caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/185594/055998_CAPACRYL_PU-Satin.png

Capacryl PU-Satin

Vysoko kvalitný polyuretán – akrylový email, odolný poškrabaniu a úderom, do exteriéru i interiéru
 • Účel použitia

  Emaily Capacryl PU Satin sú určené pre profesionálne pomocné a finálne nátery na rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti opatrené základným náterom, i na súčasti z kovov a tvrdeného PVC, opatrené základným náterom. Capacryl PU Gloss / Satin sa výborne hodí pre kvalitné nátery stien a stropov do náročných prevádzok ako sú nemocnice, lekárne a potravinársky priemysel, kde sú kladené vysoké nároky na čistotu. Do vonkajších i vnútorných priestorov.

  Vlastnosti

  • riediteľný vodou
  • s minimálnym zápachom
  • jednoduché spracovanie
  • difúzny
  • pevný celistvý povrch
  • vysoká odolnosť voči poškrabaniu a úderom
  • vhodný pre nátery detského nábytku a hračiek podľa STN 71-3
  • odolný voči vidným dezinfekčným prostriedkom a domácim čistiacim prostriedkom, viď. tabuľka na konci dokumentu

  Materiálový základ

  Polyuretán – akrylová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  350 ml, 700 ml, 2,4 L a 9,6 L

  Farebné odtiene

  Capacryl PU Satin možno tónovať v systéme ColorExpress v širokej škále farebných odtieňov. U tmavých a intenzívnych odtieňov môže dochádzať k prechodnému oteru pigmentov. Pri ťažšie kryjúcich odtieňoch, ako je červená, oranžová, žltá, odporúčame základný náter v zodpovedajúcom farebnom odtieni. Vhodný farebný odtieň v základných náteroch Capacryl Haftprimer a Capacryl PU Vorlack možné natónovať pomocou tónovacej technológie Color Express.

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Technické údaje

  Odolnosť čistenia za mokra: trieda 1 podľa normy STN EN 13 300 (< 5 µm pri 200 cykloch)

  Hustota

  ■   1,20 g/cm3

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (+) vhodné / (o) podmienené vhodné /(-) nevhodné

  Vhodné podklady

  Drevené konštrukčné súčasti, súčasti z kovov a tvrdeného PVC, opatrené základným náterom, minerálne podklady a interiérové farby opatrené základným náterom. Podklad musí byť čistý, nosný,

  suchý a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13%.

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčasti
  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živice a smolníky. V prípade potreby použite izolačný základný náter.

  Železo, oceľ
  Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskanie) alebo ST 3 (strojové očistenie) podľa normy STN EN ISO 12 944-4 a opatrite protikoróznym základným náterom.

  Zinok, tvrdené PVC
  Umyte amoniakálnym zmáčadlom a obrúste brúsnym rúnom a ošetrite adhéznym náterom.

  Hliník, meď
  Očistite nitro riedidlom alebo kyselinou fosforečnou a brúsnym rúnom a ošetrite vhodným základným náterom.

  Staré nátery
  Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

  Minerálne podklady
  Minerálne podklady ošetrite penetračný náterom Caparol Tiefgrund LF alebo Caparol Grundier Konzentrat

  Nosné interiérové nátery
  Aplikujte náter Caparol Grundier Konzentrat

  Príprava materiálu

  Capacryl PU Gloss pred použitím premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Capacryl PU Gloss je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekacím prístrojom
  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

   

  Tryska

  Tlak pri striekaní

  Tlak vzduchu

  Riedenie

  Airless

  0,011"-0,015"

  200 bar

  -        

  max 5%

  Airmix/aircoat

  0,011"-0,015"

  120 bar

  2,5 bar

  max 5%

  Nízkotlakové

  1,8 - 2,2 mm

  -        

  cca 0,5 bar

  max 15%

  Vysokotlakové

  2,0 – 2,5 mm

  -        

  2 – 3 bar

  max 15"

   

  Riedenie

  Pre nástrek zrieďte podľa potreby max. 5 -10% pitnou vodou.

  Spotreba

  Cca 100 – 120 ml/m2 na jeden náter
  Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho povahy. Presné hodnoty spotreby je možné stanoviť len predbežnými skúšobnými nátermi.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty na spracovanie: +8 °Cpre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Farba je na povrchu zaschnutá proti prachu za 12 hodín pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, schopná pretierania po 10 - 12 hodinách. Úplne zaschnutá po 48 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto doby predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

  Upozornenie

  Podklad

  Umiestnenie

  Základný náter

  Pomocný náter 2)

  Krycí náter

  Drevo a stavebné materiály na báze dreva

  Interiér

  Capacryl Holz Isogrund 1)

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Tvarovo stále diely

  Exteriér

  Capacryl Holz Isogrund

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Oceľ a železo

  Interiér

  Exteriér

  Capalac Allgrund

  2x Capalac Allgrund

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Zinok

  Interiér/Exteriér

  Capacryl základný náter

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Hliník/meď

  Interiér/Exteriér

  Capacryl základný náter

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Tvrdené PVC

  Interiér/Exteriér

  Capacryl základný náter

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

  Nosné staré nátery

  Interiér/Exteriér

  Nutné vyskúšať

  Capacryl PU Vorlack

  1 - 2x Capacryl PU Gloss/Satin

   

  1)     Na drevo s obsahom zafarbujúcich zložiek použite vždy Capalac Allgrund. Miesta s hrčami natierajte 2x.

  2)     Pomocný náter nanášajte vždy

  2)     Pomocný náter nanášajte vždy v odtieni krycieho náteru. V prípade tónovania na strojoch ColorExpress je vždy zvolené tónovanie, ktoré zaručí lepší krycí náter, nemusí sa ale úplne zhodovať s farebným vzorkovníkom.

  Posudky

  Skúška odolnosti voči dezinfekčným prostriedkom

  Produkt

  Koncentrácia

  Účinná skupina látok

  Amocid® 5 %

  5% roztok

  Fenoly

  Chloramin T trihydrát

  2,5% roztok

  Organická chlórová zlučenina

  Dismozon® pur

  4 % roztok

  Per - zlučenina

  Incidur® sprej

  Neriedený roztok

  Alkoholy

  Buraton® 10F

  1% roztok

  Aldehydy

  Microbac® forte

  2,5% roztok

  Aminy

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 110 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyuretán / akrilová živica, titánová beloba, pigmenty, minerálne plnivá, voda, glykol, Glykoleter, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk