caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/257153/068800_Thermosan-12-SK_SK_SLO.png

ThermoSan NQG

 • Fasádna farba najvyššej kvality s inovatívnou kombináciou spojiva silikónovej živice s integrovanou nano kremičtou mriežkou, ktorá zaisťuje čisté a rychloschnúce povrchy fasád. Organicky zosieťované nanokremičité častice tvoria kompaktnú, minerálnu, trojrozmernú kremennú matricovú štruktúru, ktorá chráni fasádu proti znečisteniu a udržuje fasádu čistú po dlhú dobu.

  Špeciálna kombinácia silikónovej živice a spojiva zaisťuje vodoodpudivosť fasády a vysokú priepustnosť pre vodné páry. Vďaka týmto vlastnostiam fasáda extrémne rýchlo vysychá po daždi ako aj od rannej rosy.

  Účel použitia

  ThermoSan NQG je vhodný pre všetky typy jestvujúcich stabilných povrchových náterov a systémov ETICS, napr. disperzné omietky, silikónové omietky, vápenné omietky a vápenno cementové omietky.
  ThermoSan NQG ochraňuje fasádu pred napadnutím plesňami a riasami.

  Vlastnosti

  • Obsahuje zapuzdrený konzervačný prostriedok ktorý zaisťuje ochranu proti napadnutiu riasami a hubami

  • Odolnosť proti alkáliám
  • Vysoká priepustnosť CO2
  • Nevytvára film, mikroporézny
  • Prekrýva jemné trhliny spôsobené technikou spracovania omietky
  • Obsahuje špeciálne, fotokatalyticky pôsobiace pigmenty ktoré zabezpečujú samočistiaci efekt
  • Redukuje stopy viditeľné pri mechanickom zaťažení na tmavých farebných odtieňoch

  Materiálový základ

  Kombinácia emulzie so silikónovou živicou a inovačných hybridných spojív na anorganickej aj organickej báze.

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 L

  Farebné odtiene

  Biela. V systéme ColorExpress Na príp. identifikáciu chýb tónovania skontrolujte pred spracovaním,
  prosím, presnosť farebného odtieňa. Na súvisiacich plochách používajte iba farebné odtiene z jedného
  vyhotovenia (výrobnej dávky).

  Skladovanie

  V chladu, chráňte pred mrazom. Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

  Maximálna veľkosť častíc

  <100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100 – 200 µm, E3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd: < 0,14 m (vysoká), V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (nízka), W3

  Vhodné podklady

  Syntetické a minerálne omietky, nosné disperzne farby na báze silikátu a silikónovej živice a matné disperzné farby. Mimoriadne vhodné na povrchové úpravy tepelnoizolačných kontaktných systémov. Podklad musí byť pevný, suchý, nosný a zbavený akýchkoľvek nečistôt a separačných vrstiev.

  Príprava povrchu

  Vápenno cementové a cementové omietky:
  Nové omietky je nutné ponechať podľa počasia 2 - 4 týždne nenatrené za účelom vytvrdnutia a vyschnutia. Povrch starých, pevných vápenných, vápenno cementových a cementových omietok očistite manuálne alebo strojovo za dodržania zákonných predpisov, napr. prúdom tlakovej vody alebo vysokotlakov vodou  s prídavkom piesku. Otryskanie pieskom za vlhka je možné len  u omietok skupiny P II a P III.Omietky, napadnuté riasami poprípade hubami, očistite prúdom vody za dodržania zákonných predpisov a ošetrite prípravkom Capatox podľa predpisu.Na pevné normálne nasiakavé omietky aplikujte OptiSilan TiefGrund alebo ThermoSan s prídavkom 10 % OptiSilan TiefGrund. 

  Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter  neriedeným prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Jestvujúce omietky disperzné a silikónové:
  Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Aplikujte prvý náter neriedeného OptiSilan TiefGrund alebo ThermoSan s prídavkom 10 % OptiSilan TiefGrund.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na novo zrealizované silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte fasádnu farbu ThermoSan bez penetračného náteru. V prípade dlhšieho časového odstupu konzultujte  vhodný penetračný náter s technickým poradcom.

  Nové silikátové povrchy:
  Použijete  ako základný náter OptiSilan TiefGrund.

  Jestvujúce silikátové nátery a podklady:
  Očistite povrch mechanicky tlakovou vodou. Odstráňte nesúdržné podklady, uvoľňujúce piesok a aplikujte jeden neriedený náter OptiSilan TiefGrund. Na podklady uvoľňujúce piesok aplikujte jeden náter  Dupa-Putz Festiger.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok. Aplikujte náter OptiSilan TiefGrund.

  Pórobetón:
  Základný náter preveďte  prípravkom Dupa-Putz Festiger.

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte  OptiSilan TiefGrund alebo ThermoSan riedený max. 5 % prípravkom OptiSilan TiefGrund.

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

  Plochy napadnuté  plesňou:
  Napadnutie plesňami odstráňte mechanicky tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po dôkladnom vyschnutí napustite očistenú plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne  vyschnúť. Dôležité! Prípravok Capatox neoplachujte. Po vyschnutí natriete fasádu neriedeným prípravkom OptiSilan TiefGrund a následne aplikujte 2 vrstvy farby ThermoSan NQG.

  Malé defektné miesta:
  Po predchádzajúcej  príslušnej úprave natrite farbou Cap-elast podľa predpisu na spracovanie.

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu odpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravená miesta musia byť pred prevedením  náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté a musia sa zásadne fluátovať a umyť. Pritom je nutné  dať pozor na to, aby sa fluátovánie  prevádzalo  vždy v šírke opraveného miesta. Pri väčších opravených miestach vždy fluátujte a umyte celú plochu (starú a novú omietku).

  Vystupujúca vlhkosť:
  Vplyvom  vystupujúcej vlhkosti sa nátery predčasne zničia. Trvalého úspechu sa dosiahne iba uložením horizontálnej izolácie. Dobré a dlhotrvajúce riešenie poskytuje použitie sanačného systému Capatect Sanierputz. Obzvlášť u starších stavieb pôsobí výhodne zakladanie vysychajúcich a odparovacích zón vyplnením  filtračnou vrstvou medzi murivom a pôdou štrkom.

  Oblasti so soľnými výkvetmi:
  Pri natieraní povrchov so soľnými výkvetmi nie je možné poskytnúť žiadnu záruku na dlhodobú trvanlivosť   náteru ani na zamedzenie soľných výkvetov.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aplikujte štetcom alebo fasádnym valcom. V prípade striekania je nutné nastriekanú vrstvu rozvalcovať fasádnym valcom.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy


  Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.

  Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.

  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter neriedeným prípravkom OptiSilan TiefGrund a následne aplikujte fasádnu farbu ThermoSan NQG v dvoch vrstvách.

  K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať ThermoSan NQG v dvoch vrstvách.

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2 (v dvoch vrstvách). Spotreba pre hrubší povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,4 – 0,6 l/m2 (v dvoch vrstvách).

  Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 µm. Každý následný náter s približnou spotrebou 0,2 l/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µm.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na novo zrealizované silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte fasádnu farbu ThermoSan bez penetračného náteru. V prípade dlhšieho časového odstupu konzultujte  vhodný penetračný náter s technickým poradcom.

  Fasádna farba ThermoSan NQG je pripravená pre aplikáciu a nie je nutné ju riediť.
  V prípade potreby rieďte:
  Základný náter: ThermoSan max. 5% neriedeným OptiSilan TiefGrundom.
  Finálny náter: ThermoSan rieďte max. 5% neriedeným OptiSilan TiefGrundom.

  Spotreba

  Cca. 0,3 – 0,4 l/m2 na dva nátery na hladkom povrchu. S vyššou hrubosťou povrchu sa spotreba materiálu  zvyšuje. Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

  Doba spracovateľnosti

  Spracovávajte pri teplote +5° C až + 30°C pre podklad a okolitý vzduch. Nenatierajte na priamom slnku a pri silnom vetre.

  Podmienky spracovania

  Fasádna farba ThermoSan NQG je pripravená pre aplikáciu a nie je nutné ju riediť.

  V prípade potreby rieďte:
  Základný náter: ThermoSan max. 5% neriedeným OptiSilan TiefGrundom.
  Finálny náter: ThermoSan rieďte max. 5% neriedeným OptiSilan TiefGrundom.

  Veľkosť balenia
  Max. riedenieOptiSilan TiefGrund
  ThermoSan NQG   10 l5%0,5 l
  ThermoSan NQG2,5 l5%0,125 l


  Používajte vždy nové náradie, aby ste zabránili prípadnej bakteriálnej kontaminácii z iných produktov.

  Spracovavajte pri teplote +5° C až +30°C pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní. Pri teplote 20° C a 65% vzdušné vlhkosti je možné ďalšiu vrstvu aplikovať po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predlžiť dobu schnutia.

  Časy čakania

  Pri teplote 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, je možné dalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Posudky

  • ThermoSan NQG - Stanovení rýchlosti prenikania vody v kvapalnej fáze a stanovenie stupňa priepustnosti pre vodnú paru
  • ThermoSan NQG - znečistenie hub a plesní
  • ThermoSan NQG  - účinnosť voči pôsobeniu húb, plesní a vodných rias

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

  Obsahuje:

  Báza 1: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, reakčná zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Báza 2: EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on, reakčná zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadné farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Ďalšie odporúčania k produktu:

  OptiSilan TiefGrund