caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/180412/054532_Capatect_top_fix_kleber_25kg_CZ.png

Capatect Top-Fix-Kleber

Vlastnosti

Lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber je minerálna, suchá maltová zmes obohatená syntetickou živicou, viazaná cementom, ktorá sa používa výlučne na lepenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu, minerálnej vlny ako aj technického konope v zatepľovacích systémoch Capatect. S úradným osvedčením (podľa ETAG 004). Vlastnosti:
  • trieda horľavosti A1 (EN 13501-1)
  • výborné úžitkové vlastnosti
  • ľahké strojné a ručné spracovanie
  • minerálne pojivo s plastifikátormi a optimálna veľkosť zrna
  • vhodne zvolená a odstupňovaná kombinácia kremenných a vápencových plnív
  • vysoká priľnavosť
  • dobrá priedušnosť pre vodné pary
  • Technické informácie