caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247880/066696_histolith_volltonfarbe_SK_SLO.png

Histolith Volltonfarbe

Plnotónová a tónovacia farba na báze sol-silikátu s vysokou farebnou brilanciou

Účel použitia

Na zhotovovanie vysoko brilantných celofarebných farieb, obrazov a nápisov, ako aj na tónovanie organicko-silikátových farieb a omietok Histolith/Sylitol. Pridanie lítiového vodného skla znižuje potašový výkvet a umožňuje obzvlášť skvelé farby.

Vlastnosti

  • odolná účinkom svetla
  • veľmi odolná proti poveternostným vplyvom
  • vysoká sýtosť farieb
  • vysoko priepustná pre vodné pary Sd < 0,01 m
  • vysoko priepustná pre oxid uhličitý
  • minerálny povrch
  • nie je termoplastická
  • bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
  • spĺňa požiadavky VOB DIN 18363 pre organicko-silikátové farby

Materiálový základ

Minerálna spojivová kombinácia vysokokvalitných alkalických vodných skiel, kremenného solu a svetlu odolných minerálnych pigmentov, org. podiel < 5 %.

Balenie/veľkosti balenia

Tuba 750 ml.

Farebné odtiene

Gelb, Ocker, Oxidrot, Oxidorange, Oxidbraun, Umbra, Grün, Ultramarinblau, Kobaltblau, Schwarz.

Stálosť farieb podľa listu BFS-Merkblatt Nr. 26:

Trieda: B

Skupina: 1

Stupeň lesku

Veľmi matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze.

Skladujte iba v plastových nádobách.

Hustota

Cca 1,4 g/cm3.

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, bez nečistôt a uvoľňujúcich sa súčastí, suchý a nasiakavý. Rešpektujte VOB, diel C, DIN 18 363 ods. 3.

Príprava povrchu

Fasádne plochy:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII
Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:
Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Základný náter Histolith Sol Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 vodou.

Staré nosné disperzné a silikónové nátery:
Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.

Opravy omietok:
Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Tehlové murivo:
Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.
Nasiakavé tehlové murivo ošetrite základným náterom náter Histolith Sol Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 vodou.
Glazované tehly a obklady nie sú pre náter vhodné.

Prírodný kameň:
Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite vhodným prípravkom.
Pozor: Na prírodnom kameni s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:
Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Vo veci skladby náteru odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Plochy v interiéri:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky tried Pic, PII a PIII a staré minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Povrch ošetrite penetračným náterom Histolith Silikat Fixativ riedeným vodou v pomere 2:1 až 1:1, podľa nasiakavosti podkladu.

Sadrové omietky triedy PIV:

Na pevné omietky použite základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom Histolith Weissgrund.

Sadrokartónové konštrukčné dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké vrstvy tmelu spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom Histolith Weissgrund. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Sadrové konštrukčné dosky:

Základný náter Histolith Weissgrund.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte. Základný náter Histolith Weissgrund.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Poškodené škárovanie opravte. Základný náter Histolith Weissgrund. V prípade tehál s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite. Základný náter Histolith Weissgrund.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Nenatrené reliéfne tapety:

Natierajte bez predchádzajúcej prípravy. V prípade reliéfnych a razených tapiet overte vhodnosť náteru na skúšobnej ploche.

Sklotextilné tapety:

Základný náter Histolith Weissgrund.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Vo veci ďalšieho postupu si vyžiadajte konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom alebo technickým oddelením. Dodržujte zákonné postupy pre sanáciu plesní.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov najlepšie štetkou, inak aj valčekom alebo zariadením Airless. V prípade nástreku je možné zvýšené opotrebovanie striekacieho zariadenia.

Airless:

Uhol nástreku: 50°
Dýza: 0,026 – 0,031
Tlak: 150 – 180 bar


Farbu dopredu dobre premiešajte a prelejte cez sito.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Slabo a rovnomerne nasiakavé minerálne podklady:

Základný náter a vrchný náter Histolith Volltonfarbe, riedený max. 5 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Silne a nerovnomerne nasiakavé minerálne podklady alebo minerálne podklady, ktoré na povrchu pieskujú:

Základný náter s Histolith Sol-Silikat-Fixativ, zriedený 2: 1 až 1: 1 vo vode v závislosti od nasiakavosti povrchu. Dve vrstvy Histolith Volltonfarbe, zriedené max. 5 % Histolith Sol-Silikat-Fixativ. Intenzívne farby môžu mať nižšiu kryciu schopnosť, takže môže byť nutný ešte jeden vrchný náter.

Spotreba

Cca 150 – 200 ml na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu. Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Ucelenú plochu nanášajte naraz mokré do mokrého, aby ste zabránili viditeľnému napájaniu. Nie je vhodné pre vodorovné alebo šikmé povrchy zaťažované vodou.

Nespracúvajte na priamom slnečnom svetle, pri vysokých teplotách, silnom vetre, extrémne vysokej vlhkosti, hmle, daždi. V prípade potreby zakryte lešenie plachtami. Dajte pozor na nebezpečenstvo nočného mrazu.

Zakrývanie plôch:

Dôkladne zakryte okolité plochy, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, spekané dlažby, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečnou zmesou v zmysle zákona. Napriek tomu však pri práci dodržujte bežné hygienické pravidlá. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte. Znečistenie na lakovaných plochách, skle, keramických plochách, kove a prírodnom kameni okamžite umyte

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l. Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné prebrať detaily o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutná konzultácia s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady v súvislosti s danými predmetmi záujmu.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk