caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247345/066615_mineralin_SK_SLO.png

Histolith Mineralin

Plnený základný, pomocný a finálny náter na silikátovej báze na vonkajšie aj vnútorné použitie

Účel použitia

Histolith Mineralin je určený na nátery zjednocujúce štruktúru povrchu a vypĺňajúce drobné trhliny v podklade na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Vlastnosti

 • Minerálne svetlostále pigmenty
 • vypĺňa drobné sťahujúce sa trhliny
 • vysoko odolný vplyvom poveternosti
 • vysoká ochrana pred dažďom – hodnota w = 0,09 kg/m2h-1
 • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd = 0,015 m
 • je výborne priedušný pre CO2
 • obsahuje kremenné prísady, je zaistené dvojité prekremenenie
 • nehorľavý

Materiálový základ

Draselné vodné sklo, minerálne svetlostále pigmenty a minerálne plnivá. Podiel organických zložiek < 5 %.

Balenie/veľkosti balenia

20 kg.

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe je možné tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith do 10 %. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami.

Stupeň lesku

Veľmi matný

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,7 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

< 0,015m, třída V1

Index­ priepustnosti­ vo­dy

0,09 kg/m2.h-1, třída W3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Fasády:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 až 1:1 vodou.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Nasiakavé tehlové murivo ošetrite základným náterom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1.

Prírodný kameň:

Vhodný je iba nasiakavý prírodný kameň, vhodnosť náteru dopredu vyskúšajte. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Plochy v interiéri:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Sadrové omietky triedy PIV:

Na pevné omietky použite základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund.

Sadrové konštrukčné dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové dosky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Sadrokartónové dosky:

Základný náter Histolith Weissgrund.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Poškodené škárovanie opravte. V prípade tehál s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov najlepšie štetkou, inak aj valčekom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Slabo a rovnomerne nasiakavé podklady:

 • jeden základný a jeden krycí náter riedený podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ

Silno a nerovnomerne nasiakavé podklady:

 • jeden základný náter prípravkom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu
 • dva krycie nátery riedené podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ. Alternatívne je možné namiesto druhej vrstvy použiť náter fasádnou farbou Histolith Aussenquarz alebo vnútornými farbami Histolith Bio Innensilikat alebo Histolith Raumquarz

Nanášanie stierkou:

-         Histolith Mineralin zmiešajte s prípravkom Histolith Schlämmquarz do vhodnej konzistencie (prídavok cca 30 %). Nanášajte hladidlom alebo špachtľou. Povrch po zatuhnutí vyrovnajte plsteným hladidlom.

Spotreba

Cca 400 – 500 g na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpady farieb na vodnej báze , zaschnuté zvyšky spolu s domovým odpadom

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Produktový kód farby a laky

BSW10

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy