caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/220891/062503_OptiSilan_TiefGrund.png

OptiSilan TiefGrund

Hlboko prenikajúca hydrofóbna silikónová penetrácia pre vonkajšie i vnútorné použitie
 • Účel použitia

  Priehľadný základný náter na báze silikónovej živice. Spevňuje vysoko porézne nasiakavé, trúsiace sa omietky / omietky, murivo, betónové povrchy a sadrokartóny, (sadrokartónové dosky), sadrové omietky, sadrové plnivá a slabo viazané disperzné plnivo. Následne je možné aplikovať silikónové a disperzné farby. OptiSilan Tiefgrund je zvlášť hlboko prenikavý a hydrofóbny, pretože obsahuje polysiloxanové spojiva s veľmi jemnými časticami.

  Vlastnosti

  • Hlboko prenikajúci účinok vďaka polysiloxanhydrosolu
  • Odpudzuje vodu
  • Veľmi dobre spevňujúce vlastnosti
  • Ideálny pre ThermoSan NQG, AmphiSilan, Muresko

  Materiálový základ

  Kombinácia polysiloxanu a špeciálnej syntetickej disperzie

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 l

  Farebné odtiene

  Zeleno – transparentná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,0 g/cm3

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  +++++
  (-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné

  Príprava povrchu

  Substráty musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.

  Spôsob nanášania

  Aplikáciou štetcom alebo plochým štetcom sa dosiahne plný, spevňujúci účinok, ak je aplikované dostatočné množstvo. Je tiež možné použitie Airless zariadenie alebo valček.

  Po nezriedený na normálne nasiakavých podkladoch. Na vysoko nasiakavé povrchy použite neriedený. Ak je to potrebné, zrieďte 1 dielom pitnej vody a navlhčite mokrým štetcom, pokiaľ nebude substrát úplne nasýtený.

  Základný náter nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.

  Spotreba

  Cca 150 – 250 ml/m2, v závislosti od nasiakavosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená skúšobnou aplikáciou.

  Podmienky spracovania

  Teplota produktu, okolitého vzduchu a substrátu: min. +5°C až max. +30°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti, prefiltrovateľné po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách podľa toho predlžte dobu schnutia.

  Bezvzduchové nanášanie

  Uhol postreku: 60°

  Tryska: 0,029 "

  Striekací tlak: 50 bar

  Upozornenie

  OptiSilan TiefGrund nie je vhodný pre vodorovné povrchy ovplyvnené vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

  Likvidácia

  Zvyšky kvapalného materiálu zlikvidujte na zbernom mieste pre staré farby a laky, zvyšky vysušeného / vytvrdnutého zlikvidujte produktu ako stavebný a demolačný odpad alebo komunálny / domáci odpad.

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyakrylová živica, voda, prísady, konzervačné látky (methly- / Benzisothiazolinone)

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie