caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/98264/037393_CapaGold_5L_und_CapaSilber_Kombibild.png

CapaGold/CapaSilber

Akrylátová disperzná farba s hodvábnym leskom a zlatým/ strieborným metalickým efektom do interiéru a exteriéru

Účel použitia

Povrchové úpravy s metrickým efektom CapaGold a CapaSilber sa spoločne so špeciálnym penetračným náterom EffektGrund postarajú najmä na štruktúrovaných plochách o čistý, prírodný zlatý, resp. strieborný farebný odtieň. Vďaka rozličným technikám spracovania kefou, tupovaním, špachtľou alebo valčekom sa dajú docieliť individuálne, ako aj vizuálne atraktívne výsledky.

Nevyhnutná štruktúra systému so základnou vrstvou, medzivrstvou a finálnou povrchovou úpravou vytvára atraktívne povrchy s vysokou odolnosťou a umožňuje aj celoplošnú aplikáciu na kontaktné tepelnoizolačné systémy

Vlastnosti

  • výnimočne čistý, prírodný zlatý a strieborný farebný odtieň,
  • použitie aj na kontaktné tepelnoizolačné systémy,
  • odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu,
  • rýchlo schnúca,
  •  trieda odolnosti proti oteru za mokra 1

Materiálový základ

Čistá akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

2,5 L, 5 L

Farebné odtiene

Zlatý /Strieborný

Technické údaje

  • Hustota: cca 1,1 g/cm3
  • Maximálna zrnitosť: < 100 µm, S1
  • Hrúbka suchej vrstvy: 50 - 100 µm, E2
  • Ekvivalentní hrúbka vzduchovej medzery vo vzťahu k difúzii sdH2O: 0.64 m , stredná V2
  • Nasiakavosť (hodnota w): 0.01 [kg/(m2 · h0,5)] (nízka), W3

Upozornenie

doplnkové výrobky - EffektGrund

Vhodné podklady

Omietky skupiny mált PII a PIII, staré omietnuté plochy, nosné farby na báze syntetických živíc, silikátov a silikónových živíc, kontaktné tepelnoizolačné systémy – nové ako aj staré.
Podklady musia byť čisté, pevné, suché, nosné a bez separačných látok.

Príprava povrchu

Vonkajšie plochy

Omietky skupiny mált PII a PIII:
Nové omietky sa dajú povrchovo upravovať po dostatočnom vyzretí, spravidla po 2 týždňoch pri teplote cca 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri pôsobení vetra alebo dažďa, musíte dodržať dlhšie doby zretia.

Staré omietky:
Dodatočne omietnuté miesta musia byť dobre stuhnuté a vyschnuté.
Vyčistite staré omietky vhodnou metódou na mokro. Pri čistení prúdom tlakovej vody aplikujte max. teplotu 60 °C a tlak max. 60 barov. Po čistení dodržte dostatočnú dobu schnutia.

Nasiakavé omietky natrite penetračným náterom CapaSol Rapidgrund alebo OptiSilan tiefgrund. Omietky s intenzívnym uvoľňovaním piesku a drobivé omietky ošetrite náterom na spevnenie omietok Dupa-PutzFestiger.

Betón:
Betónové plochy s usadeninami nečistôt alebo s vrstvou veľmi jemných minerálnych čiastočiek vyčistite pri rešpektovaní zákonných predpisov mechanicky alebo prúdom tlakovej vody. Naneste jednu základnú vrstvu EffektGrund na mierne savých alebo nesavých povrchoch. Na nasiakavé povrchy použite penetračný náter OptiSilan Tiefgrund., resp. CapaSol RapidGrund. Drobivé povrchy ošetrite penetračným náterom Dupa-PutzFestiger.

Nosné omietky na báze syntetických živíc, silikátov a silikónových živíc:
Prípravok CapaGold/CapaSilber kladie vysoké nároky na podklad. Nie je vhodný na nanášanie na staré omietky napučiavajúce pri styku s vodou. Staré, vodovzdorné omietky vyčistite vhodnou metódou na mokro. Pri čistení prúdom tlakovej vody dodržte dostatočnú dobu schnutia.

Nosné povrchové úpravy na báze disperzných farieb, silikátov a silikónových živíc:
Znečistené, kriedujúce, staré nátery vyčistite prúdom tlakovej vody pri rešpektovaní zákonných predpisov. Pri čistení na mokro nechajte plochy pred ďalším spracovaním dostatočne preschnúť.

Nenosné nátery disperznými farbami alebo nenosné minerálne nátery:
Úplne ich odstráňte. Príslušné plochy dočistite prúdom tlakovej vody pri rešpektovaní zákonných predpisov. Pri čistení na mokro nechajte plochy pred ďalším spracovaním dostatočne preschnúť. Na nasiakavé plochy použite penetračný náter OptiSilan Tiefgrund alebo CapaSol RapidGrund.

Kontaktný tepelnoizolačný systém – NOVÝ:
Prípravok CapaGold/CapaSilber sa dá celoplošne aplikovať na kontaktné tepelnoizolačné systémy ( len dosky Dalmatín, resp. EPS) pri dodržaní nasledujúcej štruktúry systému:

Vystuženie: Lepiaca a stierková hmota Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; stierková hmota Capatect-ZF-Spachtel alebo Capatect Carbon Spachtel.

Tkanina: Capatect výstužná tkanina.

Penetračný náter: Penetrácia pod omietky

Vrchná omietka: Capatetc SH Reibputz 15, 20 ,30 alebo Rillenputz 20,30 alebo Capatect CarboPor Putz 15,20,30.

Pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému rešpektujte, prosím, údaje uvedené v príslušných informáciách pre výrobok.

Kontaktný tepelnoizolačný systém – STARÝ:

(predpoklad: izolácia doskami EPS, pevný a nosný)

Plocha existujúceho kontaktného tepelnoizolačného systému sa prípravkom CapaGold/CapaSilber smie povrchovo upraviť len čiastočne v rozsahu max. 20 %. Čiastkové plochy musia byť pripravené podľa nasledujúceho popisu:

Pri omietkach na báze syntetických živíc, silikátov a silikónových živíc musí mať podklad nasledovnú štruktúru:

Vystuženie: Lepiaca a stierková hmota Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190.

Tkanina: Capatect výstužná tkanina

Penetračný náter: Penetrácia pod omietky

Vrchná omietka: Capatetc SH Reibputz 15, 20 ,30 alebo Rillenputz 20,30 alebo Capatect CarboPor Putz 15,20,30.Pri realizácii kontaktného tepelnoizolačného systému rešpektujte, prosím, údaje uvedené v príslušných informáciách pre výrobok.

Poškodené miesta:
použite prednostne renovačnú stierkovú hmotu Histolith Renovierspachtel. Miesta opravené stierkovou hmotou natrite dodatočne penetračným náterom. Rešpektujte informácie uvedené v dokumentoch Opravené miesta musia byť dobre zatuhnuté a vyschnuté.
Nasiakavé omietky natrite penetračným náterom CapaSol RapidGrund alebo OptiSilan Tiefgrund. Omietky s intenzívnym uvoľňovaním piesku a drobivé omietky ošetrite náterom na spevnenie omietok AmphiSilan-Putzfestiger. Hladké podklady sa nedajú upraviť bez viditeľných pásov po valčeku. Preto ich dodatočne upravte prípravkom Capatect penetrácia pod omietky.

Napadnutie riasami alebo hubami:
V prípade napadnutia riasami alebo hubami najskôr plochy vyčistite tryskaním na mokro pri rešpektovaní zákonných predpisov. Následne tieto plochy pretrite prípravkom Capatox, a nechajte ich preschnúť.

Miesta s vykryštalizovanými soľami:
Vykryštalizované soli odstráňte okefovaním na sucho. Tieto miesta natrite penetračným náterom Dupa-PutzFestiger . Pri povrchovom upravovaní plôch s vykryštalizovanými soľami nie je možné prevziať záruku na trvalé priľnutie povrchovej úpravy, resp. za trvalú elimináciu kryštalizácie solí.

Vnútorné plochy

Omietky skupiny mált PII a PIII:
Pevné omietky s normálnou savosťou nevyžadujú predbežné ošetrenie. Nasiakavé omietky natrite penetračným náterom CapaSol RapidGrund alebo OptiSilan TiefGrund Omietky s intenzívnym uvoľňovaním piesku a drobivé omietky ošetrite náterom na spevnenie omietok Tiefgrund TB.

Sadrová malta a hotové sadrové omietky skupiny mált / trieda PIV:
Slinuté povrchy obrúste, odstráňte všetky slinuté miesta a prach z brúsenia a potom
naneste jednu základnú vrstvu Dupa-PutzFestiger.

Sadrokartónové dosky:
Nasiakavé dosky ošetrite pomocou  OptiSilanTiefGrund alebo Dupa-PutzFestiger Naneste a spevnite mäkké sadrové miesta (opravy) pomocou Dupa-PutzFestiger. Tabule obsahujúce vo vode rozpustné a odfarbujúce látky, ktoré zanechávajú stopy, musia byť opatrené základným náterom s Caparol AquaSperrgrund.

Betón:
Odstráňte všetky zvyšky oddebňovacích prostriedkov.

Autoklávovaný pórobetón (AAC):
Napustite zmesou Capaplex riedený (pitnou) vodou v pomere 1: 3.

