caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/239749/065402_capatect_sh_modellierputz_25kg_2019_SK_SLO.png

Capatect SH Modellierputz

Jemná fasádna omietka na báze silikónovej živice, vhodná aj na tepelno izolačné systémy. Odolná vplyvom poveternosti, vysoko difúzna, hydrofóbna.

Účel použitia

Silikónová omietka na fasády so širokou možnosťou modelovania. Omietka Capatect SH Modellierputz Fein je vysoko difúzna, hydrofóbna, a má vysokú odolnosť voči znečisteniu a je do maximálnej miery odolná proti exhalátom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami.

Vlastnosti

  • Ľahké spracovanie
  • Vysoká priedušnosť pre vodné pary
  • Odolné vplyvom poveternosti

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biela skladom, ďalšie odtiene na objednanie. Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazu svetla 25 a vyššie.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

  • priľnavosť >= 0,3 MPa
  • nasiakavosť W3 - nízka
  • priedušnosť pre vodní páry V1 – vysoká
  • Spojivová báza: Emulzia silikónových živíc.

Základ spojiva

Emulze silikonových pryskyřic.

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Nové vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Nové omietky sa musia kvôli vytvrdnutiu nechať cca 2-4 týždne (podľa počasia) nenatrené. Kriedujúci povrch a prípadne sintrový povlak je treba odstrániť. Silno znečistené omietky alebo plochy napadnuté riasami dôkladne očistite kefou alebo vysokotlakým prístrojom. Pieskujúce alebo silno nasiakavé plochy spevnite prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Betón:

Očistite kefou a zbavte prachu, odstráňte znečistenie od oddebňovacieho oleja, tukov a voskov umytím fluátovou penou alebo prúdom páry. Dutinky, vydrobené a poškodené miesta opravte vhodným tmelom. Na zvetralý ťažký betón naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami:

Mechanicky odstráňte a zbavte prachu. Naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nosné nátery:

Očistite. Lesklé vrstvy zdrsnite.

Nenosné nátery:

Odstráňte mechanicky alebo chemickým prípravkom podľa predpisu výrobcu. Plochy po chemickom odstránení nechajte jeden deň vyschnúť a opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Pevne držiace kriedujúce nátery:

Očistite. Naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy, napadnuté machmi a riasami:

Mechanicky odstráňte, napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte dôkladne vyschnúť.

Drevovláknité cementové dosky:

Očistite, preveďte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger zo všetkých strán (rezné hrany dvakrát).

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, rieďte max. 2 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spôsob nanášania

Nanášajte hladidlom z nerez oceli, a po krátkom zavädnutí vytvorte štruktúru kefou, štetcom, alebo penovým hladidlom. Alternatívne povrchové úpravy sú možné.

Spotreba

Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu, hrúbke nanášanej  vrstvy a spôsobu spracovania. Stanovte ju na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Tieto podmienky musia byť v závislosti na počasí dodržané najmenej dva dny po aplikácii. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu cca za 24 hodín zaschnutá a po dvoch dňoch schopná plného zaťaženia. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch. Napriek tomu však pri práci dodržujte bežné hygienické opatrenia. Chráňte pred deťmi. Nevylievajte do kanalizácie.

Určené pre priemyselné použitie.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Do štruktúrovaných omietok Capatect SH  sa pridávajú prírodné piesky, ktoré môžu spôsobiť odchýlky farebného odtieňu. Z tohto dôvodu použite na ucelené plochy iba materiál z rovnakým výrobným číslom, materiál s rôznymi výrobnými číslami je treba premiešať.

Kvôli zamedzeniu vzniku viditeľné nastavovaných miest pracujte bez prerušenia a materiál nanášajte „mokrý do mokrého". Aby zostali zachované špecifické vlastnosti výrobku Capatect SH, nemiešajte ho s inými výrobkami. Výrobok nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažované vodou.

Nezabúdajte, že z dôvodu nasiakavosti, druhu a štruktúry podkladu, ako aj jednotlivých povrchových úprav a svetelných pomerov a v dôsledku kolísania obsahu surovín sú možné jemné farebné odchýlky a môžu vznikať aj vlasové trhliny, resp. póry. Preto môže byť potrebný egalizačný náter pomocou fasádnej farby CarboSol, resp. AmphiSilan Plus. Vylučuje sa uplatňovanie nárokov, resp. reklamácií z dôvodu odchýlok farebných odtieňov spôsobených uvedenými príčinami. Na vylúčenie zmývania dažďom počas schnutia príp. zakryte plachtami. Pri intenzívnom vetre alebo slnečnom žiarení odporúčame ochranu fasády závesmi. Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažené vodou. Intenzívne nasiakavé, zvetrané alebo vymorené podklady ošetrite najskôr základným náterom Dupa-Putz Festiger. (spotreba cca 300 ml/m2). Okolie spracúvaných plôch, predovšetkým sklo, keramiku, kameninové tehly, prírodný kameň a kov, zakryte. Znečistenia umyte okamžite veľkým množstvom vody. Nečakajte na zaschnutie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Znečistené obaly: obaly z plastov ( kód 15 01 02 )

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy