caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231623/063955_Capalac_Profi_Venti_SK_SLO.png

Capalac Profi Venti

Syntetický email so schopnosťou regulácie vlhkosti na základné, pomocné i finálne nátery drevených okien a obmedzene rozmerovo stálych drevených konštrukčných dielov do vonkajších i vnútorných priestorov. Bez obsahu aromatických uhľovodíkov
 • Účel použitia

  Lakový systém na nátery okien so schopnosťou regulácie vlhkosti do vonkajších i vnútorných priestorov ako základný náter, medzivrstva a finálny náter.

  Vlastnosti

  • možno veľmi elegantne a ľahko spracovávať
  • veľmi dobrá rozlievacia schopnosť
  • difúzny
  • schopnosť regulácie vlhkosti
  • rýchle vysychanie
  • dostatočná schopnosť pokrytia hrán
  • odolný voči bežným domácim čistiacim prostriedkom a krátkodobo voči slabým kyselinám a lúhom
  • bez obsahu aromatických látok

  Materiálový základ

  alkydová živica s rozpúšťadlami bez obsahu aromatických látok

  Balenie/veľkosti balenia

  1 L a 2,5 L

  Farebné odtiene

  Biely

  Širokú škálu farebných odtieňov možné tónovať systémom ColorExpress (Capalac mix). Pri intenzívnych farebných odtieňov môže občas dochádzať k oderu pigmentu (tzv. "Písací efekt").

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný

  Skladovanie

  V chlade. Nádoby skladujte pevne uzavreté. Chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,3 g/cm3

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále a obmedzene rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti. Podklad musí byť čistý, nosný a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť u rozmerovo stálych dielov 13% a pri obmedzene rozmerovo stálych dielov 15%.

  Príprava povrchu

  Nové drevené súčasti
  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živice a smolníky. Ostré hrany zabrúste.

  Staré neošetrené drevo
  Zašednutý a zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé nosné drevo a dôkladne očistite. Ostré hrany zabrúste

  Natrené drevo
  Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na nosné drevo. Pevne držiace staré nátery obrúste a očistite.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím premiešajte.

  Spotreba

  cca 80 - 100 ml / m2 pri natieraní štetcom
  cca 70 - 90 ml / m2 pri aplikácii valčekom
  cca 100 - 120 ml / m2 pri aplikácii striekaním

  Spotreba je počítaná na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Presné hodnoty spotreby možno stanoviť iba predbežnými skúšobnými nátermi.

  Podmienky spracovania

  Min. 5 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Nelepivý pre prach po cca 3 hodinách.
  Nelepivý na dotyk po cca 6 - 7 hodinách.
  Po cca 6 - 8 hodinách je možné nanášať ďalší náter.
  Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Po použití lakovým benzínom, príp. terpentýnovou náhradou.

  Upozornenie

  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

  priemer tryskytlakriedenieteplota materiálu
  Aircoat Tempspray0,011-0,013"180-200 barneriedené35°C
  Postup nanášenia:
  podkladpoužitiepríprava podkladuimpregnáciazákladný náterpomocný náterkonečný náter
  drevo, drevené materiályvnútorné priestorybrúsenieCapalac Profi VentiCapalac Profi VentiCapalac Profi Venti
  drevené konstrukčné súčástivonkajšie priestoryBSF č. 18CapaWood PrimerCapalac Profi VentiCapalac Profi VentiCapalac Profi Venti
  staré nosné náteryvnútorné/vonkajšie priestorybrúsenie / čistenie luhom- 1)Capalac Profi Venti 1)ak je nutnéCapalac Profi VentiCapalac Profi Venti

  1)Poškodené miesta na starých náteroch (surové drevo) naimpregnujte prípravkom Capalac Impregnačný základ na drevo.

  Na vnútorných stranách okien je možné vytvoriť menej priepustný náter pre vodné pary lesklým lakom Capalac Profi HG..

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. Obsahuje anhydrid kyseliny ftalovej. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

  Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 300 g/l VOC

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk