caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/206936/060204_CAPAWOOD_Oil_NEE3_1_HU.png

CapaWood Oil

 • Účel použitia

  CapaWood Oil je ochranný olej obsahujúci prírodné ľanové oleje, ktorý  preniká hlboko do dreva. Tento olej bol vyvinutý pre ochranu dreva rozmerovo stálych a obmedzene rozmerovo stálych drevených konštrukcii, ako sú terasy, ploty, pergoly a zahradny nábytok. Nie je  vhodný pre drevené komponenty, ktoré sú v  trvalom kontakte so zemou.

  Vlastnosti

  • dokonale zachováva štruktúru dreva
  • obsahuje prírodné ľanové oleje
  • bez obsahu aromatických rozpúšťadiel
  • vysoká ochrana proti vlhkosti
  • vysoká paropriepustnosť
  • pigmentovaný olej má vysokou ochranu proti UV žiareniu
  • ľahké spracovanie

  Materiálový základ

  Alkydová živica, prírodné ľanové oleje, lakový benzín, pigmenty

  Balenie/veľkosti balenia

   0,75 l  a 2,5 l

  Farebné odtiene

  Transparent, Teak a Palisander

  Skladovanie

  Skladujte v chladu, chráňte pred mrazom.
  Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 3 roky od dátumu výroby.

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez oleja, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Je ho možné aplikovať natieraním.  CapaWood Oil „bezfarebný" používajte ako základný ochranný prostriedok pod farebné oleje CapaWood Oil.  Hlboko preniká do štruktúry dreva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti. Pre dostatočnú ochranu proti UV žiareniu použite CapaWood Oil „Teak" alebo „Palisander".

  Riedenie

  CapaWood Oil je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Na nové a surové drevo aplikujte aspoň 2 nátery. Po 2-3 hodinách je povrch suchý na dotyk. Druhú vrstvu je možné aplikovať za suchého počasia cca po 4- 5 hodinách.

  Spotreba

  max. 18 m2/l pri jednej vrstve v závislosti na hrubosti povrchu a pórovitosti substrátu (napríklad neohobľované drevo)

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5o C. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Vlhkosť dreva max. 18 % u rozmerovo nestabilných komponentov.

  Sušenie/čas schnutia

  Odolná voči dažďovej vode po 24 hodinách. Prebytočný  materiál odstráňte látkou asi po 15 minútach. Schopné záťaže po 4 – 6 dňoch.

  Čistenie nástrojov

  Náradie po použití čistite syntetickým riedidlom alebo náhradou terpentínu.

  Upozornenie

  Drevo renovujte aspoň 1x ročne.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Obsahuje propikonazol, Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with coco alkylamines. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Odpad by nemal byť likvidovaný s odpadovými vodami. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 700 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 510 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk