caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231981/064008_KD_Putz_25kg_SK_DE.png

Capatect KD Putz k + R

Štruktúre omietky s obsahom disperzie syntetických živíc na fasádne plochy

Účel použitia

Štruktúrne omietky Capatect KD sú priľnavé a odolné proti nárazom, proti alkáliám a zaručujú ochranu proti agresívnym škodlivinám vo vzduchu.

Podľa danej techniky a zrnitosti je možné docieliť rôznych štruktúr.

Capatect KD Reibputz:

Dekoratívna štruktúrna omietka s rovnomernou zrnitosťou povrchu na fasádne plochy. Vhodná ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect.

Capatect KD Rillenputz:

Rustikálna štruktúrna omietka na dekoratíve fasádne plochy. Vhodná ako krycia vrstva na kombinované tepelno izolačné systémy Capatect.

Vlastnosti

 • ľahké spracovanie
 • priedušná pre vodné páry
 • s minimálnym povrchovým pnutím
 • odolná vplyvom poveternosti
 • odolná mechanickému poškodeniu
 • možné nanášať ručne aj strojovo

Capatect KD Putz, Reibputz (omietka zrno na zrno)

zrnitosť:            K15 (1,5 mm)

                        K20 (2 mm)

Capatect KD Putz, Rillenputz (štruktúrovaná omietka)

zrnitosť:                        R20 (2 mm)

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg / 24 vedier na palete

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar, široká paleta odtieňov na objednanie.

Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazivosti svetla 25 a viac.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladovateľnosť v originálne  uzavretom obale 24 mesiacov  od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Permeabilita vody v kvapalnej fázy W2
  Priepustnosť pre vodné páry V1
  Súdržnosť ≥ 0,3 MPa
  Trieda reakcie na oheň A2

Základ spojiva

Disperzia akrylátových živíc

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok  a suché.

Príprava povrchu

Minerálne podklady, vápenno cementové a cementové omietky skupiny P II a P III:

Nové omietky nechajte 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru. Staré omietky dobre očistíte. Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté. Na omietky, ktoré uvoľňujú piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Betón:

Očistite kefou a zbavte prachu, odstráňte znečistenie od oddebňovacieho oleje, tukov a voskov umytím  fluátovou penou alebo prúdom páry. Dutinky (lunkry), vydrobené a vadné miesta opravte vhodným tmelom. Na zvetraný ťažký betón naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami:

Mechanicky odstráňte a zbavte prachu. Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Nosné nátery:

Očistite. Lesklé vrstvy zdrsnite.

Nenosné nátery:

Odstráňte mechanicky alebo chemickým prípravkom podľa predpisu výrobcu. Plochy po chemickom odstránení nechajte jeden deň vyschnúť a opatrite základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Pevne držiace kriedujúce nátery:

Očistite. Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Plochy, napadnuté riasami:

Mechanicky odstráňte, napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte dôkladne vyschnúť.

Drevovláknité cementové dosky:

Očistite, preveďte základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB zo všetkých strán (rezné hrany dvakrát).

Sadrové dosky, sadrové stavební prvky, sadrokartónové a sadrové drevovláknité dosky, sadrové a hotové omietky:

Zbavte prachu. Prípadnú gletovanú vrstvu je nutné obrúsiť a plochu očistenú od prachu natrieť základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Drevovláknité, tvrdené drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky:

Dosky, ktoré sú vhodné na vonkajšie plochy, natrite prípravkom Disboxid 481 Uniprimer prípadne niekoľko krát až do úplného stratenia nasiakavosti.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je potrebné, upravte konzistenciu nariedením max. 1 % čisté vody.

Spôsob nanášania

Capatect KD Putz, Reibputz:

Nanášajte hladítkom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom stave upravte štruktúru plastovým alebo nerezovým hladítkom.

Capatect KD Putz, Rillenputz:

Nanášajte hladítkom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom stave vytvorte požadovanú kruhovú, vodorovnú alebo zvislú štruktúru plastovým hladítkom.

Spotreba

Capatect KD Putz, Reibputz K15: cca 2,5 kg/m2

Capatect KD Putz, Reibputz K20: cca 3,0 kg/m2

Capatect KD Putz,Rillenputz R20: cca 2,6 kg/m2

Spotreba závisí na povahe podkladu (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5°C a prekročiť +30 °C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Medzi základným náterom a omietkou cca 12 hodín.

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu minimálne 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou

Medzináter

Základný náter: Prípravok Capatect Putzgerund približne v rovnakom farebnom odtieni omietky

Krycia vrstva: Omietka Capatect KD Putz v požadovanéj zrnitosti.

Upozornenie

Všeobecné inštrukcie k spracovaniu:

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k nepatrným odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte len materiály s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá. Omietky nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Pamätajte , prosím, na to, že vplyvom rozdielov v nasiakavosti, druhu a štruktúry podkladu i samotnej omietky, vplyvom okolia, svetelnými  pomermi, ako aj  malým kolísaním vlastností vstupných surovín môže dôjsť k malým odchýlkam vo farebnom odtieni, alebo tvorbe vlasových trhliniek alebo kráterov (ako po bodnutí ihlou). Z týchto dôvodov môže byť nutný egalizačný náter farbou Carbosol nebo Amphisilan. Nároky alebo reklamácie farebné odchýlky vzniknuté z výše uvedených dôvodov nemôžu byť uznané. Aby sa zabránilo poškodeniu nezaschnutej omietky dažďom, doporučujeme fasádu zakryť vhodnými plachtami. Za silného vetra alebo slnečného svitu do poručujeme fasádu chrániť zakrytím vhodnými plachtami nebo sieťami. Okolie omietaných plôch, zvlášť sklo, keramiku, obklady a kovové plochy starostlivo zakryte. Prípadné znečistenia okamžite omyte vodou. Nečakajte, až škvrny zaschnú. Pred spracovaním overte správnosť farebného odtieňa. Dodatočné reklamácie nebudú uznané

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je potrebná  lekárska pomoc, mate po ruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosah deti. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže  vyvolať alergickou reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky neuvedené pod číslom  08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 10).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy