caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68142/CAPI001102_IEPIC_capaver_CZ.png

Capaver tapety

Sklené tkaniny Capaver (napr. Capaver Akkordvlies Z150 S)

Účel použitia

Sklené tkaniny Capaver sú obkladové materiály zvlášť na namáhané vnútorné steny. Vďaka rôznej štruktúre tkanín, kvalite, farebnému odtieňu a lesku povrchu je možné vytvárať individuálny vzhľad. Použitím kvalitných náterových hmôt (latexové farby, akrylové lakové farby) je možné vykonávať viacnásobné renovácie za priaznivé náklady bez toho, aby sa nánosom farby príliš potlačila štruktúra tkaniny. Plochy stien, už obložené sklenou tkaninou, sa môžu prispôsobovať rôznym požiadavkám na využitie pomocou rôznych náterových hmôt s dostatočnou odolnosťou proti namáhaniu.

Capaver AkkordVlies Z150 S – hladká, predpigmentovaná celulózovo-polyesterová netkaná textília, s vopred nanesenou prvou pigmentovanou vrstvou základného náteru, ktorá prispieva k ľahšej aplikácii farby. 

Vlastnosti

  • Sklené tkaniny Capaver sú štruktúrne tkaniny vyrobené z kvalitných a čisto minerálnych sklených priadzí. Tieto tkaniny v spojení s náterovými hmotami, odolnými proti namáhaniu, s príslušným optickým efektom vytvárajú na stenách miestností plochy odolné proti namáhaniu a súčasne veľmi atraktívne. Útkové vlákna (prebiehajúce vodorovne) prepožičiavajú skleným tkaninám originálne nezameniteľný vzhľad a vytvárajú na stene vplyvom svojej prírodnej nepravidelnosti sympatický a kvalitný optický efekt.

  • Sklené tkaniny Capaver sa skladajú zo sklených priadzí, ktoré sa vyrábajú zo sklených vlákien s priemerom > 5 µm. K prestupu do pľúc nedochádza. Vďaka svojej hrúbke môžu vlákna u osôb s citlivou pokožkou vyvolávať svrbivé podráždenia, ktoré odznievajú po ukončení prác pri obkladaní. Po nátere sklenej tkaniny sa už v zásade neuvoľňujú žiadne vlákna.

Balenie/veľkosti balenia

4 kotúče v kartóne.

Skladovanie

Skladujte v suchu.

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exteriér 2
++
(−) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Podklady

Podklad musí byť pevný, suchý, nosný, čistý, rovný a zbavený odpudzujúcich látok.

Príprava povrchu

Podklad ošetrite vhodným základným alebo penetračným náterom tak, aby bola znížená nasiakavosť. Tým sa zaistí dostatočne dlhý čas na dôkladné nalepenie tkaniny.

Spôsob nanášania

Náradie:

  • oceľové pravítko a rezací nôž na úpravu dĺžky pásov a presné prirezanie pri stropoch, podlahových lištách, dverných a okenných otvoroch, zásuvkách, vypínačoch atď.
  • zahnutý štetec na radiátory na pritlačenie tkaniny pri strope, podlahových lištách, v kotúčoch a na hranách valček z barančej kože, dĺžka strihu cca 12 – 15 mm, na nanášanie lepidla alebo na pomocné a finálne nátery; v prípade jemných štruktúr používajte na nanášanie lepidla valček z barančej kože s krátkym strihom
  • olovnica na zvislé vyváženie pásov tkaniny
  • plastová stierka alebo tapetársky valček na pritlačenie tkaniny
  • nôž s klznou pätkou na prirezávanie tkaniny na poréznom podklade dvojitým rezom

Prirezávanie:
Tkanina sa vždy pred vyskladnením z výrobného závodu dôkladne kontroluje. Môžu sa vyskytnúť ojedinelé chyby spôsobené výrobou. Tieto chyby budú označené na okrajoch a kompenzujú sa príslušnými prídavkami. Takéto chyby neoprávňujú na reklamáciu. Počas prirezávania pásov je nutné zásadne dbať na to, aby tkanina nemala chyby. Reklamácie po položení viac než 10 pásov nie je možné uznávať. Vnútorná strana kotúča sklenej tkaniny je určená na nalepenie na stenu. Pri jednotlivých baleniach sa však môžu vyskytovať odchýlky – sledujte preto piktogramy na obaloch.

Aby sa zabránilo rozdielom v štruktúre, nelepte pásy tkaniny nikdy na plochu obrátene alebo stranovo prevrátene. Zadná strana vybraných štruktúr je označená zvislo prebiehajúcim čiernym prúžkom. Štruktúry, ktoré majú pravidelné opakovanie vzoru, majú vo výške napojenia vodorovný prúžok v antracitovej farbe, ktorý po pretrení nebude viditeľný. V prípade eventuálnych reklamácií musí byť k dispozícii etiketa z kotúča alebo hlavná etiketa s kontrolným číslom a číslom artikla.

Pred nalepením je nutné sklenú tkaninu prirezať na vhodnú dĺžku. Pritom môže byť výhodné pridať podľa tvaru stropov a podlahových líšt k normálnemu rozmeru prídavok 5 – 10 cm, aby bola k dispozícii dostatočná rezerva pri prirezávaní rezacím nožom na čisto tak, aby tkanina lícovala.

Lepenie:
Lepidlo Capacoll GK naneste neriedené rovnomerne a sýto valčekom z barančej kože v šírke 2 – 3 pásov. Okamžite položte sklenú tkaninu a pritlačte ju tapetárskou stierkou, aby nevznikli vzduchové bubliny. Lepidlo Capacoll GK je možné nanášať aj striekacími prístrojmi airless. Na vyčnievajúcich rohoch je nutné dbať na to, aby pásy zasahovali minimálne 10 cm na druhej strane, aby sa zaistilo bezchybné napojenie na ďalšie pásy.

Spotreba lepidla pri kladení:

Podľa typu tkaniny a povahy podkladu:
jemné tkaniny: cca 150 – 180 g/m2
stredné tkaniny: cca 200 – 250 g/m2
hrubé tkaniny: cca 250 – 300 g/m2 

Postup nanášania a hodnoty spotreby:
Postup nanášania a výber výrobkov sa riadi podľa požiadaviek na vzhľad povrchu.


Pomocný náter:
Pomocný náter podľa tabuľky tvorí základ pre bezchybný finálny náter. Po vyschnutí položenej tkaniny sa pomocný náter nanesie vo farebnom odtieni finálneho náteru. Na pomocný náter sa v zásade využíva rovnaký materiál, aký je určený na finálny náter. Môžu sa však použiť aj špeciálne pigmentované základné nátery. Tkaniny označené ako VB (Vorbeschichtet) sú už ošetrené základným náterom z výroby. V prípade, že finálny náter nebude kontrastný, nemusí byť pomocný náter potrebný. Každý konkrétny prípad je nutné dopredu vyskúšať na vzorovej ploche.

Finálny náter:
Po dostatočnom vyschnutí pomocného náteru sa nanáša finálny náter. Prebrúsenie pred finálnym náterom spravidla nie je nutné. Podľa požadovanej odolnosti proti namáhaniu a požadovaného lesku je k dispozícii široká škála náterových hmôt. Podrobnejšie informácie nájdete v príslušných technických listoch.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Lepiace a náterové materiály:
Lepiace a náterové materiály aj apretúra sklených tkanín Capaver sú vzájomne optimálne zladené: Capacoll GK – disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na ľahké a plynulé nanášanie so značnou počiatočnou priľnavosťou s dostatočne dlhým časom na spracovanie na lepenie obkladov zo sklených tkanín Capaver.

Finálne nátery:
Capaver Výber vhodných finálnych náterov sa riadi podľa požadovanej odolnosti proti namáhaniu a požadovaného lesku. Podrobnejšie informácie o použití a odolnostiach jednotlivých náterov nájdete v príslušných technických listoch.Spotreba

Pri objednaní materiálu počítajte s bežným odpadom 5 – 10 % ako v prípade tapiet. Pásy niektorých konkrétnych vzorov je nutné nadväzovať v konkrétnom rozstupe, čím sa odpad môže mierne zvýšiť. Požiadavka na presné nadväzovanie vzorov je vždy uvedená na obaloch.

Podmienky spracovania

Spodná teplotná hranica pre spracovanie je 5 °C pre okolitý vzduch a podklad.

Likvidácia

Sklené tkaniny Capaver sa môžu likvidovať ako stavebný odpad.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie