caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/156671/050760_kd_rillenputz_20_CZ.png

Capatect KD Rillenputz

Štruktúrne omietky s obsahom disperzie syntetických živíc na  fasádne plochy.

Účel použitia

Rustikálna štruktúrna omietka s rovnomernou zrnitosťou povrchu na fasádne plochy. Vhodná ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect.

Vlastnosti

  • ľahké spracovanie
  • priedušná pre vodné pary
  • s minimálnym povrchovým pnutím odolná vplyvom  poveternosti
  • odolná mechanickému poškodeniu
  • možné nanášať ručne a strojovo

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar. Technológiou ColorExpress možné tónovať v širokej škále farebných odtieňov. Samostatne možno tónovať prídavkom max. 3 % tónovacích farieb Caparol Color. Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazu svetla 25 a viac.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Pevnosť v ťahu

≥ 0,3 MPa

Reakcia na oheň

A2

Štruktúra

20 (2 mm)

30 (3 mm)

Základ spojiva

Disperzia akrylátových živíc.

Priepustnosť­ vo­dy (hodnota w)

Permeabilita vody v kvapalnej fáze W2.

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

Priepustnosť pre vodné pary V1.

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Minerálne podklady, vápenocementové a cementové omietky skupiny P II a P III:

Nové omietky nechajte 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru. Staré omietky dobre očistite. Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne tvrdé a vyschnuté. Na omietky, ktoré uvoľňujú piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Betón:

Očistite kefou a zbavte prachu, odstráňte znečistenie od oddebňovacieho oleja, tukov a voskov umytím fluátovou penou alebo prúdom páry. Dutinky, vydrobené a poškodené miesta opravte vhodným tmelom. Na zvetralý ťažký betón naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami:

Mechanicky odstráňte a zbavte prachu. Naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nosné nátery:

Očistite. Lesklé vrstvy zdrsnite.

Nenosné nátery:

Odstráňte mechanicky alebo chemickým prípravkom podľa predpisu výrobcu. Plochy po chemickom odstránení nechajte jeden deň vyschnúť a opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Pevne držiace kriedujúce nátery:

Očistite. Naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy, napadnuté machmi a riasami:

Mechanicky odstráňte, napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte dôkladne vyschnúť.

Drevovláknité cementové dosky:

Očistite, preveďte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger zo všetkých strán (rezné hrany dvakrát).

Sadrové dosky, sadrové stavebné prvky, sadrokartónové a sadrové drevovláknité dosky, sadrové a hotové omietky:

Zbavte prachu. Prípadnú slinutú  vrstvu je nutné obrúsiť a plochu očistenú od prachu natrieť základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger .

Drevovláknité, tvrdené drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky:

Dosky, ktoré sú vhodné na vonkajšie plochy, natierajte prípravkom Disboxid 481 Uniprimer prípadne niekoľkokrát až do úplného odstránenia  nasiakavosti.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, riedte max. 1 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spôsob nanášania

Nanášajte gletovacim hladidlom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom  stave rozotrite do rovnomernej  štruktúry plastovým hladidlom.

Všeobecné inštrukcie k spracovaniu:

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k nepatrným odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte len materiály s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá. Omietky nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody. Pamätajte , prosím, na to, že vplyvom rozdielov v nasiakavosti, druhu a štruktúry podkladu a samotnej omietky, vplyvom okolia, svetelnými  pomermi, ako aj  malým kolísaním vlastností vstupných surovín môže dôjsť k malým odchýlkam vo farebnom odtieni, alebo tvorbe vlasových trhliniek alebo kráterov (ako po bodnutí ihlou). Z týchto dôvodov môže byť nutný egalizačný náter farbou Carbosol nebo Amphisilan. Nároky alebo reklamácie farebné odchýlky vzniknuté z výše uvedených dôvodov nemôžu byť uznané. Aby sa zabránilo poškodeniu nezaschnutej omietky dažďom, doporučujeme fasádu zakryť vhodnými plachtami. Za silného vetra alebo slnečného svitu do poručujeme fasádu chrániť zakrytím vhodnými plachtami nebo sieťami. Okolie omietaných plôch, zvlášť sklo, keramiku, obklady a kovové plochy starostlivo zakryte. Prípadné znečistenia okamžite omyte vodou. Nečakajte, až škvrny zaschnú. Pred spracovaním overte správnosť farebného odtieňa. Dodatočné reklamácie nebudú uznané.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter: Prípravok Capatect Putzgrund, riedený max. 5 % vody, približne v rovnakom  farebnom odtieni omietky.

Krycia vrstva: Omietka Capatect KD-Reibputz v požadovanej zrnitosti.

Spotreba

Capatect KD-Rillenputz 20: cca 2,6 kg/m2

Capatect KD-Rillenputz 30: cca 3,2 kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu a metóde spracovania. (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.)

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Prestávka medzi základným náterom a omietkou cca 12 hodín.

Konečné  schnutie  pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu podľa  zrnitosti medzi 12 a 36 hodinami. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania  predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžitě po použití vodou

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečnou zmesou v zmysle zákona. Napriek tomu dodržujte bežné hygienické pravidlá. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené pre priemyselné použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov. Kód odpadu 08 01 12.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk