Disboxid 943 posypový písek

Žárem přesušený křemenný písek.

    Vlastnosti

    • zrnitost 0,4 - 0,8 mm