Disboxid 462

Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu.

    Vlastnosti

    • vysoce odolná mechanickému namáhání
    • odolává běžným chemikáliím a čistícím prostředkům
    • vhodná jako pojivová báze pro plastbetony a epoxidové potěry a vyrovnávací vrstvy