caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/156672/050761_capatect_faschenputz_2014_1_CZ.png

Capatect Faschenputz

Hydrofóbna, vysoko priedušná štruktúrna omietka na fasádne prvky

Účel použitia

Na vonkajšie úpravy na všetky nenatrené omietky, betón a na dostatočne priľnavé nekriedujúce minerálne a disperzné podkladové materiály. Na dekoratívne úpravy fasádnych ozdob a ríms. Omietka nie je vhodná na celoplošné vrstvy na kombinované tepelno izolačné systémy.

Vlastnosti

 • vysoko difúzna
 • hydrofóbna
 • malá náchylnosť k znečisteniu
 • odolná proti poveternostným vplyvom a vodoodpudivá
 • odolná proti priemyselným odpadným plynom a primárnemu napadnutiu mikroorganizmami

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar. Technológiou ColorExpress možné tónovať v širokej škále farebných odtieňov. Samostatne možno tónovať prídavkom max. 3 % tónovacích farieb Caparol Color. Na omietky na kombinované tepelno izolačné systémy je nutné zvoliť farebný odtieň so súčiniteľom odrazu svetla 25 a viac.

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • zrnitosť: 1 mm
  súdržnosť ≥ 0,3 MPa
  hustota 1.900 kg/m3
  permeabilita vody v kvapalnej fáze W3
  priepustnosť pre vodné pary V1 – vysoká
  trieda reakcie na oheň A2
 •  
 • Spojivová báza: kombinácia silikónovej a syntetickej živice

Základ spojiva

kombinace silikonové a syntetické pryskyřice

Vhodné podklady

Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich látok a suché.

Príprava povrchu

Minerálne podklady, vápenocementové a cementové omietky skupiny P II a P III:

Nové omietky nechajte 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru. Staré omietky dobre očistite. Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne tvrdé a vyschnuté. Na omietky, ktoré uvoľňujú piesok, naneste základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger..

Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omietky:

Silno znečistené omietky alebo plochy napadnuté riasami dôkladne očistite kefou alebo vysokotlakovým prístrojom.

Plochy, napadnuté machmi a riasami:

Mechanicky odstráňte, napadnuté plochy napustite dosýta prípravkom Capatox, a nechajte dôkladne vyschnúť.

Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:

Očistite kefou za sucha a celú plochu dobre očistite vodou. Naneste základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund neriedeným.

Staré minerálne alebo disperzné nátery:

Pevné držiace nezvetralé staré nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace zvetralé nátery odstráňte dôkladne obrúsením, oškrabaním, chemicky alebo vysokotlakovým prístrojom.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je treba dbať na to, aby malta na opravu odpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanášaním náteru dostatočne vytvrdnuté a vyschnuté.

Upozornenie: U extrémne nasiakavých, silno zvetralých alebo chemicky ošetrených podkladových plochách je potrebné najskôr naniesť základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. Ak je to potrebné, rieďte max. 3 % čistej vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

Spôsob nanášania

Nanášajte gletovacím hladidlom z nerezovej oceli, urovnajte do hrúbky zrnitosti a ešte v mokrom  stave rozotrite do rovnomernej  štruktúry plastovým alebo nerezovým  hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter prípravkom Capatect Putzgrund, riedený max. 5 % vody, približne v rovnakom  farebnom odtieni omietky. Po vyschnutí sa za 12 hodín môže nanášať omietka Capatect Faschenputz.

Spotreba

Cca 1,8 kg/m2. Spotreba je ovplyvnená druhom  a štruktúrou podkladu a spôsobom nanášania. Skutočnú  spotrebu zistíte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní nesmie poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude omietka vyschnutá na povrchu za 12 hodín. Za 1 - 3 dny bude schopná zaťaženia a pretierania. Omietka vysychá fyzikálne, tzn. tvorbou filmu na disperzii a odparovaním vlhkosti. Zvlášť v chladnom období a za vysokej vlhkosti vzduchu preto dochádza k predĺženiu vysychania.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečnou zmesou v zmysle zákona. Napriek tomu dodržujte bežné hygienické pravidlá. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené pre priemyselné použitie.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Vplyvom použitia prírodných pieskov môže dôjsť k nepatrným odchýlkam farebných odtieňov. Preto na súvislé plochy spracovávajte len materiály s rovnakým výrobným číslom alebo vzájomne zmiešajte materiály s rôznym výrobným číslom. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je omietka mokrá. Omietky nie sú vhodné na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov. Kód odpadu 08 01 12.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy