caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/218549/061944_EXC_Amphibolin_B1_EC_10_LT_2_CZ.png

Amphibolin

Univerzálna farba na celý dom.
Fasádna i vnútorná farba novej generácie.

 • Účel použitia

  Fasádna i vnútorná farba s mnohostranným použitím a s mimoriadne dobrou priľnavosťou takmer na každom podklade. Vo vonkajších priestoroch na nátery odolné proti poveternostným vplyvom, na hladkých a jemne štruktúrovaných podkladoch s vysokým ochranným účinkom proti agresívnym škodlivinám vo vzduchu. Univerzálna farba do vonkajších priestorov, na minerálne omietky vápenno cementové a cementové, na betón, vápenno pieskové tehly, tehelné pohľadové murivo, drevovláknité cementové dosky, nosné staré nátery, pozinkované plochy, tvrdené PVC a na rozmerovo nestále drevo.

  Farba je vo vnútorných priestoroch vhodná na nátery vysoko odolné proti namáhaniu, proti oderu, zachovávajúce štruktúru, i na nátery s vysokým stupňom namáhania na nástenných obkladoch sklenou tkaninou Capaver, ďalej sa pre svoju vysokú schopnosť odrazu svetla hodí do málo osvetlených chodieb, schodíšť, skladov, dielenských hál a podzemných garáží.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, ekologická a s minimálnym zápachom
  • odolná voči poveternostným vplyvom
  • vynikajúca priľnavosť
  • nežltne
  • odolná voči alkáliám, preto nezmydelňuje
  • tenkovrstvová, zachovávajúca štruktúru
  • vysoko odolná proti čisteniu, proti vodným dezinfekčným prostriedkom a bežným čistiacim prostriedkom pre domácnosť
  • ľahké spracovanie

  Materiálový základ

  100 % čistý akrylát

  akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945  s promotorom adhézie za mokra na dosiahnutie optimálnej priľnavosti

  Balenie/veľkosti balenia

  10 L; 2,5 L a 1,25 L

  Farebné odtiene

  Pri samostatnom tónovaní zmiešajte potrebné celkové množstvo navzájom tak, aby sa zabránilo rozdielom farebného odtieňa.
  Pri odbere 100 l a viac jedného odtieňa na jednu zákazku je možné farbu dodávať na požiadanie natónovanú priamo zo závodu.
  Amphibolin je možné strojovo tónovať v systéme ColorExpres.

  Stupeň lesku

  hodvábne matný

  Skladovanie

  chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,64 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  stredná, trieda V2

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  stredná, trieda: W2

  Príprava povrchu

  Vonkajšie plochy:

  Omietky vápenno cementové a cementové:
  Nové omietky nechajte bez ošetrenia vyschnúť 2 - 4 týždne. - Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.
  Na pevné, normálne nasiakavé omietky naneste základný náter farbou Amphibolin, riedenou max. 10 % vody.
  Na silno nasiakavé omietky použite základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby.
  Minerálne ľahčené omietky natrite prípravkami Sylitol alebo AmphiSilan.

  Betón:
  Betónové plochy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, uvoľňujúcou prach, očistite mechanicky alebo prúdom tlakovej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov. Na slabo nasiakavých alebo hladkých plochách preveďte základný náter farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody. Na silno nasiakavé plochy použite základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby. Na plochách, uvoľňujúcich prach, základný náter prípravkom Tiefgrund TB Drevovláknité cementové dosky (nenatreté):

  Na hladkých slabo nasiakavých doskách preveďte základný náter farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.
  Na zvetrané silno nasiakavé dosky základný náter prípravkom Tiefgrund TB.
  Volne zabudované dosky ošetrite vrátane zadnej strany a hrán.
  U nových silno alkalických drevovláknitých cementových dosiek je za účelom zabránenia vystupovania vápna na povrch nutné previesť základný náter prípravkom Disbon 481 EP Uniprimer.

  Drevovláknité cementové dosky so silikátovým náterom, napr. dosky Glasal:
  Skontrolujte, či je náter nosný. Preveďte základný náter prípravkom Disbon 481 EP Uniprimer

  Drevotrieskové cementové dosky:
  Z dôvodu vysokej alkality drevotrieskových cementových dosiek je za účelom zabránenia vystupovania vápna na povrch nutné previesť základný náter prípravkom Disbon 481 EP Uniprimer.

  Nosné vrstvy lakov alebo disperzných farieb:
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Znečistené a kriedujúce staré nátery očistite prúdom tlakovej vody, manuálnym umytím alebo inou vhodnou metódou pri dodržiavaní zákonných predpisov. Preveďte základný náter farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.

  Nosné staré plasticko elastické nátery disperzných farieb, napr. staré plochy s farbou Cap-elast:
  Znečistené a kriedujúce staré nátery očistite prúdom tlakovej vody, manuálnym umytím alebo inou vhodnou metódou pri dodržiavaní zákonných predpisov. Podklad nechajte dobre vyschnúť.
  Pri natieraní takýchto podkladov je potrebné použiť farbu Amphibolin výhradne v bielom alebo svetlých až stredných farebných odtieňoch o štandardných hodnotách svetlosti > 60.

  Nosné vrstvy omietok na báze umelých živíc:

  Staré omietky očistite vhodnou metódou. Po mokrom čistení pri dodržaní zákonných predpisov nechajte plochy dostatočne preschnúť pred ďalším ošetrením. Základný náter sa prevedie farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.

  Nenosné vrstvy lakov, disperzných farieb alebo vrstvy omietok na báze umelých živíc:
  Odstráňte bezo zvyšku vhodnou metódou, napr. mechanicky alebo chemicky a dodatočným očistením prúdom vysokotlakovej horúcej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov.
  Základný náter sa prevedie farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.
  Na silno nasiakavých plochách, uvoľňujúcich piesok, použite základný náter prípravkom Tiefgrund TB .

  Nenosné minerálne nátery:
  Odstráňte bezo zvyšku obrúsením, okefovaním, oškriabaním, prúdom tlakovej vody pri dodržiavaní zákonných predpisov alebo inými vhodnými metódami. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť pred ďalším ošetrením. Základný náter sa prevedie prípravkom Tiefgrund TB.

  Nenatreté vápenno pieskové murivo:
  Pre nátery sú vhodné iba lícovkové tehly bez obsahu bobtnavých alebo zafarbujúcich cudzích látok, ako je piesok a hlina, odolné proti mrazu. Základný náter sa prevádza prípravkami Caparol penetrácia pod disperzné farby.

  Rozmerovo nestále drevo, nenatreté:
  U nového dreva odstráňte vystupujúcu živicu a smolníky. Tropické drevá s vysokým obsahom tukov umyte nitroriedidlom.
  U staršieho dreva je nutné odstrániť zvetrané vrstvy až na zdravé jadro. Vlhkosť dreva smie dosiahnuť u listnatých druhov max. 12 %, u ihličnatých druhov max. 15 %.
  Základný náter sa prevádza impregnačným prípravkom Capalac impregnačný základ na drevo.
  U dreva, ktoré má sklony k zafarbeniu, je nutný pomocný náter prípravkom Capacryl Holz-IsoGrund.

  Pozinkované plochy:
  Povrch zinku očistite amoniakálnym zmáčadlom pri použití umelého rúna s obsahom korundu. Potom umyte čistou vodou.
  Základný náter sa prevedie farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.
  U farebných náterov na pozinkovaných plochách môžu pri pôsobení vysokej vlhkosti vznikať biele výkvety. Tieto výkvety sa musia za sucha utrieť a opatriť ďalším náterom farbou Amphibolin.

  Tvrdené PVC:
  Očistite a zbrúste.
  Preveďte základný náter farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.

  Práškovo lakované povrchy:
  Očistite amoniakálnym zmáčadlom. Preveďte základný náter farbou Amphibolin.
  Pozor: Práškovo lakované povrchy s obsahom silikónu nie je možné pretierať. Pretože tieto nátery nie je možné identifikovať na stavenisku, musí sa vždy previesť skúšobný náter s následnou skúškou priľnavosti.

  Tehlové pohľadové murivo:
  Pre nátery sú vhodné iba nasiakavé lícovkové alebo kabrincové tehly bez obsahu cuzích látok, odolné proti mrazu. Murivo musí byť vyšpárované bez trhlín, suché a bez obsahu solí.
  Základný náter sa prevádza farbou Amphibolin, riedenou max. 5 % vody.
  Ak sa na základnom nátere objavujú hnedo zafarbené miesta, je nutné ďalej pracovať s fasádnou farbou Duparol bez obsahu vody.

  Plochy znečistené priemyselnými odpadovými plyny alebo sadzami:
  Natrite fasádnou farbou Duparol bez obsahu vody.

  Plochy, napadnuté hubami a riasami:
  Natrite fungicídnou a algicídnou špeciálnou fasádnou farbou Amphibolin-W.

  Omietkové a betónové plochy s trhlinami:
  Natrite prípravkom Cap-elast.

  Plochy s vykvitaním solí:
  Miesta s vystupujúcimi soľami očistite okartáčovaním za sucha a odstráňte. Preveďte základný náter prípravkom Tiefgrund TB.. Pri náteroch plôch s vykvitaním solí nie je možné preberať záruku za trvalú priľnavosť náteru alebo za potlačenie vystupovania solí.

  Vadné miesta:
  Malé vadné miesta opravte jemným fasádnym tmelom Sylitol Fassadenspachtel. Veľké miesta do 20 mm je potrebné opravovať prednostne fasádnym tmelom Histolith Fassadenspachtel.
  Zatmelené miesta opatrite základným náterom.

  Vnútorné plochy:

  Omietky vápenocementové a cementové:
  Pevné, normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.
  Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby.

  Sadrové omietky:
  Sadrové omietky so zliatou vrstvou obrúste, očistite od prachu a preveďte základný náter prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.

  Sádrové dosky:
  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Caparol pentrácia pod disperzné farby alebo Caparol-Tiefgrund TB.

  Sádrokartónové dosky:
  Výstupky na povrchu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Caparol-Tiefgrund TB.
  U dosiek, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, preveďte základný náter prípravkom Caparol Filtergrund.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok.

  Pórobetón:
  Základný náter prípravkom Capaplex, zriedeným v pomere 1 : 3.

  Murivo z vápenopieskových tehál a pohľadové tehlové murivo :
  Natierajte bez predchádzajúcich úprav.

  Nosné nátery:
  Matné, slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite.

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte.
  Slabo nasiakavé hladké plochy natierajte priamo.
  Na hrubé porézne nasiakavé plochy, uvoľňujúce piesok, naneste základný náter prípravkom Caparol penetrácia pod disperzné farby.
  Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

  Nátery glejovými farbami:
  Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom:
  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety:
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB. 

  Plochy napadnuté plesňami:
  N
  apadnutie plesňami odstráňte mechanicky za mokra (očistenie kefou, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Preveďte základný náter podľa druhu a povahy podkladu.
  Na silno napadnutých plochách preveďte finálny náter prípravkom Indeko-W.

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku:
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť.
  Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kartáčom za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund..
  Na silno znečistené plochy preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

  Drevo a drevené materiály:
  Základný náter farbou Amphibolin  neriedenou.
  U dreva alebo drevených materiálov, ktoré majú sklony k zafarbeniu, je nutný izolačný základný
  náter prípravkom Capacryl Holz-IsoGrund.

  Malé defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkord podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Použite štetec, valček a striekacie prístroje.

  Nanášanie prístrojom airless:
  uhol nástreku: 50°
  tryska: 0,018 - 0,026 "
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  Vysokotlaké striekanie:
  tryska: 2 mm
  tlak: 3 bary

  Riedenie

  V prípade potreby rieďte max. 10% čisté vody.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Základný, príp. pomocný náter:
  Amphibolin neriedený alebo riedený maximálne 10 % vody.

  Finálny náter:
  Amphibolin neriedený poprípade riedený maximálne 5 % vody.

  Spotreba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba prislúchajúco zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Spracúvajte pri teplote vyššej než +5 °C. Minimálna teplota +5 °C platí pre okolitý vzduch aj teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a vysychaní. Neaplikujte farbu pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti (hmle).

  POZOR
  U fasádnych náterov dodržujte predpisy VOB, časť C a normu DIN 18 363, odst. 3.1.10.
  Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, natierajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá.
  Farba nie je vhodná na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.
  Na drsných štruktúrovaných podkladoch sa doporučuje z optických dôvodov použiť matné fasádne farby AmphiSilan alebo fasádnu farbu z rady  Sylitol.
  Pri prevádzaní tónovaných náterov na alkalických podkladoch je potrebné za účelom zabráneniu vystupovania vápna previesť základný náter prípravkom Capagrund.
  Pri striekaní prístrojom airless farbu dobre premiešajte a prelejte cez sito.
  Pri použití prípravku Caparol-Tiefgrund TB sa vo vnútorných priestoroch môže objaviť typický zápach po rozpúšťadlách. Preto zabezpečte dostatočné vetranie.
  U fasádnych plôch, ktoré sú vystavené silnejšiemu než bežnému pôsobeniu vlhkosti vplyvom špeciálnych podmienok v objekte alebo vplyvom prírodných poveternostných vplyvov, existuje zvýšené riziko tvorby rias a húb. Preto doporučujeme na ohrozené plochy použiť naše špeciálne produkty, napr. ThermoSan alebo CarboSol. Tieto produkty obsahujú účinné látky, ktoré časovo oddialia počiatok rastu húb a rias.  

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20° C a 65 % vzdušnej vlhkosti je farba na povrchu suchá po cca 4 – 6 hodinách, po 24 hodinách odolná proti dažďu.  Vyschnutá a schopná záťaže bude približne za tri dni. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť čas schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.
  Podrobnejšie údaje: pozri Kartu bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 50 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Disperzia akrylátovej živice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, kremičitany, voda, prostriedok na tvorbu filmu, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk