caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/210683/061162_Capatect_Gewebe_650_weiss_CZ.png

Capatect Gewebe 650

Vlastnosti

Armovacia tkanina do kombinovaných tepelno-izolačných systémov (ETICS) Capatect.
 • úprava proti posunutiu
 • vysoká pevnosť v ťahu
 • bez obsahu zmäkčovadiel
 • odolnosť proti alkáliám - rozmery očiek 4 × 4 m - zastrihaný okraj
 • apretúrny základ: 20 – 30 %, organický
 • východisková pevnosť v ťahu: (po osnove a po útku): 2200/ 2000 N / 5 cm
 • plošná hmotnosť: 165 g/m2 ± 5 % podľa normy DIN 53854
 • strata pevnosti v ťahu po uložení v alkalickom prostredí: < 50 % (28 dní v 5 % roztoku NaOH alebo 24 hod. v alkalickom roztoku pH 12,5 / 60°C)

  Spotreba

  1,1 m2/m2

  Odtieň

  Biela s potlačou.