caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246418/066545_antiklasur_SK_SLO.png

Histolith Antik Lasur

Na dekoratívne lazúrovacie nátery na vonkajšie aj vnútorné použitie

Účel použitia

Histolith Antik Lasur je lazúrovací koncentrát na vytváranie dekoratívnych lazúrovacích náterov podľa vzoru historických náterov.

Okrem iného je vhodný aj na štruktúru zachovávajúce lazúrovacie nátery prírodného kameňa.

Vlastnosti

  • vysoko odolný vplyvom poveternosti
  • ochrana pred dažďom – hodnota w = 0,05 kg/m2h-1
  • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd = 0,01 m
  • je výborne priedušný pre CO2

Materiálový základ

Draselné vodné sklo s organickými prísadami

Balenie/veľkosti balenia

5 alebo 10 l.

Farebné odtiene

Biele transparentné. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith alebo tónovaným materiálom Histolith Aussenquarz do 30 %. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami. Farebný odtieň a požadovanú transparentnosť overte na skúšobnom nátere.

Stupeň lesku

Matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Fasády:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky (minimálna pevnosť v tlaku podľa ČSN EN 998-1 1 Mpa) a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 až 1:1 vodou podľa nasiakavosti podkladu.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Prírodný kameň:

Vhodný je iba nasiakavý prírodný kameň, vhodnosť náteru dopredu vyskúšajte. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Plochy v interiéri:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Sadrové omietky triedy PIV:

Na pevné omietky použite základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund.

Sadrové konštrukčné dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové dosky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Sadrokartónové dosky:

Základný náter Histolith Weissgrund.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte.

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite. Základný náter Histolith Weissgrund.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom alebo technickým oddelením.

Spôsob nanášania

Podľa požadovaného lazúrovacieho efektu štetkou, tupovacím štetcom, prírodnou hubkou alebo handrou.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Lazúrovací náter na prírodný kameň:

Základný, pomocný aj záverečný náter rieďte podľa požiadavky na transparentnosť max. 10 % prípravku Histolith Silikat Fixativ riedeného 2:1 vodou.

Dekoračné lazúrovacie nátery v interiéri:

Silne alebo nerovnomerne nasiakavé, alebo na povrchu mrviace podklady ošetrite základným náterom Histolith Silikat Fixativ, riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou podľa nasiakavosti podkladu. Krycí základný a pomocný náter v bielom alebo svetlom odtieni (podľa vrchného lazúrovacieho náteru) prípravkom Histolith Weissgrund alebo Histolith Quarzgrund.

Záverečný náter, podľa požadovaného lazúrovacieho efektu, v 1 – 3 vrstvách prípravkom riedením max. 10 % prípravku Histolith Silikat Fixativ riedeného 2:1 vodou.

Spotreba

Cca 80 – 100 ml na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpady farieb na vodnej báze , zaschnuté zvyšky spolu s domovým odpadom

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 10 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie