caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68128/CAPI001088_IEPIC_capacoll_CZ.png

Capacoll GK

Vlastnosti

 • bez obsahu zmäkčovadiel
 • s minimálnym množstvom emisií a bez obsahu rozpúšťadiel
 • riediteľné vodou, ekologické a s minimálnym zápachom
 • difúzne
 • vysoká počiatočná priľnavosť
 • mierne tixotropné, dodatečná schopnosť roztierania
 • dlhý čas spracovania
 • optimálne zladenie s tapetami Capadecor a Fantastic Fleece
 • veľmi malá spotreba
 • po vyschnutí transparentné, je ho možné tónovať (štandardný tovar)
 • vhodné do vlhkých miestností
 • problematicky zápalné podľa normy DIN 4102, B1 v spojení so sklenou tkaninou Capaver
 • nehorľavé podľa normy DIN 4102, A2 v spojení so sklenou tkaninou Capaver a farbami Caparol

Spotreba

Spotreba na lepenie:Sklená tkanina:- jemné štruktúry cca 150 g/m2 - stredne hrubé štruktúry cca 100 - 250 g/m2 - hrubé štruktúry cca 250 - 300 g/m2 Capaquarz:- cca 150 - 200 g/m2 Magic-Glass:- cca 150 - 200 g/m2 Presné hodnoty spotreby stanovte na skúšobnej ploche.

Odtieň

Transparentný

Technické informácie

Bezpečnostné listy