Preskočiť navigáciu

Aktuálne informácie vedenia spoločnosti k epidémii koronavírusu a našej pripravenosti jej čeliť

Pozrite si video skupiny DAW Dr. Ralfa Murjahna

Vážení obchodní partneri,

Za účelom zastavenia ďalšieho šírenia COVID-19 (koronavirus) spoločnosť DAW SE prijíma a podporuje všetky možné opatrenia na ochranu zamestnancov. Denne sledujeme situáciu a odporúčania úradov.

Aby sme minimalizovali možné riziko infekcie na pracovisku, môžu naši zamestnanci pracovať z domu, ich dostupnosť je zabezpečená telefonicky alebo e-mailom. Bohužiaľ musíme obmedziť osobné kontakty v uzavretých priestoroch. Veríme, že pochopíte nutnosť posunúť všetky plánované školenia a spoločenské akcie.

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali pracovnú kapacitu na vysokej úrovni, aby sme čo najlepšie uspokojili dopyt po našich produktoch a umožnili tak našim zákazníkom zabezpečiť vlastné obchodné aktivity. To znamená, že sme v úzkom kontakte s našimi dodávateľmi a v súčasnej dobe nepredpokladáme problémové miesta v dodávkach z dôvodu nedostatku surovín. Situáciu však starostlivo sledujeme, aby sme mohli okamžite reagovať na nový vývoj.

Našich zamestnancov sme požiadali, aby boli obozretní a dodržiavali pravidlá a opatrenia vydané ako úradmi, tak aj spoločnosťou. Sme si istí, že ste vo svojom profesijnom i súkromnom živote rovnako opatrní, pretože nesieme zodpovednosť spoločne - jeden za druhého!

Prajeme vám a vašim zamestnancom všetko najlepšie a pevné zdravie. 

Miroslav Krška
konateľ Caparol Slovakia