Nosné jestvujúce nátery:
Matné (ploché), mierne savé povlaky môžu  byť ošetrené bez predbežnej úpravy. Lesklé
povrchy a emaily zdrsnite.

Nestabilné jestvujúce nátery:
Odstráňte nestabilné emaily a emulzné farby alebo syntetické (organické) omietky. Mierne savé,
hladké povrchy je možné priamo natrieť. Nasiakavé povrchy natrite penetračným náterom CapaSol Rapidgrund alebo OptiSilan Tiefgrund. Nestabilné minerálne povlaky odstráňte mechanicky a zbavte brúsneho prachu.  Následne aplikujte prípravok Dupa-PutzFestiger.

Nedržiace tapety:
Odstráňte úplne. Umyte všetky zvyšky lepidla na tapety a odpadného papiera. Aplikujte Dupa-Putz Festiger

Plesnivé povrchy:
Odstráňte miesta napadnuté plesňou mokrým čistením, následne použite Capatox a nechajte dobre
preschnúť.

Povrchy zafarbené nikotínom, vodou, sadzami alebo tukom:
Odstráňte škvrny od nikotínu, sadzí alebo tukov omytím vodou z vodovodu s pridaním čistiacich prostriedkov pre domácnosť a nechajte substrát dobre vyschnúť. Vysušené škvrny od vody očistite suchým kartáčom. Naneste jednu izolačnú vrstvu IsoDecku.

Drevo a drevené výrobky:
Nie je možné natierať pomocou CapaGold / CapaSilber.

Poškodené miesta:
Vynechané miesta jemne vyplňte výplňovou stierkovou hmotou Akkordspachtel. Rešpektujte informácie uvedené v dokumente.

Príprava materiálu

Pred použitím veľmi dôkladne premiešajte a behom aplikácie opakovane premiešajte.

Spôsob nanášania

Farbu môžete nanášať v závislosti od štruktúry podkladu štetcom, valčekom, alebo lyžicou.
Orezané časti by ste mali dodatočne pretrieť valčekom. Na valčekovanie používajte valčeky so stredným vlasom (výška vlasu 12 – 16 mm), ktoré nemajú sklon k hromadeniu materiálu na okraji.
Na zaistenie rovnomernej orientácie metalízových pigmentov pri valčekovaní (odporúča sa len na hrubšie štruktúry omietok) sa prípravok CapaGold/CapaSilber musí rovnomerne naniesť, priečne rozotrieť a dodatočne pretrieť jedným smerom. Na hladkých podkladoch s jemnou štruktúrou by ste mali farbu po nanesení dokončiť niektorou z kreatívnych techník spracovania (kefou, tupovanie, špachtľovanie atď.).
Veľmi atraktívne povrchy môžete docieliť po nanesení farby CapaGold/CapaSilber valčekom jej pretretím oválnou kefou do kríža. Na vytvorenie kreatívnych povrchov, najmä v interiéri, sa výnimočne dobre hodia aj lyžica Arte-Twin a tupovací aplikátor.

Medzivrstva:
Po dokončení prípravy podkladu by ste na plochu mali rovnomerne naniesť prípravok Capadecor EffektGrund s vhodným farebným odtieňom, tónovaný podľa kolekcie ColorExpress. Prípravok EffektGrund naneste podľa želaného vzhľadu povrchu. Silne nasiakavé povrchy alebo povrchy s rozdielnou nasiakavosťou ošetrite penetračným náterom OptiSilan TiefGrund., resp. CapaSol RapidGrund.

Finálna úprava:
Nanesenie dvoch vrstiev nezriedenej farby CapaGold/CapaSilber. Na hladkých povrchoch ju bezpodmienečne dodatočne upravte kefou alebo iným kreatívnym nástrojom. Zahladíte tak viditeľné pásy po valčeku.

Riedenie

Spracúvajte neriedené!

Spotreba

Cca 100 – 150 ml na pracovný úkon.Hodnoty spotreby výrazne závisia od nasiakavosti a štruktúry podkladu. Presné hodnoty spotreby stanovte pokusným nanesením priamo na mieste.

Podmienky spracovania

Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % zaschne farba po cca 1 hodine tak, že sa na ňu už nelepí prach, po cca 12 hodinách sa dá pretierať. Pri vyššej vlhkosti vzduchu, nižších teplotách, ako aj pri vyššej spotrebe materiálu sa doba schnutia môže predĺžiť.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

Upozornenie

CapaGold / CapaSilber je možné aplikovať ako polopriehľadný náter, napr. na MultiStruktur alebo

Capaver FantasticFleece. Za týmto účelom je vynechaná medzivrstva EffektGrund.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 35 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, (kovové) pigmenty, silikáty, voda, glykolether, prísady, konzervačné látky

(methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy