caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68082/CAPI001042_IEPIC_DECO_LASUR_MATT_CZ.png

Deco-Lasur matná

Lazúrovacia farba na disperznej báze do vnútorných priestorov na priame spracovanie
 • Účel použitia

  Na dekoratívne lazúrovacie nátery do vnútorných priestorov. Vhodná na hladké podklady, štruktúrne omietky i na omietky triedy P II, P III a na betón. Ďalej možno použiť na dekoratívnu úpravu na hrubých vláknitých materiáloch a sklenej tkanine Fantasti Fleece.

  Vlastnosti

  • vodoodpudivá
  • dostatočne difúzna
  • vysoká priľnavosť
  • riediteľná vodou, ekologická s minimálnym zápachom

  Materiálový základ

  akrylátová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  5 lt

  Farebné odtiene

  Biely ako skladový tovar. Tónovanie v širokom spektre farebných odtieňov v systéme ColorExpress. Tónovacie farby a pasty s organickými pigmentmi sú maximálne stálofarebné na svetle a majú obmedzenú stabilitu voči UV žiareniu.

  Nástenné lazúry sú transparentné materiály, ktoré dovoľujú, aby presvital farebný odtieň a štruktúra podkladu, čím dochádza k ovplyvneniu účinkov lazúr. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vyskúšať vzhľad na vzorových plochách. Kontrastný účinok bude vysoký, ak na svetlom pomocnom nátere bude nanesený farebný odtieň lazúry tmavý.

  Stupeň lesku

  Matná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  Trieda oderu  za mokra 2 podľa normy STN EN 13300

  Hustota

  cca 1,10 g/cm3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy stien v interiéry, hladké a štruktúrované omietky, štruktúrované tapety.

  Príprava povrchu

  Podklady musí byť zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc a suché. Spôsob úpravy podkladu závisí na danom podklade a jeho povahe. Preto je nutné dodržiavať príslušné technické informácie.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený k použitiu. Pred použitím stačí len dobre rozmiešať.
  Doplnkové materiály:
  Perlatec gold (zlatý) / Perlatec silber (strieborný)
  Technická informácia
  Pigmenty s perlovým leskom do vnútorných priestorov. Na dosiahnutie atraktívneho povrchu.
  Pridávané množstvo prostriedku Perlatec na 5 l matnej lazúry Deco-Lasur:

  2% = 100 g Perlatec
  3% = 150 g Perlatec
  4% = 200 g Perlatec
  5% = 250 g Perlatec
  6% = 300 g Perlatec
  7% = 350 g Perlatec

  Spôsob nanášania

  K prevádzaniu náterov matnou lazúrou Deco-Lasur sa hodia zapracované maliarske štetce, tupovacie štetce, prírodná špongia alebo handrička. Výber závisí na požadovanej lazúrovacej technike.

  Pomocný náter:
  Vo vnútorných priestoroch použite Caparol-Haftgrund, Capatect-Putzgrund, SeidenLatex alebo Amphibolin. Matné vnútorné disperzné farby sú z dôvodu nasiakavosti nevhodné (nebezpečenstvo značenia jednotlivých ťahov štetca).

  Konečný náter:
  1 - 3 nátery matnou lazúrou Deco - Lasur, tónovanou pomocou systému ColorExpress,
  Za účelom namiešania konzistencie na spracovanie sa môže matná lazúra Deco-Lasur riediť maximálne 20 % vody.

  Za účelom dosiahnutia efektu perlového lesku je možné podľa požadovaného stupňa efektu
  pridávať 2 - 7% prostriedku Perlatec gold (zlatý) alebo silver (strieborný). Pigmenty s perlovým leskom. Perlatec rovnomerne rozmiešajte.

  Spotreba

  Cca 80 - 100 ml/m2 na jeden náter. Spotreba sa zvyšuje podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu. U týchto údajov spotreby sa jedná o smerné hodnoty. Presnú spotrebu je potrebné zistiť skúšobným náterom priamo v objekte.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  V závislosti na lazúrovacej technike prevádzajte ďalší náter do mokrej vrstvy alebo dodržujte dobu vysychania až 12 hodín medzi jednotlivými nátermi. Za chladného a vlhkého počasia sa doba vysychania príslušne predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenie

  Aby bolo možné získať zvláštne vlastnosti matnej lazúry Deco-Lasur, nesmie sa lazúra miešať s inými náterovými hmotami.
  Pozor:

  Nepoužívajte na vodorovné plochy, kde môže dôjsť ku  kontaktu s vodou. Aby sa zamedzilo k vytváraniu stôp po valčeku, je treba základný alebo pomocný náter nanášať štetkou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová živica, kremičitany, uhličitan vápenatý, parafínové vosky, voda, aditíva , konzervačné prostriedky.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie