Caparol Akadémia 2020

     Vážení maliari, zákazníci, priaznivci Caparolu,

     Od februára 2020 budú prebiehať školenia maliarskych techník, ako pre interiéry, tak aj pre fasády. Každé školenie je plánované ako dvojdňové.  Prevádzať školeniami vás bude náš technik Jaroslav Pšenák.

Cena za dvojdenné školenie je 60 € bez DPH za osobu.

V cene školenia je obed aj občerstvenie na oba dni. Nezahrňuje ubytovanie a pracovné oblečenie (prineste si so sebou).

Svoju účasť na vami vybraný termín potvrďte najneskôr 5 dní pred začiatkom školenia na e-mail:  jaroslav.psenak@caparol.sk, najlepšie formulárom v prílohe.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Školenie – 1. prierez dekoračnými technikami


Termíny:          Bratislava :  4. 2. - 5. 2. 2020
                                                12. 2. – 13. 2. 2020 - už obsadený
                                                26. 2. – 27. 2. 2020
                                                4. 3. – 5. 3. 2020

  Školí: Jaroslav Pšenák