caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/121919/042924_MultiStruktur_Fein_Mittel_Grob_Supergrob.png

MultiStruktur

Hydrofóbna, kremeňom plnená podkladová a finálna povrchová úprava v interiéri so zrnitosťou jemnou – strednou – hrubou a extra hrubou

Účel použitia

Kremeňom plnené podkladové a finálne povrchové úpravy určené pre individuálne, dekoratívne úpravy stien v interiéri so zrnitosťou jemnou/strednou/hrubou/extra hrubou. MultiStruktur je ideálnym nosičom pri nasledujúcich lazúrových povrchových úpravách a úpravách s efektom.

Vlastnosti

  • Testovaný na prítomnosť emisií a rozpúšťacích prostriedkov (E.L.F.) a Výborom na posudzovanie zdravotnej neškodnosti stavebných prvkov (AgBB)
  • Vysoký stupeň belosti a vysoká krycia schopnosť
  • Ľahko a všestranne štrukturovateľný
  • Možnosť tónovania s použitím prípravku ColorExpress, ako aj s tónovacími farbami
  • Vďaka hydrofobizácii dlhá otvorená doba pri spracovaní
  • Dobré čistenie
  • Všeobecné stavebné osvedčenie, trieda stavebného výrobku nehorľavá podľa DIN 4102-A2, PZ- Hoch-090261

Balenie/veľkosti balenia

MultiStruktur jemný/stredný: 16 kg, 7 kg

MultiStruktur hrubý/extra hrubý: 18 kg, 7 kg

Farebné odtiene

Biely, možnosť tónovania prípravkom ColorExpress v mnohých farebných odtieňoch 3D Caparol, ako aj CaparolColor
Pri povrchových úpravách súvisiacich plôch zmiešajte navzájom obsahy balení s tónovacími prípravkami, čím sa vyhnete rozdielom vo farebných odtieňoch.

Stupeň lesku

Tupo matný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom

Trvanlivosť v originálne uzatvorenom balení  minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Max. veľkosť zrna:           

MultiStruktur Fine:        cca 200 µm
MultiStruktur Medium:   cca 300 µm
MultiStruktur Grob:        cca 500 µm
MultiStruktur Super Grob: cca 700 µm

Doplňujúce výrobky

DecoGrund
DecoLasur Matt/Glänzend (matný/lesklý)
ArteLasur
ArteLasur Color
Metallocryl Interior

CapaGold/CapaSilber

Vhodné podklady

Podklady musia byť čisté, bez separačných substancií a suché.

Omietky maltových skupín PII a PIII
Na hrubo poréznych, pieskujúcich, savých omietkach základný náter prípravkom OptiGrund E.L.F., príp. CapaSol LF a následne prípravkami Capadecor DecoGrund a Haftgrund EG.

Sadrové a vrchné omietky maltových skupín PIV a PV
Sadrové omietky so spečeným povrchom obrúste, odstráňte prach. Základný náter prípravkom Capadecor DecoGrund alebo Haftgrund EG.

Sadrové dosky
Na savých doskách základný náter prípravkom OptiGrund E.L.F. alebo Dupa-Putzfestiger a následne prípravkom Haftgrund EG.

Sadrokartónové dosky
Zvyšky materiálu po tmelení obrúste a odstráňte prach. Základná povrchová vrstva prípravkom Haftgrund EG (základnou náterovou farbou). V prípade dosiek z farbiacich, vo vode rozpustných látok základný náter prípravku Caparol-Fitergrund grob (hrubý). Rešpektujte list technických údajov BFS č. 12, časť 2. V prípade použitia prípravku MultiStruktur Grob a Supergrob by mal byť použitý penetračný náter 610 ako základná povrchová úprava.

Betón
Prípadné zvyšky antiadhéznych prostriedkov, ako aj mrviace sa pieskovité zložky odstráňte. Základná povrchová vrstva prípravkom Haftgrund EG (základnou náterovou farbou). Póry a dutiny pred povrchovou úpravou vyrovnajte prípravkom MultiStruktur.

Pórobetón
Základný náter prípravkom Capaplex, 1: 3 zriedené s vodou. Hladké stierkovanie prípravkom Caparol-Akkordspachtel SF plus.

Tvrdé drevovláknité dosky, drevotrieskové dosky a preglejky
Nie sú vhodné pre povrchové úpravy prípravkom MultiStruktur alebo sú vhodné len za určitých podmienok. Vhodnosť je potrebné overiť vopred na vzorových plochách. Spojové škáry sa môžu aj po povrchovej úprave prípravkom MultiStruktur stále znovu zobrazovať vo forme vlasových trhlín.

Nosné povrchové úpravy
Matné, slabo savé povrchové úpravy rovno prepracujte. Lesklé povrchy a lakované povrchové úpravy zdrsnite a vytvorte adhéznu vrstvu (napr. pomocou prípravku Capacryl Haftprimer, alebo Haftgrund EG).

Nenosné povrchové úpravy
Nenosné lakované a disperzné farby alebo povrchové úpravy syntetickou živicou úplne odstráňte. Na hrubo poróznych, pieskujúcich, príp. savých plochách základný náter prípravkom OptiGrund E.L.F., resp. CapaSol LF. Nenosné minerálne farebné nátery mechanicky odstráňte a na plochách odstráňte prach. Základný náter prípravkom Dupa-Putzfestier a následne prípravkom Haftgrund EG.

Nátery glejovými farbami
Starostlivo umyte. Základný náter prípravkom Dupa-Putzfestigera následne prípravkami Haftgrund EG.

Tapety
Odstráňte bez zvyškov. Lepidlo a papierové zvyšky umyte. Základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger a následne prípravkom Haftgrund EG.

Plochy napadnuté plesňou
Vrstvu plesne odstráňte čistením namokro. Plochy umyte prípravkom Capatox, príp. FungiGrund a nechajte dobre vyschnúť. Základný náter vždy v závislosti od druhu a vlastnosti podkladu. Pritom je potrebné dodržiavať zákonné a úradné predpisy (napr. Vyhlášku o biolátkach a nebezpečných látkach).

Plochy so škvrnami z nikotínu, vody, sadze alebo mastnoty

Znečistenia spôsobené nikotínom, ako aj sadzou alebo mastnotou umyte vodou s prímesou domáceho čistiaceho prostriedku rozpúšťajúceho tuky a nechajte dobre vyschnúť. Po uschnutí škvrny z vody očistite kefovaním nasucho. Základný izolujúci náter prípravkom Caparol-Filtergrund grob

Príprava povrchu

Na vhodných podkladoch by mal byť nanesený minimálne jeden náter prípravku Capadecor DecoGrund, Caparol- Haftgrund alebo penetračný náter Putzgrund 610 ešte pred nanášaním prípravku MultiStruktur. Výnimkou môžu byť staré savé, nosné nátery, ak tu boli vopred vykonané skúšky priľnavosti priamo na mieste s pozitívnym výsledkom. Pri farebnej povrchovej úprave prípravkom MultiStruktur by mal byť penetračný náter upravený v príslušnom farebnom odtieni.

Spôsob nanášania

Prípravok MultiStruktur pred spracovaním dôsledne premiešajte a nezriedený nanášajte mocou kefiek alebo valčekom. Miešajte rukou alebo pomalobežným miešačom.

Valčeky:
Každá zrnitosť sa dá naniesť valčekovým náradím so stredným vlasom (výška vlasu 14 - 18 mm). Prípravok MultiStruktur Fein musí byť na tento účel zriedený vodou cca 5 - 10 %. Aby bolo zabezpečené rovnomerné nanášanie materiálu, mal by byť materiál nanášaný v dostatočnom množstve a rozvrstvený do kríža. Potom pomocou ľubovoľného náradia vytvorte štruktúru.

Tmelenie:
Prípravky MultiStruktur Fein a Supergrob môžete nanášať aj pomocou lyžice priamo z obalu a následne vytvárať štruktúru.

Striekanie:
Prípravok MultiStruktur môžete v každej zrnitosti nanášať pomocou závitkového zariadenia alebo na malých plochách pomocou lievikovitej pištole technikou striekania.

Veľkosť trysky 4 - 6 mm, striekací tlak 2,0 - 2,5 barov.

Štruktúra:
V závislosti od toho, aký vzhľad je požadovaný, môže byť prípravok MultiStruktur individuálne a ľahko štruktúrovaný. K tomu sú vhodné predovšetkým lyžice, mäkké až tvrdé kefky, štruktúrované valčeky, kožené handričky a pod.

Zjemnenie a renovácia:
Na dodatočné zjemnenie alebo renováciu môžu byť použité prípravky DecoLasur Matt/Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, Metallocryl Interior alebo CapaGold/CapaSilber.

Prípravok MultiStruktur vytvorí 2 - 3 dni po nanesení hydrofóbny povrch, ktorý môže byť pri dodatočnom spracovaní prípravku MultiStruktur s ďalšími náterovými farbami použitý ako podpora pre zabránenie tvorby veľkých škvŕn.

Spotreba

V závislosti od nanesenej vrstvy, príp. techniky nanášania, použitého náradia a požadovaného vzhľadu povrchu môže spotreba kolísať.

Zrnitosť jemná: cca 500 - 700 g/m2
Zrnitosť stredná: cca 600 - 750 g/m2
Zrnitosť hrubá: cca 650 - 800 g/m2
Zrnitosť extra hrubá: cca: 700 - 1500 g/m2
Závitkové čerpadlo: cca 500 - 1000 g/m2

Presnú spotrebu zistíte po skúšobnom nanesením náteru.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty pri spracovaní:
+5 °C pre okolitý vzduch a podklad.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu je povrch suchý po cca 6 – 8 hodinách.

Preschnutie a mechanické zaťaženie po 1 - 2 dňoch.
Pri nižšej teplote, vyššej vlhkosti a veľkom množstve materiálu sa môžu udané časy výrazne predĺžiť.

Náradie

Na spracovanie odporúčame valček s krátkym vlasom (10 - 12 mm), ako aj „benátsku lyžicu", ktorá nevytvára odery. Predtým je nevyhnutné lyžicu obrúsiť navlhčeným brúsnym papierom (zrnitosť 400 – 600) a hrany mierne otupiť.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou a mydlom.

Upozornenie

Pri použití prírodného piesku môže dôjsť k malým odchýlkam farebných odtieňov. Preto použite na priebežných plochách len materiál s rovnakým výrobným číslom. Materiál s rôznymi výrobnými číslami navzájom zmiešajte. Aby ste zabránili výstupkom, natierajte jedným ťahom a metódou „mokré na mokré".

Pri použití prípravku Caparol-Tiefgrund TB v interiéri sa môže objaviť typický zápach rozpúšťadla. Preto dbajte na dobré vetranie. V citlivých priestoroch použite prípravok AmphiSilan-Putzfestiger bez zápachu a bez aromátov.

V prípade spracovania tmeliacich hmôt s obsahom sadry môže dôjsť z dôvodu dlhotrvajúceho pôsobenia vlhkosti k napučaniu, tvorbe bublín a odlupovaniu. Preto je potrebné zabezpečiť dostatočným vetraním a teplotou rýchle schnutie. Rešpektujte list technických údajov č. 2 „Zatmelenie sadrových dosiek" Spolkového zväzu sadrového a sadrokartónového priemyslu.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje  1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, oxid titaničitý,vápenec, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie