbách alebo požadovaná kombinácia stierky ArteTwin Basic a zlaté alebo strieborné stierky ArteTwin Effect, ktoré sa potom nanášajú miernym tlakom na opracovávaný povrch formou škvŕn. stierky nanesené formou škvŕn sa potom do seba zapracujú tak, aby sa docielilo požadovaného vzhľadu. Výsledkom je jedinečný vzhľad ArteTwin. Tento pracovný krok možno po preschnutí prvej vrstvy zopakovať. Ak je požadovaný perleťový efekt, možno po preschnutí prvej vrstvy stierky naniesť zlatú alebo striebornú stierku ArteTwin Effect po celej ploche alebo formou škvŕn. U zle prístupných miest, ako napr. v kútoch, je nutné použiť vhodné nástroje (mäkký štetec).

Upozornenie:
V závislosti na množstve naneseného materiálu a technike nanášania môže vzniknúť veľmi zreteľná až nepatrne viditeľná aplikačná štruktúra. Dokonale hladkého povrchu nemožno pomocou ArteTwin docieliť. Pre dosiahnutie hladkého povrchu alebo lepšie čistiteľnosti možno na stierku ArteTwin naniesť lazúru Deco-Lasur. Lazúra Deco-Lasur sa v tomto prípade nanáša neriedená špeciálnym hladidlom ArteTwin.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Podkladový náter:
Po zodpovedajúcom základnom nátere (penetráciu) naneste podkladový náter - použite Indeko-plus alebo Caparol Penetráciu pod omietky v bielej farbe. Zabráňte vzniku stôp po valčeku.

Upozornenie:
ArteTwin nenanášajte priamo na alkalické podkladné nátery (napr. silikátové farby alebo omietky).

Vrchný náter:
Stierky ArteTwin Basic a ArteTwin Effect sú pripravené na priame použitie a nanášajú sa špeciálnym
hladidlom ArteTwin. V závislosti na požadovanom vzhľade možno materiály nanášať súčasne alebo je možné ľubovoľne kombinovať a zhrnie po preschnutí prvej vrstvy stierky. Dodržujte prosím aj pokyny týkajúce sa dizajnu.

Spotreba

Základná vrstva stierky ArteTwin Basic: cca 250 - 300 ml / m2.

Základná vrstva stierky v zložení ArteTwin Basic a ArteTwin Effect: cca 250 - 300 ml / m2 základného materiálu a cca 150 ml / m2 hmoty s efektmi.

Krycia vrstva z materiálu ArteTwin Effect: cca 50 -150 ml / m2, Podľa aplikačnej techniky.
Presnú spotrebu je nutné zistiť skúšobným náterom priamo na mies

Podmienky spracovania

Najnižšia teplota pre aplikáciu:

Pre vzduch i podklad +5 °C

Sušenie/čas schnutia

Povrch je pri +20 ° C a rel. vlhkosti vzduchu 65% suchý za cca 6 hodín.
Pri viacvrstvovom nanášaní je nutné medzi jednotlivými pracovnými krokmi dodržať dobu schnutia až

12 hodín.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou, príp. s prídavkom prostriedku na umývanie nádob.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Bližšie údaje: pozri kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A / i): 140 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 50 g / l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Akrylátová disperzia, farebné pigmenty, minerálne plnivá, voda, pomocné filmotvorné látky, prísady, konzervačné látky

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy