caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231612/063953_Capalac_Profi_HG_SK_SLO.png

Capalac Profi HG

Vysoko lesklý farebný email na báze alkydovej živice modifikovanej silikónovou živicou bez obsahu aromatických uhľovodíkov do vonkajších i vnútorných priestorov.
 • Účel použitia

  Na kvalitné lesklé farebné krycie nátery na rozmerovo drevené konštrukčné súčasti, kovy a tvrdené PVC do vonkajších i vnútorných priestorov i na nátery teplovodných vykurovacích radiátorov s výnimkou odtieňov bielej.

  Vlastnosti

  • rozpúšťadlo bez obsahu aromatických látok
  • veľmi dobrá stabilita farby a lesku
  • vysoký lesk
  • vysoký stupeň elasticity
  • dlhá doba spracovania
  • veľmi dobrá trvanlivosť
  • veľmi dobrá krycia schopnosť, vysoká schopnosť pokrytia hrán
  • vysoká odolnosť proti úderom a nárazom
  • možné elegantne a ľahko spracovávať
  • rýchle vysychanie
  • vynikajúca rozlievacia schopnosť
  • odolný voči bežným domácim čistiacim prostriedkom a krátkodobo voči slabým kyselinám a lúhom

  Materiálový základ

  Kombinácia alkydové a silikónové živice, s obsahom rozpúšťadla, bez obsahu aromátov.

  Balenie/veľkosti balenia

  1 L, 2,5 L a 10 L

  Farebné odtiene

  Biely

  Širokú škálu farebných odtieňov možné tónovať systémom ColorExpress (Capalac). Poznámka: U svetlých a bielych farebných odtieňov môže vplyvom poveternosti alebo chemických látok (napr. Výpary čistiacich prostriedkov, náterových hmôt alebo lepidiel, dezinfekčné prostriedky, organické farbivá) dochádzať k zažltnutiu odtieňa. To je typické pre daný materiál a nie je to prejavom chyby.

  Stupeň lesku

  Vysoko lesklý

  Skladovanie

  V chlade. Nádoby uchovajte uzavreté.

  Hustota

  Cca 0,9 - 1,1 g/cm3  podľa farebného odtieňa

  Vhodné podklady

  Drevo, opatrené základným náterom a lakované, kovy a tvrdené PVC. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich častíc. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13%.

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčastí
  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živice a smolníky. Ostré hrany zabrúste.

  Železo, oceľ
  Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (otryskanie) alebo ST 3 (strojové očistenie) podľa normy STN ISO 12 944-4. Opatrite vhodným protikoróznym základným náterom.

  Zinok, tvrdené PVC:
  Umyte amoniakálnym zmáčadlom a očistite brúsnym vankúšikom. Opatrite vhodným základným náterom.

  Hliník, meď:
  Očistite nitro riedidlom alebo kyselinou fosforečnou a očistite brúsnym vankúšikom. Opatrite vhodným základným náterom.

  Staré nátery:
  Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte. Opatrite vhodným základným náterom.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený na použitie, stačí ho len krátko premiešať.

  Spôsob nanášania

  Materiál možno nanášať natieraním, valčekom alebo nástrekom. Inštrukcie pre nástrek viďte nižšie v tabuľke.

  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

  priemer tryskytlakriedeniezahriatie materiálu
  Aircoat TemSprey0,09-0,11"180-200 barneriediť35°C

   

  Príprava podkladu a skladba náteru:

  PodkladPoužitieÚprava materiáluImpregnáciaZákladný náterPomocný náterKonečný náter
  Drev, drevené materiályvnútorné priestoryobrúsené-Capalac AllGrundAk je potrebné vždy Capalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Drevené konstrukčné súčástivokajšie priestoryCapaWood PrimerCapalac AllGrundCapalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Železo, oceľvnútorné priestoryOdrezania/ očistenie-Capalac AllGrundCapalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Železo, oceľvokajšie priestoryOdrezania/ očistenie-2x Capalac AllGrundCapalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Zinokvnútorné priestory-Disbon 481 EP-Uniprimer alebo 2x Capalac AllGrundAk je potrebné vždy Capalac Classic SMVždy Capalac Profi HG
  Zinokvokajšie priestory-Disbon 481 EP-Uniprimer alebo 2x Capalac AllGrundCapalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Hliník, meďvnútorné priestory-Capalac AllGrundAk je potrebné vždy Capalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Hliník, meďvonkajšie priestory-Capalac AllGrundCapalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Tvrdené PVCVnútorné priestory/ vonkajšie priestory-Capalac AllGrundAk je potrebné vždy Capalac Profi HGVždy Capalac Profi HG
  Staré nosné náteryVnútorné priestory/ vonkajšie priestoryZdrsnenie, očistenie lúhom- 1)Capalac AllGrund 1)Ak je potrebné vždy Capalac Profi HGVždy Capalac Profi HG

  1)     Poškodené miesta na starých náteroch upravte podľa daného druhu podkladu
  Upozornenie: U práškových náterov, polievaných povrchov a iných kritických podkladov je nutné vopred bezpodmienečne overiť priľnavosť na skúšobnej ploche.

  Spotreba

  Cca 100 - 120 ml / m2 na jednu vrstvu.
  Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho povahy. Presné hodnoty spotreby možno stanoviť len predbežnými skúšobnými nátermi.

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5 ° C

  Sušenie/čas schnutia

  Za normálnych podmienok pri teplote 20oC a vlhkosti vzduchu 65% je suchý a nelepivý cca za 8 hod., Pevný na dotyk a schopný ďalšieho náteru cca za 16 hod. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Ihneď po použití lakovým benzínom, prípadne terpentýnovou náhradou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

  PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidyl)-dekánediooát, metyl-(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)-dekándioát, tiofén-2,5-diylbis(5-terc-butyl-1,3-benzoxazol) Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).
  Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (kod 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 300 g/l VOC

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk