caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/185051/055805_CAPACRYL_PU-Vorlack_2,5L.png

Capacryl PU-Vorlack

Vodourozpustný polyuretán – akrylový základný email na drevo a na plochy opatrené základným náterom – do vonkajších aj vnútorných priestorov. 
 • Účel použitia

  Na pomocné nátery s dostatočnou plniacou a rozlievacou schopnosťou na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti, na kovové súčasti natreté základným náterom, na zatmelené a obrúsené plochy i na pevne držiace staré nátery a laky pred následným náterom lakmi Capacryl PU – Gloss/Satin a Matt.

  Vlastnosti

  • vodorozpustný
  • minimálny zápach
  • jednoduché a jemné spracovanie
  • vysoká krycia schopnosť
  • je možné dobré brúsiť
  • difúzny
  • dostatočná plniaca schopnosť
  • dobrá priľnavosť pre následné nátery lakom
  • rýchle vysychanie
  • vhodný pre nátery detského nábytku a hračiek podľa STN 71-3

  Materiálový základ

  Polyuretán – akrylová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  700 ml, 2,4 L a 9,6 L

  Farebné odtiene

  Biely
  Ďalšie farebné odtiene je možné natónovaťsystémom ColorExpress

  Stupeň lesku

  Matná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti, kovy a tvrdené PVC, všetko opatrené základným náterom. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13%.

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčasti:

  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živica a smolníky. Ostré hrany zabrúste.

   

  Železo, oceľ:
  Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskanie) alebo ST 3 (strojové očistenie) podľa normy DIN EN ISO 12 944-4.

  Zinok, tvrdené PVC
  Umyte amoniakálnym zmáčadlom a obrúste brúsnym rúnom.

  Hliník, meď
  Očistite nitroriedidlom alebo kyselinou fosforečnou a brúsnym rúnom.

  Staré nátery
  Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

  Spôsob nanášania

  Skladba náteru na rôznych podkladoch

  PodkladUmiestnenieZákladný náterPomocný náterKrycí náter
  Drevo a stavebné materiály na bázi drevaInteriérCapaWOod ExpressGrundCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Tvarovo stále drevené dielyExteriérCapaWOod ExpressGrundCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Ocel a železoInteriérCapalac AllgrundCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Ocel a železoExteriér2x Capalac AllgrundCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  ZinokExteriér/interiérCapacryl HaftprimerCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Hliník/meďExteriér/interiérCapacryl HaftprimerCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Tvrdené PVCExteriér/interiérCapacryl HaftprimerCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)
  Nosné staré náteryExteriér/interiérCapacryl HaftprimerCapacryl PU-Vorlac 2)Capacryl PU-Gloss, Satin, Matt 1)

  1) Na drevo s obsahom zafarbujúcich zložiek použite vždy Capacryl Holz IsoGrund, alebo Capalac Allgrund. Miesta s hrčami natierajte 2x.

  2) Pomocný náter nanášajte vždy v odtieni krycieho náteru. V prípade tónovania na strojoch ColorExpress je vždy zvolené tónovanie, ktoré zaručí lepší krycí náter, nemusí sa ale úplne zhodovať s farebným vzorkovníkom.

  3) V prípade horšie kryjúcich odtieňov (oranžová, červená, apod.) Odporúčame krycí náter dvojnásobný

  Riedenie

  V prípade potreby rieďte max. 5 – 15% pitnej vody.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Lak Capacryl PU – Vorlack sa môže nanášať natieraním, valčekom alebo nástrekom.

  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

  tryskytlak pri striekanítlak vzduchuriedenie
  airless0,011 - 0,015"200 bar-max. 5%
  airmix/aircoat0,011 - 0,015"120 b2,5 barmax. 5%
  nízkotlaké1,8 - 2,2 mm-cca 0,5 barmax. 5%
  vysokotlaké2,0-2,5 mm-2 - 3 barmax. 5%

  Spotreba

  Cca 0,1 -0,13 l/m2 na jeden náter.
  Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho povahy. Presné hodnoty spotreby možno stanoviť iba predbežnými skúšobnými nátermi.

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 8 °C

  Valček, maliarska štetka, striekacie zariadenie

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20°C a 65% vzdušnej vlhkosti je zaschnutý proti prachu po 1-2 hodinách, schopný pretierania po 10-12 hodinách, úplne vyschnutý po 48 hodinách.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.
  Podrobnejšie údaje viď. KBÚ výrobku.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max 130 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk