caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/156763/050782_capatect_carbopor_easy_2014_CZ.png

Capatect Carbopor Easy

Dekoratívna omietka zo štruktúrou „zrno na zrno" podobná točenej omietke, určená pre povrchové úpravy fasád. Vhodná ako krycia vrstva na kontaktné zatepľovacie systémy Capatect a na sanačné omietkové systémy.

Účel použitia

Štruktúrované omietky Capatect CarboPor Easy sú plnené uhlíkovými vláknami, majú vysokú difúznu schopnosť a sú vodoodpudivé (výrazný „perličkový" efekt). Vďaka fotokatalytickému účinku sa štruktúrované omietky Capatect CarboPor Easy vyznačujú aktívnym samočistiacim efektom a zvýšenou ochranou omietky proti primárnemu napadnutiu mikroorganizmami (riasami a hubami).

Vlastnosti

 • optimalizované ľahké a elegantné spracovanie
 • vysoko mechanicky odolné
 • vysoká výdatnosť
 • vysoko priedušné pre vodné pary
 • samočistiaci efekt
 • vybavené proti primárnemu napadnutiu mikroorganizmami (riasy a huby)
 • odolné vplyvom poveternosti

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 18 kg

24 vedrá na paletě.

Farebné odtiene

Biela skladom, ďalšie odtiene na objednanie. Možné tónovať tónovacími farbami Caparol Color v množstve max. 3 %, alebo si nechať pripraviť požadovaný odtieň vo výrobnom závode alebo u predajcu.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 6  mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Permeabilita vody v kvapalnej fáze: W3 – nízka
 • 0,037 kg/m2 .24h0,5 podľa STN EN 1062-3
 • 0,02 kg/m po jednej hodine/ 0,085 kg/m2  po 24 hodinách podľa ETAG 004 časť 5.1.3.1
 • Difúzia vodných par: V1 – vysoká , µ = 20
 • Trieda reakcie na oheň A2
 • Súdržnosť: >= 0,3 MPa
 • Hustota: 1320 kg/m3
 • Konzistencia:  pastovitá

Základ spojiva

Spojivová báza: Emulzia silikonových živíc plnená rozptýlenými uhlíkovými vláknami.

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Nové vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Nové omietky sa musia kvôli vytvrdnutiu nechať cca 2-4 týždne (podľa počasia) nenatrené. Kriedujúci povrch a prípadne sintrový povlak je treba odstrániť.

Staré pevné vápenné, vápenno cementové a cementové omietky:

Silno znečistené alebo riasami prerastené plochy dôkladne očistite okefovaním (pritlačiť!) alebo vysokým tlakom.

Porasty machu alebo rias:

Odstráňte mechanicky, napadnuté plochy napusťte dosýta fungicídnym prípravkom Capatox. Nechajte dôkladne vyschnúť.

Omietky s odpadávajúcim zrnom:

Zasucha okefujte a celú plochu dobre umyte vodou. Preveďte základný náter materiálom CarboSol Grund.

Staré minerálne alebo disperzné nátery:

Nezvetralé staré nátery, ktoré dobre držia, očistite suchou alebo mokrou cestou. Zvetralé staré nátery, ktoré dobre nedržia, dôkladne odstráňte brúsením, zoškrabaním, chemickou cestou alebo vysokým tlakom.

Opravy omietok:

Pri opravách trhlín a poškodených plôch omietok dbajte na to, aby malta použitá k oprave odpovedala pevností a štruktúrou stávajúcej omietke. Opravené miesta musia byť pred natrením dobre vytvrdnuté a vyschnuté.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím rozmiešajte. Nerieďte!

Spôsob nanášania

Nanášajte gletovacim hladidlom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom  stave rozotrite do rovnomernej  štruktúry plastovým hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter: Capatect Putzgrund zriedený max. 5 % vody v zhruba rovnakom odtieni ako omietka.

Krycia vrstva: Capatect CarboPor Easy Strukturputz

U extrémne nasiakavých, silno zvetraných podkladov alebo podkladov, s ktorých ste odstránili starý náter chemickou cestou, je nutné najskôr naniesť základný náter materiálom CarboSol Grund (spotreba cca 200-300 g/m2).

Spotreba

Capatect CarboPor Easy Strukturputz 10: cca 1,2 kg/m2-1,5 kg/m2

Capatect CarboPor Easy Strukturputz 15: cca1,6kg/m2- 2,0kg/m2

Capatect CarboPor Easy Strukturputz 20: cca 2,0kg/m2- 2,5kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu a metóde spracovania. (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.)

Podmienky spracovania

Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než + 5 °C (teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí), na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Tieto podmienky musia byť dodržané aspoň 2 dny po nanesení omietky. Pozor pri nočných mrazíkoch!

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % v závislosti na štruktúre je omietka zaschnutá za cca 24 hodín. Po 2 – 3 dňoch je omietku možné zaťažovať.  Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch. Napriek tomu však pri práci dodržujte bežné hygienické opatrenia. Chráňte pred deťmi. Nevylievajte do kanalizácie.

Určené pre priemyselné použitie.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Do štruktúrovaných omietok Capatect CarboPor sa pridávajú prírodné piesky, ktoré môžu spôsobiť odchýlky farebného odtieňu. Z tohto dôvodu použite na ucelené plochy iba materiál z rovnakým výrobným číslom, materiál s rôznymi výrobnými číslami je treba premiešať.

Kvôli zamedzeniu vzniku viditeľné nastavovaných miest pracujte bez prerušenia a materiál nanášajte „mokrý do mokrého". Aby zostali zachované špecifické vlastnosti výrobku Capatect CarboPor, nemiešajte ho s inými výrobkami. Výrobok nie je vhodný na vodorovné plochy zaťažované vodou.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Znečistené obaly: obaly z plastov ( kód 15 01 02 )

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy